Een goed doel opnemen in uw testament?

De afgelopen weken werd in de pers geschreven dat ondanks de afschaffing van het duolegaat in 2021 In Vlaanderen (zie Duolegaat: wat u moet weten - KBC Private Banking) goede doelen nog steeds grote sommen uit nalatenschappen ontvangen. In Brussel en Wallonië blijft het duolegaat tot op vandaag nog bestaan. We beperken ons in onderstaand artikel tot het Vlaams Gewest.

Wenst u ook iets te ondernemen voor een goed doel?

Dan kunt u een of meerdere goede doelen opnemen in uw testament. Op die manier behoudt u nu nog uw vermogen, maar bent u wel zeker dat u na uw overlijden een goed doel steunt.

Kunt u onbeperkt uw vermogen aan een goed doel nalaten?

Als u geen kinderen of huwelijkspartner hebt, kan dat. U hebt dan geen reservataire erfgenamen en kan uw nalatenschap aan iedereen geven.

Hebt u kinderen of een huwelijkspartner, dan bent u niet volledig vrij. Zij hebben namelijk recht op een minimumerfdeel of ‘reserve’. U mag alleen vrij beschikken over de rest van uw vermogen, het zogenaamde ‘beschikbare deel’. Meer informatie over de reserve en het beschikbare deel vindt u in onze erfrechtgids. Vraag ze hieronder aan.

Wat houdt het goede doel over van wat u in uw testament aan hen nalaat?

In het Vlaams Gewest betalen vzw’s en andere goede doelen geen successierechten. Private stichtingen betalen 8,5% successierechten.
In Vlaanderen kunnen goede doelen dus het volledige bedrag dat hen nagelaten wordt, benutten voor hun werking.

Interesse om een goed doel te begunstigen?

Wilt u iets nalaten aan een goed doel na uw overlijden? Dan contacteert u best uw notaris om uw testament aan te passen.

Terugkomst van het duolegaat?

In de pers werd er recent nog op gealludeerd dat het duolegaat (of iets gelijkaardigs) opnieuw zou worden ingevoerd. Tot op heden zijn hierover geen wetgevende initiatieven terug te vinden. Als dat in de toekomst zou wijzigen, zullen we u hierover informeren.

Hebt u nog vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.