De managementfee voor mijn managementvennootschap: hoe hoger, hoe beter? Of toch niet?

Op het eerste gezicht lijkt dit een absurde vraag en zou u antwoorden: hoe hoger, hoe beter! Het zal zeker het juiste antwoord zijn wanneer u als manager werkt voor een vennootschap of een groep van vennootschappen waarmee u verder niet bent verbonden.

Gebruikt u de managementvennootschap echter binnen een groep van eigen ondernemingen, dan moeten we de vraag met enige nuance beantwoorden.

Opgelet met verbonden ondernemingen

Bij facturaties van managementprestaties tussen verbonden ondernemingen, ligt de fiscus immers op de loer. Die zal trachten te evalueren of de gefactureerde bedragen overeenstemmen met wat een onafhankelijke opdrachtgever voor de geleverde prestatie zou willen betalen. Gaat u de vergoeding dus afstemmen op de kostenstructuur van de managementvennootschap met als doel de globale belastingdruk binnen de groep te optimaliseren, dan is dit voor de fiscus vaak een brug te ver.

In het slechte geval loopt u dan een dubbel risico

  • In hoofde van de vennootschap die – volgens de fiscus – tevéél betaalt, kan de aftrekbaarheid van het overdreven gedeelte worden betwist. 
  • In hoofde van de verkrijgende vennootschap kan dit deel aanzien worden als een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel. Dit voordeel wordt dan beschouwd als een minimale belastbare basis, waarvan DBI-aftrek, aftrek voor octrooi-inkomsten, notionele intrestaftrek of (overgedragen) verliezen niet in mindering kunnen worden gebracht. Vermits deze aftrek niet kan genoten worden, zal dit leiden tot een effectieve belasting op het ontvangen voordeel. De aftrek gaat evenwel niet altijd helemaal verloren. In sommige gevallen kan het naar volgende jaren worden overgedragen.

Een goed opgebouwd dossier

Het is belangrijk dat u bij de bepaling van de hoogte van de managementvergoeding een bedrijfseconomische invulling geeft aan de aard van de prestatie en hoogte van de vergoeding. Een op voorhand goed opgebouwd dossier (idealiter met benchmarking) met motivering en bewijs van de geleverde prestatie , zal uw verdediging alvast ten goede komen als de fiscus de vergoedingen in vraag stelt.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

U hebt een stevig vermogen opgebouwd in uw managementvennootschap en zoekt naar een oplossing voor uw privé? De KBC Private Banking experts bieden u een oplossingsgerichte fiscale en juridische begeleiding aan.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.