Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen. Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En waarmee moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?

Fiscale aftrek volgens gramformule

Huidige regeling: 40% à 100% aftrekbaar.
Zoals u weet, wordt de fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek-% = 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%
(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Vergroening wagenpark.
De regering grijpt fiscaal in om het wagenpark verder te vergroenen. Vanaf aanslagjaar 2027 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 01-01-2026) zijn alleen nog koolstofemmissievrije (elektrische of waterstof) wagens aftrekbaar. Voor de periode tot en met 31-12-2025 is er een voorzien in een overgangsfase.

Hoe zit dat precies?

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

Auto’s aangeschaft vóór 01-07-2023
Voor deze auto’s verandert er niets. M.a.w. de kosten van de auto die u of uw vennootschap vóór 01-07-2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’.
Een uitzondering op deze regel is er voor hybridewagens aangekocht sinds 
01-01-2023 De brandstofkosten (lees: diesel en benzine) voor plug-inhybrides die zijn aangeschaft vanaf 1 januari 2023 worden slechts voor maximaal 50% aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die ‘getankt’ wordt, blijft onderworpen aan de algemene aftrekregeling zoals hierboven omschreven (die voor een hybride doorgaans neerkomt op een 90% à 100% aftrekbaarheid). Op deze manier probeert de wetgever het gebruik van de elektrische motor te stimuleren.

Auto’s aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025
Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot 75% in 2025; 50% in 2026; 25% in 2027 en 0% vanaf 2028!

Auto’s aangeschaft vanaf 01.01.2026
Voor auto’s die aangeschaft worden na 31-12-2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer. M.a.w. de aftrekbaarheid van alle auto- en brandstofkosten van vanaf 01-01-2026 nieuw aangeschafte auto’s met een CO2 -uitstoot, zou dan naar 0% gebracht worden!

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

 • Aangeschaft voor 01-07-2023
  De kosten van de auto die u of uw vennootschap voor 01-07-2023 aanschaft, blijven net als vandaag 'levenslang' aftrekbaar.
 • Aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025
  Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Voor fiscaal gunstige 'echte' hybrides die aangeschaft worden vanaf 01-07-2023, zullen de brandstofkosten nog maar 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 31-12-2026. Voor 2027 zou de aftrek ook afgetopt worden op 25% en vanaf 2028 zou de aftrek van die brandstofkosten ook 0% bedragen.
 • Aangeschaft vanaf 01-01-2026
  Voor auto’s aangeschaft na 31-12-2025 die (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer.

Fiscale aftrek CO2-vrije wagens

 • Aangeschaft voor 01-01-2027
  Zoals u weet wordt sinds aanslagjaar 2021 de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens bepaald i.f.v. de ‘gramformule’. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% is levenslang voor CO2 -vrije wagens aangeschaft vóór 01-01-2027.

 • Aangeschaft vanaf 01-01-2027
  De aftrek van kosten verbonden aan wagens die u na 31-12-2030 aanschaft en die geen CO2 uitstoten, zal geleidelijk tot 67,5% beperkt worden. Er is een overgansregeling voorzien. Zo zal voor dit type wagens de aftrek afhangen van het jaar van aanschaf gedurende de overgangsfase:  
Aankoopdatum Levenslang aftrekbaar tegen
voor 01-01-2027 100%
2027 95%
2028 90%
2029 82,5%
2030 75%
2031 67,5%

Voor uw huidige auto of deze die u voor 01-07-2023 aanschaft, blijft de gramformule ‘levenslang’ van toepassing. De fiscale aftrekbaarheid van auto’s met CO2-uitstoot aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025 wordt geleidelijk afgetopt en 0% vanaf 2028. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven t.e.m. 31-12-2026 voor 100% aftrekbaar. Daarna wordt hun aftrek geleidelijk afgebouwd tot 67,5 % vanaf 2031.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.