Duolegaat

Druk de erfbelasting en steun een goed doel

Duolegaat

Druk de erfbelasting en steun een goed doel

Twee in één

Druk via het duolegaat de kosten van de erfbelasting en steun tegelijkertijd een goed doel.

Herroepbaar

Neem een duolegaat op in uw testament en wijzig wanneer u dat wenst. Het treedt pas in werking bij overlijden.

Omgekeerd duolegaat

Laat uw verwanten, en niet het goede doel, beslissen omtrent de verdeling of verkoop van de goederen van uw nalatenschap.

Maak een afspraak

De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed dat mogelijk een impact heeft op het duolegaat. Bij KBC Private Banking volgen we de ontwikkelingen op de voet en informeren we u via onze nieuwsberichten zodra er meer informatie beschikbaar is.

Wie een duolegaat in een testament heeft opgenomen, raden we aan om het testament te laten bekijken door een notaris en indien nodig te laten aanpassen.

Hebt u hierover nog vragen? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Wat is een duolegaat?

Via een duolegaat of een legaat ‘vrij van erfbelasting’ verlicht u bij overlijden de zware fiscale last voor uw nabestaanden en steunt u tegelijkertijd een goed doel dat u nauw aan het hart ligt.

Waarom kiezen voor een duolegaat?

Filantropie

Stel, u komt te overlijden. Dat brengt niet alleen emotioneel leed met zich mee voor uw nabestaanden, maar kan ook fiscaal duur uitvallen doordat zij erfbelasting verschuldigd zijn op wat zij verkrijgen uit uw testament. De tarieven van de erfbelasting lopen al snel op van 25% tot 55%.

Met een duolegaat drukt u de erfbelasting voor uw nabestaanden en steunt u tegelijkertijd een goed doel. Door voor een duolegaat te kiezen, gaat enerzijds een deel van uw nalatenschap naar het goede doel, en zullen anderzijds uw broers/zussen, verdere familieleden en/of derden netto meer overhouden.

Een duolegaat wordt opgenomen in een testament en heeft dus pas uitwerking bij het overlijden van de testator. U kunt uw testament steeds herroepen of aanpassen als uw wensen zouden wijzigen (bv. toevoegen of schrappen van legatarissen, een ander goed doel opnemen,…). Zo lang u leeft, blijft u dus volledig eigenaar van uw vermogen.

Voor wie is een duolegaat interessant?

Het duolegaat is vooral interessant voor personen die geen afstammelingen in rechte lijn en/of geen samenwonende partner hebben, maar enkel erfgenamen die onderworpen zijn aan de hoge tarieven erfbelasting van toepassing tussen broers/zussen, verdere familieleden en derden.

Hoe werkt een klassiek duolegaat?

Het duolegaat is eigenlijk een dubbel legaat (vandaar de naam ‘duo’legaat). De personen die u op deze manier begunstigt (= bijzondere legatarissen), moeten bijgevolg niet zelf zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap en het indienen van de fiscale aangifte. Dat gebeurt door een goed doel (= algemene legataris). Samengevat gaat het als volgt in zijn werk:

  1. De testator kent via zijn/haar testament een legaat (= een voorwerp, een som geld,...) toe aan de nabestaanden (bijzondere legatarissen) én aan het goede doel (algemene legataris)
  2. Het goede doel betaalt slechts een laag tarief erfbelasting (8,5%) op het legaat dat haar toekomt.
  3. Naast de verschuldigde erfbelasting van 8,5% op haar eigen legaat, krijgt het goede doel eveneens de last opgelegd om de erfbelasting op het legaat dat de bijzondere legatarissen toekomt, te betalen.
  4. Tot slot wordt het goede doel ook verplicht om aan de bijzondere legatarissen een nettobedrag (vrij van erfbelasting) uit te keren.

Simulatie berekening erfbelasting duolegaat

Hieronder vindt u een voorbeeld waarbij u 4 neven zou willen begunstigen via een testament, al dan niet in combinatie met een duolegaat. We simuleren wat uw nabestaanden en het goede doel overhouden.

  Testament zonder duolegaat   Testament met duolegaat  
Nalatenschap € 500.000 € 500.000
Legaat aan de 4 neven € 500.000 verdeeld over de 4 neven € 300.000 (= 60%)
Legaat aan het goede doel € 0 € 200.000 (= 40%)
Erfbelasting op legaat aan 4 neven € 260.500 (= € 500.000 à 25%/45%/55%)

€ 150.500 (= € 300.000 à 25%/45%/55%)

Te betalen door het goede doel  

Erfbelasting op legaat aan goede doel € 0

€ 17.000 (= € 200.000 à 8,5%)

Te betalen door het goede doel

Wat houden de 4 neven netto over? € 239.500 (= € 500.000 – € 260.500) of € 59.875 per neef € 300.000 (= nettobedrag vrij van erfbelasting) of € 75.000 per neef
Wat houdt het goede doel netto over? € 0 € 32.500 (= € 200.000 - € 150.500 - € 17.000)

Wat is een omgekeerd duolegaat?

Het klassieke duolegaat leidt soms tot ongewenste neveneffecten.

Bij een klassiek duolegaat kan het goede doel alle goederen van uw nalatenschap verkopen, en dit naar eigen goeddunken. Een tweede neveneffect is dat het goede doel vooraf niet altijd zeker is omtrent het precieze bedrag dat het netto zal overhouden. Dat kan er in de praktijk toe leiden dat uw verwanten goederen met emotionele waarde (vb. juwelen) door het goede doel zien verkocht worden (het goede doel wordt immers verplicht een nettobedrag uit te keren), of dat het goede doel (indien het niet voldoende overhoudt) het legaat moet verwerpen.

Daarom is het voor de testator soms wenselijk om de verwanten als algemene legataris aan te stellen, onder de last om aan het goede doel een bepaald bedrag te betalen. Het goede doel krijgt opgelegd om de erfbelasting van de verwanten te betalen (naast de erfbelasting die het goede doel zelf verschuldigd is).

Op die manier kunnen de verwanten zelf beslissen omtrent de verdeling of verkoop van de goederen van de nalatenschap. Voor het goede doel is het ook minder omslachtig als zij gewoon een som krijgt uitgekeerd.

De mogelijkheden voor een duolegaat bekijken

Het opstellen van een testament met duolegaat kent vele facetten. Bovendien is het duolegaat ook nauw verbonden met filantropie. Wenst u meer informatie over één van beide vormen van succesieplanning? Uw private banker vertelt u er graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak