De overdracht van een familiale vennootschap

Een familiale vennootschap overdragen is in de meeste gevallen het resultaat van een lang en complex proces. Dit vergt meestal een lange doorlooptijd en een goede voorbereiding zowel privé als in de vennootschap. Heel veel energie zal daarbij gaan naar de emotionele aspecten van de overdracht. Maar ook op financieel, organisatorisch en technisch vlak kan men beter tijdig een aantal stappen zetten om de familiale vennootschap voor te bereiden op een succesvolle overdracht.

Het is van primordiaal belang dat u een goed inzicht verwerft over de correcte waardebepaling van uw aandelen. Een voorafgaandelijke grondige waarderingsoefening, gebaseerd op een degelijke methodiek, is hierbij onontbeerlijk.

De keuze voor een passend overdrachtsscenario, hetzij via schenking, hetzij via verkoop, hetzij via een combinatie van beide, is een belangrijke beslissing en hangt steeds af van de specifieke situatie waarin u, uw familie en uw vennootschap zich bevinden.

Meer informatie hierover vindt u in onze Overnamegids. 

Ook na de overdracht eindigt het verhaal nog niet. Een goede begeleiding bij uw verdere familiale planning kan heel wat zorgen voorkomen.

Bij KBC Private Banking & Wealth staan we klaar om u hierbij te helpen. We stellen samen met u een uniek ‘Private Plan’ op dat u een duidelijk beeld geeft over de financiering van uw toekomst, inclusief uw prioriteiten en dromen.

Bent u benieuwd naar deze aanpak?

Er is altijd een private banker of wealth manager van KBC in uw buurt. Hij of zij schakelt de expertise van een adviseur Financial Planning en een  Ondernemingsfiscalist in.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.