En quoi consiste l'assurance faillite ?

Tout entrepreneur peut recourir à l'assurance faillite. Découvrez ici les conditions et les modalités d'intervention de l'assurance faillite.

En quoi consiste l'assurance faillite ?

Tout entrepreneur peut recourir à l'assurance faillite. Découvrez ici les conditions et les modalités d'intervention de l'assurance faillite.

L'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaure une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants et des entrepreneurs en cas de faillite.

Wanneer is je onderneming 'failliet'?

zaak failliet

Als zelfstandig ondernemer doe je er alles aan om niet failliet te gaan. Maar wat is dat nu eigenlijk 'failliet gaan'? Wel, als ondernemer doe je dagelijks verrichtingen. Je koopt producten/diensten aan bij je leveranciers (uitgaande geldstroom) en je klanten kopen op hun beurt producten/diensten bij jou aan (inkomende geldstroom). 

Wanneer je inkomende geldstroom echter te klein is om aan je uitgaande geldstroom te voldoen, bouw je schulden op. Je hebt niet genoeg geld om je leveranciers te kunnen betalen, ook niet op lange termijn. Deze schulden stapelen zich in dat geval op. Wanneer dit een probleem structureel van aard wordt, moet je als onderneming toegeven aan een faillissement. Je kan ook noodgedwongen de deuren moeten sluiten, wanneer je bijvoorbeeld een grote tegenslag hebt gekend in de onderneming (brand, diefstal, natuurramp, werkgebonden allergie ...).

Wat is een faillissementverzekering?

Je kan je als zelfstandig ondernemer, sinds 18 november 1996, verzekeren tegen een faillissement. Deze verzekering is bovendien geen standaard verzekering, maar een sociaal recht voor zelfstandige ondernemers. 

Zo'n faillissementsverzekering houdt het volgende in:

 • Je behoudt je rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende max. vier kwartalen (één kwartaal staat gelijk aan een periode van 3 maanden). En dit zonder dat je sociale bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt ook een een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Deze uitkering ontvang je gedurende max. twaalf maanden.

Is je zaak al een keer failliet gegaan? Je kunt meermaals beroep doen op de faillissementsverzekering. De voorwaarde is dat de totale duur van het gebruik van deze verzekering, opgeteld tijdens je hele loopbaan, niet langer is dan twaalf maanden.

Bijvoorbeeld: Je startte in 2008 een onderneming, deze ging echter failliet in 2013. In 2013 heb je via je faillissementsverzekering gedurende 3 maanden beroep gedaan op de maandelijkse uitkering. Nadien ben je meteen een nieuw avondtuur begonnen als zelfstandige, een bedrijfje dat in 2014 echter ook failliet werd veklaard. Je kan in dit geval opnieuw beroep doen op je faillissementsverzekering, nl. voor de volgende 9 maanden.

Pouvez-vous recourir à l'assurance faillite ?

faillissement

Vous pouvez recourir à l'assurance faillite dans les cas suivants :

 • vous êtes indépendant déclaré en faillite
 • vous êtes indépendant incapable de faire face à vos dettes en raison de votre insolvabilité manifeste et bénéficiez d'un règlement collectif de dettes
 • vous êtes gérant, administrateur ou associé actif d'une société commerciale déclarée en faillite
 • Vous êtes indépendant, contraint par les circonstances d'interrompre ou de cesser vos activités (cessation forcée), ce qui vous prive subitement de tout revenu - songez à une catastrophe naturelle, un incendie, la destruction de vos bâtiments d'exploitation, etc. 

L'assurance n'interviendra pas dans les cas suivants :

 • condamnation pénale dans le cadre de la faillite
 • insolvabilité organisée.

Comment recourir à l'assurance faillite ?

L'intervention de l'assurance faillite peut être demandée à votre caisse d'assurances sociales.
Si vous êtes assuré à la Caisse nationale auxiliaire, la demande peut lui être adressée. Le temps dont vous disposez pour introduire votre demande dépend de la date de la déclaration de faillite ou de la cessation des activités :


Le temps dont vous disposez pour introduire votre demande dépend de la date de la déclaration de faillite ou de la cessation des activités :

 • Si le jugement déclaratif de faillite ou l'arrêt des activités est antérieur au 1er octobre 2012, la demande doit être introduite avant la fin du trimestre suivant.
  Exemple : la faillite a été prononcée le 19 juin 2012 : la demande doit être introduite pour le 30 septembre 2012.
 • Si le jugement déclaratif de faillite ou l'arrêt des activités remonte au 1er octobre 2012 ou après, la demande doit être introduite avant la fin du semestre suivant.
  Exemple : la faillite a été prononcée le 9 octobre 2013 : vous avez jusqu'au 30 juin 2014 pour introduire la demande.

Cette page est-elle utile pour vous? Oui Non

Puis-je continuer à assurer mes activités après leur cessation ?

Michiel Verhamme
Entreprendre signifie aussi prendre des risques. Il est donc préférable de bien s’assurer. Une assurance avec couverture prolongée vous permet de continuer à assurer vos activités, même après leur cessation.
Puis-je continuer à assurer mes activités après leur cessation ?