Successieplanning voor particulieren

Een heldere kijk op uw successiemogelijkheden

Successieplanning voor particulieren

Een heldere kijk op uw successiemogelijkheden

Beperk successierechten tot een minimum

Met een goede planning minimaliseert u erfbelastingen en draagt u zorg voor uw nabestaanden.

Begeleiding over het hele traject

Van de eerste letter op papier tot het nalezen van documenten. We begeleiden u door het volledige traject.

Onze expertise is de uwe

Onze experts Financiële Planning helpen u bij de erfopvolging en creëren mogelijkheden om successierechten zoveel mogelijk te beperken.

Maak een afspraak

Vragen over uw successieplanning?

Actuele informatie over al uw vermogensvragen ontvangen?
Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

We informeren u kort en bondig of uitgebreid en met diepgang over actuele thema’s. Zo bent u mee met wat er leeft in de financiële markten en op vlak van economie, fiscaliteit, erfrecht, vastgoed, verzekeringen enz.
 

Successieplanning particulieren

In elke levensfase is een goede financiële planning belangrijk. Want een klare kijk en doeltreffende oplossingen scheppen gemoedsrust.

Hebt u ook vragen rond successieplanning?

  • De wet bepaalt dat de naakte eigendom van de erfenis van u of uw partner aan de kinderen toekomt. Is er een andere regeling mogelijk, die de langstlevende meer zekerheid biedt?
  • Hoe en wanneer regelt u het best schenkingen aan uw kinderen?
  • Stelt u een eventuele schenking liever nog uit? Hoe zit het dan met successierechten?
  • Wilt u de samenleving vooruithelpen, bijvoorbeeld door een schenking?

Voor al deze en andere vragen bekijken onze private banker en expert Financiële Planning uw vermogen vanuit
een ruim perspectief. Hoe zullen uw inkomsten en uitgaven evolueren? Hoe spoort dit met uw plannen en die van uw partner en kinderen? Samen met u bekijken we dit vanuit diverse invalshoeken.

Unieke tool: de KBC-Successiescan

De KBC-Successiescan is een gepatenteerde analysemethode die de successiemogelijkheden voor uw vermogen nagaat. Op basis van uw vermogenssamenstelling wordt er een persoonlijk rapport opgemaakt.

Dat rapport geeft u een grondige uitleg over:

  • De voor u relevante wetgeving
  • De bepaling van de erfdelen
  • De berekening van de successierechten

Daarmee hebt u nu al een helder zicht op de verdeling van uw vermogen.

De uitgebreide service van KBC Private Banking betekende een grote steun voor ons. We zijn gerust dat alles goed is geregeld.

Luc (58) en Lieve (57), KBC Private Banking-klanten

Interesse om uw successieplanning uit te klaren? We zijn er voor u.

Maak een afspraak