Afschaffing fiscaal voordeel kapitaalaflossingen voor aankoop tweede verblijf?

Op 9 maart jl. werd door Ecolo-Groen een wetsvoorstel ingediend om het fiscale voordeel voor de kapitaalaflossingen van een lening voor een ‘niet-eigen woning’ (tweede verblijf/opbrengsteigendom) af te schaffen.

Volgens de indieners van het voorstel is het ‘opmerkelijk’ dat er na de afschaffing van de gewestelijke woonbonus voor het verwerven van de enige en eigen woning, wel nog een federale belastingvermindering bestaat voor de kapitaalaflossingen van een lening voor het verwerven of verbouwen van een niet-eigen woning.

Het was niet duidelijk in hoeverre andere partijen dit wetsvoorstel steunden, maar recent verschenen in de media diverse berichten dat de socialisten en de CD&V dit wetsvoorstel zouden steunen. Men wil evenwel de begrotingsbesprekingen afwachten.

De bedoeling van het wetsvoorstel is om het fiscaal voordeel federaal lange termijnsparen af te schaffen voor kapitaalaflossingen van leningen die worden gesloten vanaf 1 januari 2022. Leningen die werden/worden gesloten tot en met 31 december 2021, zouden hun fiscaal voordeel behouden. Men verwacht dat de impact op de vastgoedmarkt van deze eventuele afschaffing minimaal zal zijn.

De belastingvermindering lange termijnsparen kan 30% op een maximaal bedrag van 2.350,00 euro per persoon bedragen (dit bedrag is lager als het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager is dan 36.500,00 euro op jaarbasis). Als we rekening houden met een besparing van aanvullende gemeentebelasting van 7%, bedraagt het maximum voordeel p.p. per jaar dus 754,35 euro voor de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening op minimum 10 jaar.

Daarnaast kan een lening voor de aankoop van een buitenverblijf of opbrengsteigendom ook recht geven op interestaftrek (ten belope van de onroerende inkomsten). Die interestaftrek lijkt op heden niet in vraag gesteld.

Men kan het voordeel federaal lange termijnsparen ook genieten voor premies van een individuele levensverzekering. Op heden is er evenmin sprake dat men de belastingvermindering zou afschaffen voor fiscale levensverzekeringen.

We volgen dit verder op en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth manager.

Update 13 oktober:
In het federale begrotingsakkoord d.d. 11 oktober 2021 werd het wetsvoorstel uiteindelijk niet weerhouden. Een “aantal partijen” zou immers niet akkoord gegaan zijn met de afschaffing.
Het wetsvoorstel is officieel dus nog steeds ‘in bespreking’. CD&V gaf al aan dat ze de afschaffing tijdens een volgende begrotingsopmaak of een begrotingscontrole opnieuw op tafel willen leggen.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.