Onbelast bijverdienen niet meer mogelijk vanaf 01-01-2021.

Sinds 15 juli 2018 is het mogelijk om tot 6.340,00 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Dat stopt vanaf 2021.
Deze regeling was bedoeld om zwartwerk te regulariseren en meer rechtszekerheid te creëren voor de ‘bijklussers’.

Niet zomaar bijverdienen

Er zijn 3 ‘sectoren’ waarin men (onder diverse voorwaarden) onbelast kan bijverdienen: deeleconomie, occasionele diensten aan burgers en verenigingswerk.
Het is vooral het verenigingswerk, in de praktijk bij sportverenigingen, die hierop beroep doen. En ook het stelsel van de deeleconomie wordt langzaam aan populairder.

Van in het begin waren er echter talrijke bezwaren tegen het stelsel van onbelast bijverdienen. Men vreesde vooral dat de regeling tot concurrentieverstoring zou leiden. Er werden dan ook meerdere verzoeken tot vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Op 23 april 2020 oordeelde het Hof dat deze regeling inderdaad ongrondwettelijk is (schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie). Om problemen te vermijden werd voorzien dat de vernietiging pas zal uitwerken vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari zal het dus niet meer mogelijk zijn om onbelast diensten tussen burgers of verenigingswerk uit te voeren. Men stelde dat er aan een nieuwe regeling zou worden gesleuteld, maar het Regeerakkoord zwijgt hierover. De vraag is hoe een nieuwe regeling tegemoet kan komen aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof?

Prestaties onder stelsel van deeleconomie & vrijwilligerswerk.

1. Deeleconomie

Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform (zie lijst https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen-20190911.pdf) diensten aanbieden aan particulieren. Zelfstandigen mogen via dit stelsel niet dezelfde diensten aanbieden als hun hoofdactiviteit. Het stelsel van de deeleconomie werd al ingevoerd vanaf 2017 en was initieel onderworpen aan een personenbelasting van 20% (de facto echter 10%, gelet op forfaitaire kostenaftrek van 50%). De vroegere regeling herleeft door de vernietiging van het onbelast bijverdienen.

Helaas zal de toekomstige regeling vaak minder gunstig uit te vallen, aangezien de forfaitaire kostenaftrek van 50% niet meer van toepassing is. Het belastingtarief zal vanaf 01-01-2021 opnieuw 20% bedragen, maar van de belastbare basis mag men alleen de werkelijk bewezen kosten in mindering brengen. We merken op dat men via het stelsel van de deeleconomie niet meer dan 5.390,00 euro bruto per jaar mag verdienen.

2.  Vrijwilligerswerk

Als men zich vrijwillig inzet in een organisatie die geen winst nastreeft, kan men onder bepaalde voorwaarden een onkostenvergoeding ontvangen van max. 34,71 euro per dag en 1.388,00 euro per jaar (dit jaarmaximum wordt in bepaalde sectoren zoals de sportsector opgetrokken tot 2.549,00 euro per jaar). Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.
Voor meer info, zie https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Uw private banker of wealth officer helpt u graag verder

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.