Duurzaam ondernemen

ecologisch, sociaal én economisch

Duurzaam ondernemen

ecologisch, sociaal én economisch

Duurzaam ondernemen draait niet enkel om het behalen van milieudoelstellingen. Planet, People én Profit moeten samengaan. Dat zegt Hans Verboven, professor duurzaam en ethisch ondernemen aan de Universiteit Antwerpen, bedenker van de Sustatool van de Vlaamse overheid en oprichter van consultancybureau Sustacon.

"Echte duurzaamheid streeft naar een evenwicht tussen ecologische, sociale én economische ontwikkeling. Die 3 elementen staan op gelijke voet. De financiële dimensie is niet ondergeschikt aan de rest. Een bedrijf dat groen denkt en correct met zijn werknemers omgaat, gaat ook op de fles als de zaak financieel niet gezond is. Duurzaamheid betekent letterlijk 'zorgen dat het blijft duren'. Als bedrijf moet je proberen een positieve toegevoegde waarde te creëren met zo weinig mogelijk verspilling van middelen en negatieve impact op de omgeving."

Vaak lijkt het alsof ecologisch ondernemen haaks staat op winstgedreven ondernemen, terwijl die 2 elkaar perfect aanvullen.

"Dat klopt. Bedrijven dragen bij tot de welvaart, die de overheid herverdeelt. Ze staan niet in de weg van een duurzame wereld, ze dragen ertoe bij. Ze zoeken mee naar oplossingen om in onze drukker bevolkte wereld hetzelfde niveau van welvaart en welzijn te kunnen aanhouden. CO2-impact zal er altijd zijn. Als je een omelet maakt, moet je eieren breken. Maar je moet er ook voor zorgen dat je geen puinhoop in je keuken achterlaat. Met een portie gezond verstand kom je al ver. Dat zie ik bij de familiale bedrijven die ik begeleid. Zij denken op lange termijn en handelen daarnaar. Veel ondernemers streven oprecht naar een positieve bijdrage aan de wereld."

Hoe scoren Belgische bedrijven op de duurzaamheidsmeter?

“Op het vlak van innovatieve businessmodellen lopen we een beetje achter op bijvoorbeeld Nederland. Op het vlak van online verkoop hebben we ons de kaas van het brood laten eten door Nederland. Maar we mogen wel wat trotser zijn op onze verwezenlijkingen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. De coronacrisis heeft gezorgd voor een enorme versnelling in digitale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerk met Zoom of Teams, maar ook aan nieuwe processen en efficiëntiewinsten."

Om een verschil te maken, moet een bedrijf van het bovenste tot het onderste echelon duurzaam denken.

"Inderdaad. Duurzaamheid is zoals klanttevredenheid: je kunt dat niet in één departement onderbrengen, het moet ingebakken zitten in de organisatie. Als duurzaamheid wordt geparkeerd bij hr, marketing of communicatie, zit het fout. De bedrijfstop moet de toon zetten en een duidelijk plan aanreiken. Mijn ervaring leert dat bottom-upinitiatieven in bedrijven het alleen niet redden."

10 tips om het beter te doen (uit Sustatool)

• Maak van duurzaamheid een managementprioriteit
• Schenk meer aandacht aan service na verkoop en garantie
• Maak verpakking recycleerbaar
• Bescherm klantengegevens
• Werk lean: beperk intern transport, beweging, voorraden en wachttijden
• Monitor watergebruik en gebruik regenwater waar mogelijk
• Stimuleer het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen
• Kies voor een vlakke organisatiestructuur, geef medewerkers verantwoordelijkheid
• Zorg voor een goede work-life-balans
• Betrek je klanten, leveranciers en andere stakeholders

Bron: www.sustacon.me

Duurzaam Ondernemen bij KBC
Voor KBC begint duurzaam ondernemen bij verantwoord gedrag van elke medewerker. De kern van ons duurzaamheidsbeleid kan kort worden samengevat: de negatieve impact van onze werking beperken en de positieve impact op de samenleving vergroten.

De negatieve impact beperken we onder meer door een strikte keuze van ondernemingen die we opnemen in fondsen en waaraan we kredieten en verzekeringen verstrekken.

De positieve impact vergroten we door ons te focussen op vier domeinen waar we een wezenlijk verschil kunnen maken: milieuverantwoordelijkheid, ondernemerschap, financiële geletterdheid, gezondheid & vergrijzing.

Steeds meer bedrijven hebben duurzaamheidsambities. We willen hen inspireren én ondersteunen om die ambities waar te maken. -> lees meer

KBC publiceert elk jaar een duurzaamheidsverslag en een verslag aan de samenleving.