Moet u iets ondernemen om uw wettelijke samenwoning te beëindigen wanneer u huwt?

Vroeger werd uw wettelijke samenwoning automatisch beëindigd wanneer u huwde, ongeacht of u huwde met uw wettelijk samenwonende partner of met een derde. Huwde u met iemand anders dan uw wettelijk samenwonende partner, werd deze hiervan zelfs niet op de hoogte gebracht.

De wetgever heeft hieraan nu een ‘kleine’ wijziging aangebracht ter bescherming van de onwetende ex-partner.

Wanneer u huwt met de partner waarmee u ook wettelijk samenwoont, hoeft u niets speciaal te ondernemen. U kunt gewoon huwen en uw wettelijke samenwoning wordt nog steeds automatisch beëindigd. Op dat vlak is er niets gewijzigd.

Huwt u met iemand anders dan uw wettelijk samenwonende partner, moet u wel stappen ondernemen en de wettelijke samenwoning formeel beëindigen voor u huwt. U moet in dat geval bij de burgerlijke stand een eenzijdige verklaring tot beëindiging van de wettelijke samenwoning afleggen. Uw partner hoeft hier dus zelf niet bij aanwezig te zijn. Wanneer u dat doet, wordt uw wettelijk samenwonende partner binnen de acht dagen op de hoogte gebracht van het einde van de wettelijke samenwoning.

Opgelet, een huwelijk in het buitenland is geen oplossing om de stappen tot beëindiging te omzeilen. Wanneer u namelijk in het buitenland huwt, terwijl u in België nog officieel wettelijk samenwoont, zult u uw buitenlandse huwelijk niet kunnen laten erkennen in België. Een beëindiging van de wettelijke samenwoning dringt zich dan nog steeds op.

Conclusie

U kunt dus niet meer in het huwelijksbootje stappen (noch in België, noch in het buitenland) met iemand anders dan uw wettelijk samenwonende partner zonder dat deze hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.