Wees goed voorbereid op een crisissituatie

Het leven is fragiel, dat heeft de coronacrisis eens te meer duidelijk gemaakt. Meer dan anders heeft dit ons doen nadenken over de toekomst. Wat als mij of een van mijn naasten iets overkomt? Dat brengt ook vragen over financiën, vermogen en vastgoed mee. Is alles wel goed geregeld? We geven u vier tips voor een goede voorbereiding.

1. Zorg dat uw huwelijkscontract in orde is.

Het is belangrijk om te weten onder welk stelsel u gehuwd bent: het wettelijk stelsel, het stelsel van algehele gemeenschap of een scheiding van goederen. Wat er gebeurt met het vermogen als één van de echtgenoten overlijdt, verschilt van stelsel tot stelsel.
Wij raden aan om een huwelijkscontract regelmatig tegen het licht te houden en te kijken of het nog voldoet aan de wensen van de echtgenoten. Bovendien is ook het erfrecht in de loop van de voorbije jaren grondig gewijzigd..

Bij partners die niet gehuwd zijn, is de bescherming van de langstlevende aanzienlijk kleiner dan bij gehuwde koppels. Bij wettelijk samenwonenden heeft de langstlevende enkel recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning en het huisraad. Bij feitelijk samenwonenden is er zelfs geen enkele wettelijke bescherming voor de langstlevende partner. Meer bescherming kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst of een testament.

2. Zorg dat uw vermogen toekomt aan wie u wil dat het toekomt.

Houdt de langstlevende partner voldoende financiële middelen over om zijn of haar levensstandaard aan te houden en plannen te realiseren als de partner overlijdt?
Door de wijziging van het erfrecht in 2018 is de reserve van de kinderen gewijzigd, ze hebben recht op de helft van het vermogen (ongeacht het aantal kinderen). Het deel van het vermogen waarover u zelf vrij mag beslissen, de andere helft dus, kan eventueel aan de partner worden toegekend. Dit kan bijvoorbeeld via het afsluiten van een beleggingsverzekering ten voordele van de langstlevende of de opmaak van een
testament. Extra bescherming van de langstlevende is ook mogelijk via een keuzebeding in het huwelijkscontract.

Het kan zijn dat u ook de kleinkinderen al wil betrekken in de vermogensplanning. Dat kan via beleggingsverzekering of testament en is fiscaal voordelig omdat u de erfenis over meerdere personen spreidt.

3. Zorg ervoor dat de successiefactuur betaalbaar is.

Het is aan te raden om de successierechten op voorhand te laten berekenen en een planning op te maken. U kunt al onmiddellijk overgaan tot planning of u kunt in afwachting van een definitieve planning ook een verzekering overlijdensdekking afsluiten, die de erfgenamen een kapitaal uitkeert om de successierechten of een deel ervan te betalen.

Voor roerend vermogen is een schenking in extremis mogelijk, zeer kort voor het overlijden, op voorwaarde uiteraard dat de schenker daartoe nog bekwaam is of
wanneer dit is voorzien in een zorgvolmacht.

4. Breng de zorgvolmacht in orde.

Met een zorgvolmacht duidt u een of meerdere personen aan om uw vermogen te beheren. De zorgvolmacht kan ook betrekking hebben op persoonsgebonden aangelegenheden.
 

Bekijk ook de webinar 'Vermogensplanning in een crisisperiode'.
 

Hebt u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw successievragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.