Familiebedrijven in transitie 2.0

Onze missie binnen KBC Private Banking & Wealth bestaat erin om als trusted advisor u te ontzorgen over al uw vermogensbestanddelen en generaties heen. Bij heel wat van onze klanten bestaat dit vermogen uit familiaal roerend en onroerend vermogen en bedrijfsvermogen.

Heel wat familiale bedrijven bevinden zich in een overgangsfase van de huidige naar de volgende generatie. Bij zo’n generatiewissel in het bedrijf komt heel wat kijken. Tijdens het volledige traject is uw private banker of wealth officer uw klankbord. Hij maakt tijd om te luisteren naar uw verhaal, uw zorgen en noden en, omringd door een multidisciplinair team, betrekt hij de juiste experten om u te inspireren met oplossingen op uw maat.

KBC Private Banking & Wealth vernieuwde samen met KBC Corporate Banking een tijd geleden de benadering voor familiebedrijven en biedt vandaag een integrale service voor ondernemende families die een mogelijke transformatie voorbereiden of doormaken (intern spreken we van ‘Family Business in Transition’ of FIT).

Carine Vansteenkiste, directeur Private Banking West-­ en Oost-­Vlaanderen en Patrick Couttenier, op het moment van het gesprek nog commercieel directeur voor bedrijven in Oost­- en West-­Vlaanderen, vertellen hoe de KBC­community in het hele proces van een generatieoverdracht wordt betrokken.

We vertrekken niet meer vanuit onze eigen organisatie, maar vanuit de klant.

Patrick Couttenier

Het relatieteam: een multidisciplinair team

Carine Vansteenkiste: “We merkten dat we bij de opstart van de begeleiding van familiebedrijven nog te veel elk vanuit ons eigen metier handelden. Waar we enkele jaren geleden met een duo bestaande uit een corporate en private banker een familiebedrijf opvolgden, gaat er nu een compleet relatieteam aan de slag, ondersteund door diverse experten.”

Patrick Couttenier: “In dit multidisciplinaire team is de benadering afhankelijk van de agenda van de klant. Het is de klant die in de driver’s seat zit en bepaalt wat voor hem de prioriteiten zijn in de gesprekken en de aanpak. We zijn in staat om een heel diverse waaier aan ondersteuning voor de klant te bieden, zoals kredietverlening, vermogensbeheer en –structurering, waardebepaling en matching, ondersteuning in het kader van fusies en overnames of successieplanning. Maar het is aan de klant om te bepalen wat de volgende stap in zijn strategie zal zijn. De kennis over een klant wordt overigens steeds gedeeld door dit multidisciplinaire team, zodat hij geen tien keer hetzelfde verhaal moet doen.”

Carine Vansteenkiste: “We starten voor elke klant met hetzelfde multidisciplinaire team, maar wie in welke fase het voortouw neemt, is afhankelijk van de noden op dat moment. De klant krijgt zo onmiddellijk een gesprek dat is afgestemd op zijn prioriteiten.”

“De noodzaak om multidisciplinair te werken, is gegroeid vanuit de vaststelling dat één relatiebeheerder en zelfs de twee disciplines, corporate en private banking, onvoldoende zijn om alle uiteenlopende onderwerpen waarmee klanten vandaag naar voor komen met de nodige expertise te kunnen benaderen.”

“Onze ondernemingsfiscalisten, juristen en estate planners komen nu steeds meer en sneller in beeld. We stellen daarbij vaak vast dat een estate planner de ogen van de klant opent wanneer hij de effecten van een mogelijk overlijden op de familie, het bedrijf of het vermogen in kaart brengt. Of dat, vooraleer men tot verkoop of overdracht van het bedrijf kan overgaan, een aanpassing van de vennootschapsstructuur nodig zal zijn.”

“Het bedrijf verkoopklaar maken, doen we samen met de fiscalisten die we hiervoor speciaal hebben aangetrokken, indien nodig ondersteund door KBC Securities.”

De prioriteiten worden bepaald door de agenda van de familie

Patrick Couttenier en Carine Vansteenkiste

Patrick Couttenier: “De noden van de klant komen nu steeds op de eerste plaats. Ik denk nu spontaan aan een klant die ik onlangs ontmoette met de vraag om iets dringend te bespreken. Hij was gecontacteerd voor een overnamevoorstel door een tussenpersoon, die onmiddellijk een grote investeerder meehad. Ze stelden voor om de meerderheid van zijn bedrijf te verkopen: ‘dan zit u nog altijd in uw bedrijf, maar hebt u er niet meer de eindverantwoordelijkheid voor. Dat zal u de nodige gemoedsrust geven terwijl u kunt verder doen wat u het liefste doet: productontwikkeling’.”

