Vakantiewoning of B&B verhuren in 2022, hoe zit dat fiscaal?

Overweegt u de aankoop van een appartement aan zee of een chalet in de Ardennen om te verhuren? Of overweegt u om een bed and breakfast (B&B) te beginnen? Lees hier welke fiscale regels daarvoor gelden in 2022 en of dat anders is wanneer u gebruikmaakt van een onlineplatform zoals Airbnb.

1. Verhuur zonder diensten

Verhuur van de ruimte

De huur van de ruimte zelf is een onroerend inkomen. Aangezien de huurders particulieren zijn, is echter niet de werkelijke huur belastbaar, maar enkel het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki) × 1,4. De belasting gebeurt tegen het progressieve tarief.

Verhuur van de meubels

Het deel van de huur dat betrekking heeft op de meubels is een divers inkomen. Na aftrek van 50% forfaitaire kosten, wordt dat inkomen belast tegen 30%. Vraagt u een globale huurprijs, dan wordt 40% daarvan geacht op de meubels te slaan. U kunt ook zelf de prijs splitsen in het huurcontract en een kleiner gedeelte, bijvoorbeeld 20%, toewijzen aan de meubels. Hoe kleiner dat gedeelte, hoe minder belastingen.

Belasting als beroepsinkomen

Normaal gezien kan de fiscus de huurinkomsten niet als beroepsinkomen belasten. De passieve verhuur van maar 1 of enkele appartementen of panden is immers geen beroepswerkzaamheid.

Btw

De zuivere verhuur van een woning, zonder bijkomende dienstverlening, is vrijgesteld van btw. Daar staat wel tegenover dat u de btw op de aankoop van een nieuwbouw of op werken aan het pand niet kunt recupereren.

2. B&B

Drie soorten inkomen

In het geval van een B&B verhuurt u niet enkel de ruimte en de meubels, maar verstrekt u ook bijkomende diensten. U verschaft ontbijt, stelt beddengoed en badkamer basics ter beschikking of maakt tijdens het verblijf de kamers schoon. De inkomsten uit die bijkomende diensten, na aftrek van de werkelijke kosten, zijn als diverse inkomsten apart belastbaar tegen 33%.

Let op! De exploitatie van een B&B kan wel een beroepswerkzaamheid zijn, en alle inkomsten zijn dan belastbaar als beroepsinkomsten.

Tip
Alle werkelijke kosten, ook die van het onroerend goed (afschrijvingen, herstellingen, onderhoud, …) zijn aftrekbaar.

Btw

Het verschaffen van gemeubeld logies, dat wil zeggen de verhuur van gemeubelde kamers plus de verstrekking van ten minste een van de vermelde bijkomende diensten is in principe wel onderworpen aan btw. Het tarief is 6%.

Tip
U kunt de btw op de diensten en goederen die u voor uw B&B gebruikt, recupereren. U kunt daarvoor het btw-nummer van uw zaak gebruiken, u moet dus geen apart btw-nummer aanvragen.

3. Verhuur via een onlineplatform

Informatieplicht voor platform

Onlineplatformen voor de verhuur van kamers en vakantiewoningen zoals Airbnb zijn verplicht om elk jaar uiterlijk 31 maart zowel u als de fiscus te informeren. Zowel uzelf als uw belastingcontroleur ontvangt een overzicht van alle inkomsten die u het jaar voordien via het platform verkregen heeft.

Aparte belasting

De speciale regeling voor inkomsten uit de deeleconomie, een aparte belasting tegen 20% van 50% van de inkomsten, geldt enkel voor inkomsten die via een erkend platform verkregen worden, en Airbnb en de andere onlineverhuurplatformen zijn niet erkend.

In geval van verhuur zonder diensten is geïndexeerd ki x 1,4 belastbaar tegen progressief tarief, en 50% van de huur van de meubels tegen 30%. Levert u bijkomende diensten, dan zijn de inkomsten daaruit belastbaar tegen 33% en moet u in principe btw rekenen op de totaliteit. Er zijn geen andere regels, indien u een onlineplatform gebruikt.

Hebt u hierover vragen?
Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.