Betalen mijn erfgenamen successierechten op mijn vakantiehuis in het buitenland?

Veel Belgen hebben doorheen de jaren een huis onder de zon gekocht. Of het nu in Frankrijk, Italië of Spanje is, een eigen vakantiehuis is voor velen een droom die werkelijkheid wordt. Maar wat als u zou overlijden? Moeten uw erfgenamen in België dan successierechten betalen op uw buitenlandse eigendommen?

Een voorbeeld: Jean en Chantal hebben in 2004 een vakantiewoning gekocht in Spanje. Om de lokale belasting, de lopende kosten en renovatiekosten in Spanje te betalen, hebben ze ook een rekening geopend in het lokale bankkantoor. In de loop van de jaren hebben ze bij dezelfde bank ook een mooi vermogen opgebouwd.

Het koppel geniet met volle teugen van de vakanties in Spanje. Maar plots overlijdt Jean. De echtgenoten hebben hun domicilie en centrum van belangen altijd in België gehouden, en hebben er dus ook hun fiscale woonplaats. Er zullen daardoor in België successierechten betaald moeten worden op de gehele nalatenschap.

In die nalatenschap zitten ook de buitenlandse woning en de rekeningen in Spanje. België belast zoals gezegd het wereldwijde vermogen. Maar de Spaanse fiscus zal ook successierechten heffen op de goederen die zich in Spanje bevinden. Betaalt u dan 2 keer op de Spaanse goederen?

België heeft alleen met Frankrijk en Zweden een dubbelbelastingverdrag afgesloten voor successierechten. Maar het Belgische Wetboek van Successierechten voorziet in een belastingvermindering als nalatenschapsgoederen in België én in het buitenland worden belast. Wat u dus in Spanje betaalt aan successierechten, kunt u (in bepaalde mate) in mindering brengen van de Belgische successierechten.

Deze vermindering speelde tot voor kort alleen voor onroerende goederen, en niet voor roerende goederen. Roerende goederen konden dus wel dubbel belast worden.

Het Grondwettelijk hof oordeelde recent dat dit onderscheid discriminerend is. Het verschil tussen hoe onroerende en roerende goederen behandeld worden, is niet meer te rechtvaardigen. Successierechten betaald in het buitenland, moeten dus in België in mindering gebracht kunnen worden. Zowel voor onroerende als roerende goederen.

Wat betekent dat nu concreet? De Vlaamse belastingdienst heeft alvast aangegeven dat ze de verrekening niet meer zullen beperken tot onroerende goederen in het buitenland, en dus ook toepassen op roerende goederen.

Voor het Brusselse en Waalse Gewest kunt u - in afwachting van een wetswijziging - naar de rechtbank trekken. De rechter zal dan in navolging van het Grondwettelijk Hof de verrekening toestaan op zowel de onroerende als de roerende goederen.

Wat met dubbele belasting in het verleden? Dat kan nog rechtgezet worden, op voorwaarde dat er geen verjaring is en dat u de juiste bewijsstukken kunt voorleggen.

Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Auteur: Isabeau-Hélène Gotzen