Attest van erfopvolging voortaan ook online aan te vragen

Een attest of akte van erfopvolging is een document dat o.a. vermeldt wie de erfgenamen van een overledene zijn. Het is nodig voor de deblokkering van de rekeningen van een overledene. Sinds 18 juli 2022 kunt u een attest van erfopvolging ook digitaal aanvragen via MyMinfin.

Waarvoor hebt u een attest of akte van erfopvolging nodig?

Bij een overlijden blokkeert de bank alle rekeningen en kluizen op naam van de overledene (alleen of samen met anderen). Bent u gehuwd? Dan worden ook de financiële tegoeden en kluizen van uw huwelijkspartner geblokkeerd.

Deze blokkering heeft tot doel om de fiscus en erfgenamen in te lichten over de juiste stand van de rekeningen en van de inhoud van de kluizen. Daarnaast moet de bank er zeker van zijn dat ze de tegoeden later uitbetaalt aan de juiste personen.

Om de tegoeden vervolgens te deblokkeren, heeft de bank een attest of akte van erfopvolging nodig. Zo’n attest of akte vermeldt wie de erfgenamen zijn en wat ze erven en of de overledene en/of diens erfgenamen nog fiscale of sociale schulden hebben. Pas als vaststaat dat er geen schulden zijn of de vermelde schulden zijn betaald, kan de bank de rekeningen vrijgeven. Dit mits dat alle personen, aangeduid in de akte of het attest, akkoord gaan.

Opgelet: soms gelden er bijkomende formaliteiten voor de vrijgave. Bijvoorbeeld als er onbekwame erfgenamen zijn of als een erfgenaam in het buitenland woont.

In afwachting van de vrijgave ontvangt de langstlevende huwelijkspartner of wettelijke samenwonende partner eenmalig een leefgeld uit de geblokkeerde tegoeden. Bepaalde specifieke kosten (zoals bv. de begrafenisfactuur of de kosten van geneeeskundige zorgen,  kunnen per uitzondering ook nog woden betaald.

Waar kunt u een attest of akte van erfopvolging krijgen?

U kunt voor een attest of akte van erfopvolging altijd terecht bij uw notaris, dit tegen betaling. De kosten voor de notariële akte van erfopvolging omvatten de registratierechten (50,00 euro), de rechten op geschriften (7,50 euro), de erelonen en aktekosten van de notaris.

Is er een huwelijkscontract, een testament, zijn er handelingsonbekwame erfgenamen (zoals minderjarigen) of liet de overledene een erfovereenkomst of contractuele erfstelling opmaken? Dan is het verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door de notaris.

Is dit niet het geval? Dan kunt u ook terecht bij het kantoor Rechtszekerheid voor een attest van erfopvolging. Dat wordt gratis afgeleverd. Voortaan kunt u het attest van erfopvolging ook online aanvragen via MyMinfin. Het blijft evenwel mogelijk om via het contactcenter een papieren aanvraagformulier aan te vragen.
 

Meer informatie

Op de website van de FOD Financiën leest u wat u precies moet doen om een attest van erfopvolging aan te vragen via MyMinfin.

Leest u graag meer over welke documenten nodig zijn bij een overlijden? Dan verwijzen wij u graag door naar het nieuwsbericht: 'Een overlijden. Wat nu?'

Hebt u hierover nog vragen?

Uw private banker of wealth manager helpt u graag verder en schakelt eventueel een expert Financiële Planning van KBC in.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.