“Het leek hem op het eerste gezicht geen slecht voorstel: iemand anders verantwoordelijk maken voor het operationele, een flink kapitaal ontvangen , en toch nog een belangrijke minderheidsaandeelhouder blijven. De ondernemer in kwestie was zo overrompeld door dat idee dat we drie uur lang gepraat hebben. Omdat ik aanvoelde dat hij ook nog een ander klankbord nodig had, bracht ik hem via ons netwerk in contact met verschillende andere ondernemers. Uiteindelijk besliste hij zijn bedrijf niet te verkopen en er meer dan ooit zelf tegenaan te gaan.”

De totale familiestam komt in beeld

Carine Vansteenkiste: “Binnen een familie zijn vaak vrijwel alle familieleden ergens klant bij KBC, privé en/of met hun bedrijf, vaak elk met een andere contactpersoon. Door met een relatieteam te werken, vertrekken we nu veel meer vanuit de hele familie en hebben we oog voor haar eigen waarden. De familie, het bedrijf en het vermogen: het zijn deze drie werelden die steeds met elkaar verweven zijn, die we samenbrengen. We vertrekken niet meer vanuit onze eigen organisatie, maar vanuit de klant.”

Patrick Couttenier: “Dikwijls zien we bij de gesprekken over de generatieoverdracht enkel de pater familias, geflankeerd door enkele kinderen. Maar vaak zijn er daarnaast nog kinderen die niet actief zijn in het bedrijf, maar bijvoorbeeld wel in de raad van bestuur zitten of aandeelhouder zijn. Door intensievere gesprekken te voeren, kunnen we nu informele organigrammen uittekenen waarbij de volledige familie in kaart wordt gebracht.”

Carine Vansteenkiste: “Met andere woorden, iedereen heeft zijn plek in het verhaal, alle partijen, actief of niet actief in het bedrijf. Het is een integrale aanpak voor de hele familie, voor zover de klant dat ook zo wilt natuurlijk.”

Patrick Couttenier: “In het begin was er nog wat bezorgdheid dat klanten de werelden van familie en bedrijf gescheiden zouden willen houden, maar we stellen nu vast dat een klant eerder uitzonderlijk niet wenst dat beide leefwerelden samenwerken. ‘Hoe beter jullie ons kennen, hoe beter jullie ons kunnen helpen’, is dikwijls het standpunt van de klant.”

Iedereen aan boord in onze integrale familieaanpak.

Carine Vansteenkiste

Carine Vansteenkiste: “De klant ziet de toegevoegde waarde uiteindelijk wel in, om alles in zijn totaliteit te bekijken en het emotionele met het zakelijke te verenigen. Onze private bankers zitten aan de zachte kant van het verhaal: zij krijgen dikwijls alles te horen over de familie, de familiewaarden, en niet meteen over het bedrijf. Die zakelijke kant is eerder gereserveerd voor Corporate Banking. In elk metier zitten dan ook verschillende profielen. Die twee werelden samenbrengen biedt een grote toegevoegde waarde, want ook al gaat het over zaken, het emotionele aspect is in de praktijk nooit ver weg, en belangrijk. De klant moet net zo goed kunnen vertellen waarom hij bepaalde zaken toch liever nog niet doet, bijvoorbeeld omwille van de kinderen.”

Patrick Couttenier: “De trein van deze integrale aanpak bolt nu, alles is up and running, en zo komt het ook dat ik vanaf september een nieuwe functie opneem als general manager van het nieuwe segment Family Capital Solutions. Verder bouwend op de ervaring in FIT (Family Business in Transition) besliste KBC in juni immers om een aparte propositie uit te werken voor de grote seriële ondernemers, die steeds interesse hebben om andere bedrijven over te nemen en ook te diversifiëren buiten hun core business.”

Oog voor de noden van alle familieleden

Carine Vansteenkiste: “Tot slot wil ik nog graag meegeven dat we het vanuit Private Banking & Wealth belangrijk vinden om met de kinderen en/of de kleinkinderen van al onze klanten aan tafel te zitten over die thema’s die voor hen top of mind zijn. We kunnen zo mee op zoek gaan naar mogelijke investeringen, patrimoniale kredietverlening begeleiden, een bedrijf zoeken voor een van de familieleden…”
 

Benieuwd of uw bedrijf klaar is voor de volgende generatie?

Bekijk de mogelijkheden

Of maak een afspraak met uw private banker of wealth officer.

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.