Vlaamse regering schept meer duidelijkheid over de woonbonus

Vandaag, 11 oktober 2019, heeft de Vlaamse regering meer duiding gegeven bij de afschaffing van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus voor nieuwe kredieten en de verlaging van de Vlaamse registratiebelasting bij aankoop van een enige gezinswoning.

Hoewel het gaat om een ontwerptekst die nog door het Vlaamse Parlement moet worden goedgekeurd, gaan we ervan uit en hopen we dat aan onderstaande principes niet meer zal worden geraakt. We kunnen hierover echter nog geen zekerheid geven.

Bepalende data voor nieuwe kredieten

Woonbonus

Als er nog een hypothecaire inschrijving door de bank moet gevestigd worden, dan zal de datum van de authentieke leningsakte (bij de notaris) bepalend zijn. Tekent u uiterlijk op 31 december 2019 de hypothecaire leningsakte, dan kunt u nog genieten van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus.

Wordt de leningsakte na 31 december 2019 getekend, dan zult u de geïntegreerde woonbonus niet meer kunnen genieten.

U hebt nog een herbruikbare hypotheek?

... en die loopt nog minimum tien jaar, dan is het mogelijk dat er geen authentieke leningsakte voor de notaris meer moet worden verleden. In dat geval telt de datum van aanvaarding van het kredietaanbod. Overweegt u om op korte termijn een verbouwing te doen aan uw eigen woning, dan kan het dus interessant zijn om na te gaan of u nog een herbruikbare waarborg hebt.

Het zou niet vereist zijn dat de woning nog de eigen woning wordt in 2019. Een krediet kan uiteraard maar aangegeven worden onder de Vlaamse geïntegreerde woonbonus van zodra de woning waarvoor het krediet werd afgesloten de eigen woning wordt. Dat mag dus nog in 2020 of later zijn.

Aangezien hierover niets wordt gezegd, gaan we ervan uit dat het evenmin vereist zal zijn dat er nog opnemingen van het krediet gebeuren in 2019.

Verkooprecht

Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij de aankoop van de enige gezinswoning genieten van een tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie). In het geval dat de onderhandse verkoopovereenkomst al dateert van vóór 1 januari 2020, maar de authentieke akte pas na die datum kan worden verleden, zou u toch kunnen genieten van de verlaagde registratierechten. Hiervoor zou een specifieke bepaling worden voorzien en zal het bijgevolg niet nodig zijn om zelf regelingen te treffen, zoals  het werken met een aankoop-verkoopbelofte.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn altijd de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Bestaande kredieten

De Vlaamse Belastingdienst bevestigt dat de fiscaliteit van bestaande kredieten niet wordt gewijzigd en dat herfinancieringen fiscaal neutraal blijven.

Verlengingen van kredieten vanaf 1 januari 2020 zullen evenwel niet langer tegenstelbaar zijn aan de fiscus. Men mag uiteraard nog steeds zijn krediet verlengen na 31 december 2019, maar dan zal men daardoor niet langer van fiscaal voordeel voor zijn krediet kunnen genieten.

Als u de woning waarvoor u een krediet onder woonbonus hebt afgesloten, na 2019 zou verkopen en u het krediet zou behouden, dan zou dit onder de bestaande voorwaarden van de fictie hypotheekruil eveneens onder woonbonus kunnen blijven.

Het volledige bericht van de Vlaamse Belastingdienst, kunt u hier terugvinden. 

ps Wie een buitenverblijf of een opbrengsteigendom (andere dan eigen woning) koopt, heeft nog steeds recht op de federale vermindering voor het langetermijnsparen. Zowel het fiscale voordeel als de registratierechten voor deze woningen blijven (voorlopig) ongewijzigd.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met uw private banker.
 

ID/ Bob Van Mol

Zorg dat de woonbonus niet leidt tot het nemen van overhaaste aankoopbeslissingen en stel de vraagprijs voor het betreffende pand eerst kritisch in vraag.

Wouter Vermeyen, vastgoedstrateeg KBC Private Banking & Wealth

 

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.