Liquide middelen beleggen in uw managementvennootschap of privé?

Wanneer uw managementvennootschap op een bepaald moment over overtollige liquide middelen beschikt, kan eraan gedacht worden om deze te beleggen, zodat ze een rendement opleveren.
Is het interessanter om deze middelen binnen de vennootschap te beleggen of om ze eerst aan de vennootschap te onttrekken en vervolgens in privénaam te beleggen?

Beleggen met de managementvennootschap?

Beleggen met de managementvennootschap zal voor velen vermoedelijk de gemakkelijkste keuze lijken. Hierdoor kan immers de fiscale kostprijs om liquide middelen eerst aan de vennootschap te onttrekken, worden vermeden. 

Uiteraard moet u met alle fiscale gevolgen rekening houden.

We denken in het bijzonder aan:

  • Zal de meerwaarde van de belegging belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting?
  • Zal de minderwaarde aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting?
  • Kunnen eventuele dividenden genieten van de zogenaamde DBI-aftrek (waardoor 100% kan worden vrijgesteld) of zijn deze belastbaar in de vennootschapsbelasting?
  • Kan de belegging invloed hebben op de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (waardoor de vennootschap kan genieten van 20% op de eerste 100.000,00 euro aan belastbare basis)?
  • Kan de roerende voorheffing worden teruggevorderd of fiscaal worden verrekend?
  • Is er een invloed op de notionele interestaftrek (ook al is het belang hiervan zeer relatief geworden sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting)?
     

In een aantal gevallen minder interessant

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting, is beleggen via een vennootschap in een aantal gevallen minder interessant geworden. Stel dat uw managementvennootschap wenst te beleggen in aandelen van een beursgenoteerde Belgische vennootschap. De managementvennootschap zal in dat geval o.a. minstens 10% van de aandelen van de beursgenoteerde vennootschap moeten bezitten (of aandelen met een aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000,00 euro), om enerzijds voor de DBI-aftrek en anderzijds voor de vrijstelling inzake de meerwaarde op aandelen in aanmerking te kunnen komen. Dat is eerder onwaarschijnlijk. Hierdoor zullen eventuele ontvangen dividenden en ook gerealiseerde meerwaarden aan de vennootschapsbelasting onderhevig zijn.

Fiscale gevolgen vooraf goed evalueren

Wij raden ten stelligste aan om alle potentiële fiscale gevolgen van elk type belegging vooraf te bekijken. Grosso modo kunnen we stellen dat de meeste types van beleggingen die voor een doorsnee belegger een aanvaardbaar rendement opleveren, vandaag de dag niet kunnen genieten van een voordelige fiscale behandeling. De DBI-bevek vormt de uitzondering op bovenstaande regel en kan in bepaalde gevallen wel interessant zijn.

Wanneer we de vraag stellen of we via de managementvennootschap of in privénaam gaan beleggen, moeten we overigens niet alleen de fiscale gevolgen van de belegging op zich evalueren. Om een correcte vergelijking te maken moet ook de fiscale kostprijs van de latere uitkering van de behaalde rendementen naar het privévermogen in rekening worden gebracht.

Let wel : beleggen met de vennootschap veronderstelt dat de statuten van de vennootschap dit voorzien.

Beleggen in privénaam?

In eerste instantie moeten we hier rekening houden met de fiscale kostprijs om de middelen voorafgaandelijk uit de managementvennootschap te halen (bv. via een dividenduitkering).
Hierna kan er uiteraard in privénaam worden belegd, waarbij de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk te beleggen groter zijn dan binnen een vennootschap. We kunnen stellen dat, eens de fiscale kostprijs van de onttrekking van de middelen aan de vennootschap werd gedragen, het vermogen in vele gevallen kan genieten van een relatief aantrekkelijk fiscaal regime in de personenbelasting.

Conclusie

We beschouwen dit als een algemene regel en dus niet als een persoonlijk advies. Het antwoord op de vraag ‘beleggen in of buiten vennootschap’ verdient een individuele analyse, en een op maat gesneden antwoord. In welbepaalde situaties kan het namelijk wel interessant zijn om via de vennootschap te beleggen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

U hebt een stevig vermogen opgebouwd in uw managementvennootschap en zoekt naar een oplossing voor uw privé? De KBC Private Banking experts bieden u een oplossingsgerichte fiscale en juridische begeleiding aan.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.