Doe een voorafbetaling van uw belastingen vóór 10 april

Zowel eenmanszaken als vennootschappen worden verondersteld om voorafbetalingen op hun uiteindelijke belastingen te doen. Stort u op tijd en voldoende? Dan moet u minder betalen op uw eindafrekening.

Tim Verhulst, fiscaal adviseur bij KBC: “Als u uw voorafbetaling vóór het einde van het eerste kwartaal stort, haalt u er het grootste fiscale voordeel uit.”

Belastingvermeerdering?

De belastingadministratie ontvangt graag een voorschot op de belastingen die u moet betalen. Bij werknemers verloopt dat proces automatisch, ondernemers moeten zelf het initiatief nemen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een belastingvermeerdering.

Tim Verhulst: "Als u géén of onvoldoende voorafbetalingen doet, krijgt u een wettelijke belastingverhoging en betaalt u aan het einde van de rit méér belastingen. Voor aanslagjaar 2025 (inkomstenjaar 2024) bedraagt de vermeerdering maar liefst 9% voor zowel eenmanszaken als vennootschappen.”

Voorbeeld vennootschap:
Voor boekjaar 2024 schat u uw belastbare winst op 200.000 euro. Hierop moet u ongeveer 50.000 euro (basis)belasting betalen. Doet u géén voorafbetaling, dan moet u op uw eindafrekening 54.500 euro (50.000 euro + 9%) i.p.v. 50.000 euro betalen.

Tim Verhulst: “Bovendien wordt bij zelfstandigen een andere berekeningsbasis gebruikt, namelijk 106% van de verschuldigde belasting (en niet 100% zoals bij vennootschappen). Dat bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met 9%. In totaal wordt 90% van de vermeerdering in aanmerking genomen.”

Voorbeeld eenmanszaak:
Voor inkomstenjaar 2024 schat u uw netto belastbaar beroepsinkomen op 100.000 euro. Hierop moet u ongeveer 36.630 euro (basis)belasting betalen. Doet u géén voorafbetaling, dan wordt u een belastingvermeerdering aangerekend. De berekening gebeurt als volgt: 36.630 euro x 106% (berekeningsbasis) = 38.827,8 euro. 38.827,8 euro x 9% (belastingvermeerdering) = 3.494,50 euro. Van dit bedrag wordt 90% in aanmerking genomen, nl. 3.145,05 euro.

Als u geen voorafbetaling doet, betaalt u in totaal 39.775,05 euro i.p.v. 36.630 euro.

Hoe vroeger u voorafbetaalt, hoe groter uw belastingvoordeel

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen met voorafbetalingen de vermeerdering wegwerken. De ‘vermindering van de vermeerdering’ wordt berekend in verhouding tot het tijdstip van de voorafbetaling:

  • voor 10 april 2024: 12%
  • voor 10 juli 2024: 10%
  • voor 10 oktober 2024: 8%
  • voor 20 december 2024: 6%

Tim Verhulst: "De vermindering daalt naarmate u later betaalt. In principe kunt u wachten tot midden december om uw voorafbetaling te doen, maar dan moet u meer storten om de vermeerdering te vermijden. U doet er dus goed aan om uw voorafbetalingen in het begin van het boekjaar in orde te brengen.”

Korting voor eenmanszaken: ook voor starters

Met voorafbetalingen vermijden eenmanszaken niet alleen een belastingvermeerdering, in sommige gevallen kunnen ze zelfs een bonificatie of korting krijgen.

Tim Verhulst: “Die korting wordt ook toegekend aan zelfstandigen die voor de eerste keer een activiteit in hoofdberoep starten. In principe zijn startende zelfstandigen voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past bovenvermelde belastingvermeerdering dan niet toe. Toch raad ik startende zelfstandigen aan om een voorafbetaling te doen, omdat ze zo in aanmerking kunnen komen voor de korting. Bovendien kweken ze meteen ook een goede gewoonte.”

Uw voorafbetaling financieren

Een voorafbetaling neemt een flinke hap uit uw budget. Ondernemers die weinig middelen hebben, of hun eigen middelen op een andere manier willen laten renderen, kunnen hun voorafbetaling financieren met een zakelijk krediet, ook wel voorafbetalingsplan genoemd.

Tim Verhulst: "Met een financiering voor uw voorafbetaling blijft uw financiële evenwicht intact, want u houdt uw eigen middelen vrij. Die kunt u dan gebruiken om in uw zaak te investeren. Bovendien zijn de interesten van de financiering volledig fiscaal aftrekbaar."

💡Tip: Open ten laatste op 8 april uw voorafbetalingsplan, zodat we het bedrag vóór 10 april kunnen storten. Zo haalt u het meeste fiscaal voordeel uit uw voorafbetaling.

Hoe opent u een voorafbetalingsplan?

  •  U kiest het bedrag dat u wilt voorafbetalen. Schakel uw accountant in om u te helpen met de berekening.
  • U sluit uw contract eenvoudig af via KBC Mobile, KBC Touch of KBC Business Dashboard.
  • Uw bank stort het bedrag in uw plaats door naar de fiscus. U hoeft hier dus niet zelf aan te denken.
  • U betaalt uw voorafbetaling gespreid terug over een periode van 12 maanden
Ontdek het KBC-Voorafbetalingsplan

Hebt u nog vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.