PB-nieuws-schenking.jpg
PB-nieuws-schenking.jpg

Een schenking doet u best niet met een gewone overschrijving

Wilt u uw kinderen, kleinkinderen, een nichtje of neefje een som geld of effecten schenken zonder daarbij een notaris te betrekken? Dat kan. Echter, een simpele overschrijving is niet voldoende.
U maakt na de overschrijving best een document op, ook wel een pacte adjoint genoemd.

Waarom een document opmaken?

U vermijdt hiermee betwistingen in de toekomst.

1. Het document bewijst het kosteloze karakter (ook wel animus donandi genoemd) van de schenking. Noch de schenker, noch andere erfgenamen, noch de fiscus kunnen bijvoorbeeld achteraf beweren dat het eigenlijk over een lening gaat, die nog moet worden terugbetaald.

2. Erft u als kind, dan bewijst dit document of u een schenking op voorschot van erfenis dan wel buiten deel ontving. Dit kan belangrijk zijn om na te gaan of alle erfgenamen gelijk zijn behandeld en of u rechtmatig iets extra ontving.

3. Schenkt u aan uw kind, dan bewijst het document dat u de schenking alleen aan uw kind (en niet aan uw schoonkind) deed. Een simpele overschrijving kan hierin onduidelijk zijn. Loopt het mis in de relatie van uw kind, dan fungeert het document als bewijs. Opgelet: het is steeds aan te bevelen dat uw kind (en partner) zich informeren over de vermogensrechtelijke gevolgen van hun samenwoning of huwelijk.

Het document bevestigt verder dat de begiftigde de schenking heeft aanvaard en zorgt dat u bepaalde voorwaarden aan de schenking kan verbinden, bijvoorbeeld een beding van terugkeer in geval de begiftigde voor de schenker zou overlijden. Het is ook van belang dat de overschrijving gebeurt vooraleer het document wordt opgesteld.

Mag u bij uw overschrijving iets vermelden in de mededeling, bv ‘schenking’? Nee!
Volgens bepaalde rechtsleer en rechtspraak gaat het dan om een ongeldige schenking omdat deze niet op een juiste manier of volgens de juiste vormvoorwaarden is verlopen. Om ook hier alle discussie te vermijden, vermeldt u niets bij de overschrijving en maakt u pas nadien een document op.

Geschenk versus schenking

Moet u dan elke keer dat u een storting doet naar aanleiding van een verjaardag of Kerstmis een document opmaken? Nee, zo ver gaat het niet. Voor gewone geschenken of cadeautjes hoeft u dit niet te doen. Maar, wanneer gaat het om een geschenk en wanneer spreken we over een schenking?

Een som geld in een envelop of een overschrijving met vermelding van de gelegenheid (bv. Kerstmis, een verjaardag, een huwelijk) kan als een geschenk aanzien worden en kan dus zonder betaling van belasting, ongeacht wanneer u overlijdt. Geeft u echter een dure auto cadeau, terwijl dat niet in verhouding staat met de omvang van uw vermogen, of schrijft u genereuze bedragen over naar uw kinderen om erf- of schenkbelasting te vermijden, dan is de kans vrij groot dat dit als een schenking beschouwd zal worden met alle juridische en fiscale gevolgen vandien.

Fiscale gevolgen

Schenkt u via een bankgift, dan is er geen schenkingsrecht en ook geen successierecht verschuldigd, op voorwaarde dat u na de bankgift nog 3 jaar leeft. De start van deze driejaarsperiode kunt u aantonen door het document aangetekend te verzenden. De poststempel zorgt dan voor een semi-vaste datum.
U kunt het document ook vrijwillig registeren, direct na de opmaak of zelfs nog na bv. 2 jaar. In dat geval betaalt u wel schenkingsrecht, maar geen successierecht (zelfs bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na schenking).

Hoeveel bedraagt het schenkingsrecht?
Het schenkingsrecht is een vlak tarief en bedraagt 3% in rechte lijn en tussen partners in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië is dit 3,3%. Naar verdere familieleden is dit 7% in Vlaanderen en Brussel en 5,5% in Wallonië.

Wilt u graag meer informatie over de bankgift? Contacteer dan uw private banker of wealth officer. Deze kan u ook een model van pacte adjoint bezorgen.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.