Verhoog uw investeringsaftrek naar 20% tot eind 2019

Eind 2017 kondigde de regering een tijdelijke verhoging aan van het basispercentage voor investeringsaftrek. Dat gebeurde in het kader van de hervormde vennootschapsbelasting.

Zo kunt u de investeringsaftrek voor vaste activa tijdelijk verhogen van 8% naar 20%. De enige voorwaarde? U moet de activa hebben verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Voor veel ondernemers betekent die maatregel een stimulans om dit kalenderjaar nog extra te investeren. Daarom geven we u graag de belangrijkste aandachtspunten mee.

Wie komt er in aanmerking?

Welke investeringen komen er in aanmerking?

Alleen investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa komen in aanmerking. Daarnaast moeten ze in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepsbekwaamheid. Bovendien moeten ze zijn verkregen of tot stand gebracht tijdens het boekjaar.

Vennootschappen die overeenkomstig art. 1:24, §§ 1 tot 6 WVV. als ‘klein’ worden beschouwd, maar ook eenmanszaken of beoefenaars van vrije beroepen waarbij naar dezelfde criteria dient te worden gekeken, komen in aanmerking.

Een vennootschap wordt als ‘klein’ beschouwd indien niet meer dan één van de volgende 3 criteria worden overschreden:   

  • Jaargemiddelde van personeelsbestand: 50
  • Jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
  • Balanstotaal: 4,5 miljoen euro

Hebt u een verbonden vennootschap? Dan moet u de criteria bekijken op geconsolideerde (groeps-)basis.

De volgende investeringen komen niet in aanmerking:

  • Vaste activa die niet worden afgeschreven of over minder dan drie jaar.
  • Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en bepaalde lichte vrachtauto’s.
  • Extra kosten bij de aankoopprijs als u ze niet afschrijft samen met de bijhorende activa.
  • Vaste activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan, gratis of door ze te verhuren.
  • Vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht om het gebruiksrecht ervan aan een derde te verlenen op basis van een leasingcontract, overeenkomst van erfpacht of opstal en gelijkaardige onroerende rechten.

*Tenzij er afstand is gedaan aan een belastingplichtige die winst of baten behaalt aan de activa en ze gebruikt voor zijn beroepsactiviteiten in België, zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

Wat is het fiscale voordeel?

De investeringsaftrek van 20% geldt alleen voor kwalificerende investeringen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De aftrek staat dus los van de afsluitingsdatum van het boekjaar van een vennootschap. In principe wordt de investeringsaftrek in één keer afgetrokken. Maar in bepaalde gevallen kiezen belastingplichtigen ervoor om de investeringsaftrek te spreiden in functie van de afschrijvingsperiode van het kwalificerende vast actief.

Goed om te weten: de tijdelijke verhoging naar 20% geldt alleen voor de eenmalige investeringsaftrek en niet voor de gespreide investeringsaftrek.

Voorbeeld

Stel: bv(ba) X koopt een nieuwe machine met een aanschaffingswaarde van 100.000 euro op 1 maart 2019. Bv(ba) X kan eenmalig 20% (of 20.000 euro) aftrekken van het fiscale resultaat van het betrokken boekjaar.

Wordt de bv(ba) belast aan het standaardtarief in de vennootschapsbelasting van 29,58? Dan bespaart ze 5.916 euro aan belasting.

Heeft de bv(ba) onvoldoende winst voor het bewuste boekjaar? Dan kan ze die maximaal 1 keer overdragen naar het volgende boekjaar. Ze kan natuurlijk wel de machine afschrijven en zo fiscaal aftrekken.

Ook goed om te weten

  • U kunt de investeringsaftrek van 20% niet combineren met de notionele interestaftrek. De notionele interestaftrek is na de vennootschapsbelasting veel minder interessant geworden. Daarom zal de keuze voor de investeringsaftrek vaak voor de hand liggen.

  • Voor bepaalde investeringen (bv. voor bepaalde energiebesparende investeringen) kon u al kiezen voor de ‘verhoogde investeringsaftrek’. Valt die toch lager uit dan 20%? Dan kunt u ook kiezen voor de investeringsaftrek van 20% als u aan de voorwaarden voldoet.

Nog geen KBC-privatebanking klant?

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.