Afbraak en heropbouw van privéwoningen aan 6% btw een jaar verlengd

In het kader van het energieakkoord rond de uitgestelde kernuitstap heeft de federale regering vorige week ook een aantal maatregelen op het vlak van de btw genomen. De meest in het oog springende maatregel is de verlenging met 1 jaar van de tijdelijke maatregel rond afbraak en heropbouw van privéwoningen aan 6% btw.

Sinds enkele jaren kan afbraak en heropbouw in 32 centrumsteden aan 6% btw. Met ingang van 2021 is dit als relancemaatregel uitgebreid naar het hele land. Er gelden echter bijkomende voorwaarden en bovendien zou de maatregel eind 2022 aflopen. Een nadere toelichting van de voorwaarden en modaliteiten van deze maatregel kan u vinden in dit eerder verschenen nieuwsbericht.

Nadat Europa reeds groen licht had gegeven voor de verlenging van deze maatregel heeft de federale regering nu beslist tot een verlenging met een jaar. Dit betekent concreet dat de onroerende werken van afbraak en heropbouw, waarover de btw opeisbaar is in 2022 en 2023, van het verlaagde btw-tarief kunnen genieten. Het moment van opeisbaarheid valt in de praktijk samen met het tijdstip van de tijdig uitgereikte factuur.

Om het risico op overdreven vooruitfacturatie te vermijden, voorziet de huidige maatregel een bijkomende beperking. Naar verluid zal deze beperking een jaar mee opschuiven. Dat zou betekenen dat, wanneer de omgevingsvergunning pas vanaf 1 juli 2023 is aangevraagd, in principe slecht 25% van de werken aan 6% btw kunnen worden gefactureerd. De bouwheer kan echter het tegenbewijs leveren dat het in 2023 gefactureerde bedrag overeenstemt met in 2023 daadwerkelijk voltooide handelingen van afbraak en wederopbouw.

Naast de verlenging van de tijdelijke maatregel rond afbraak en heropbouw besliste de federale regering ook om het btw-tarief voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen, ook in nieuwbouwprojecten, tot 2023 te verlagen naar 6%.

Hebt u een vraag?

Neem contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.