Afschaffing fiscaal voordeel kapitaalaflossingen voor aankoop tweede verblijf – Update

Op 11 oktober werd de federale begroting voor 2023 en 2024 voorgesteld en goedgekeurd. Op vandaag zijn er nog geen definitieve teksten, maar zoals verwacht, schaft de federale regering het fiscaal voordeel voor aankoop van een tweede verblijf af. Dit komt neer op de afschaffing van het federaal langetermijnsparen voor premies en kapitaalaflossingen van leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2024. Leningen die werden/worden gesloten tot en met 31 december 2023, zouden hun fiscaal voordeel behouden.

Wat houdt dat in voor de belastingplichtige?

De belastingvermindering langetermijnsparen kan 30% op een maximale bedrag van 2.350,00 euro per persoon bedragen. Als we rekening houden met een besparing van aanvullende gemeentebelasting van 7%, bedraagt het maximum voordeel per persoon en per jaar dus 754,35 euro voor de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening op minimum 10 jaar.

Daarnaast kan een lening voor de aankoop van een buitenverblijf of een  opbrengsteigendom ook recht geven op interestaftrek (ten belope van de onroerende inkomsten). Die interestaftrek lijkt vandaag nog niet in vraag gesteld.
Men kan het voordeel federaal langetermijnsparen ook genieten voor premies van een individuele levensverzekering.  Vandaag is er evenmin sprake van een eventuele afschaffing van de belastingvermindering voor fiscale levensverzekeringen.

We houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als advies.