Schenken aan uw kleinkinderen: wat als niet elk kind evenveel kinderen heeft?

Als grootouder wenst u aan elk kleinkind een gelijke som te schenken. Maar als niet elk kind evenveel kinderen of kleinkinderen heeft dan ontstaat er een onevenwicht op het niveau van de kinderen.

Voorbeeld

Georges en Marie hebben 3 kinderen: Anton, Bart en Caroline. Anton heeft ook 3 kinderen, Bart heeft 1 zoon en Caroline heeft geen kinderen. Georges en Marie willen aan hun kleinkinderen iets schenken.

Hoe kunnen zij aan de 4 kleinkinderen hetzelfde bedrag schenken en er anderzijds voor zorgen dat elke ‘tak’ (hun kinderen) uiteindelijk hetzelfde ontvangt?
 

Het erfrecht laat toe om een correcte generatiesprong te organiseren via de techniek van de ‘inbreng ten behoeve van een derde’. Als een grootouder schenkt aan zijn kleinkind, dan kan het kind (de ouder van het kleinkind) de last op zich nemen om een inbreng te doen in de nalatenschap van de schenkende ouder.

Die regeling laat dus toe dat het kind van de grootouder zich ertoe verbindt om de schenking gedaan aan zijn eigen kind of kleinkind aan te rekenen op zijn eigen aandeel. Zo zal deze schenking in mindering komen van het deel van het kind en kan het kleinkind de schenking zonder meer behouden.

U kunt dus als grootouder aan elk kleinkind hetzelfde geven en zal elke tak op het einde van de rit hetzelfde krijgen.

Voorbeeld

Georges en Marie doen een schenking aan alle kleinkinderen. Anton en Bart nemen de last op zich om daar later inbreng van te doen in de nalatenschap van hun ouders. Deze schenking komt in mindering van hun erfdeel. Zo wordt Caroline niet benadeeld.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.