Uw managementvennootschap

Maak een afspraak voor gericht advies.

Uw managementvennootschap

Maak een afspraak voor gericht advies.

Het aantal managementvennootschappen is de laatste jaren in steile opmars. De relatief gunstige (para)fiscaliteit en de laagdrempelige oprichting van een BV zijn daar niet vreemd aan. Hoewel er in de praktijk nog tal van andere redenen kunnen zijn om een managementvennootschap op te richten.

Het management van een vennootschap kan georganiseerd worden door een andere vennootschap: de bestuurders- of managementvennootschap. De vennootschap die het management organiseert, ontvangt een vergoeding voor de geleverde diensten: een ‘managementfee’ of ‘bestuurdersvergoeding’.

Om de oprichting van een managementvennootschap opportuun te maken moet bijvoorbeeld  het inkomen een bepaald niveau halen. Aangezien u in een managementvennootschap als zelfstandige werkt, zult u uiteraard ook rekening moeten houden met alle gevolgen van het zelfstandigenstatuut.

Maak een afspraak

Vragen over de managementvennootschap

  • Waarom kiest u voor een managementvennootschap? 
  • Hoe regelt u uw verloning? 
  • Koopt u vastgoed via deze vennootschap? 
  • Of hoe brengt u het vermogen fiscaal vriendelijk over naar ‘uw privé’? 
  • Hoe bouwt u een extra pensioen op en wat gebeurt er aan het einde van uw loopbaan?

KBC Private Banking & Wealth Management gaat voor u exclusief aan de slag

  • Fiscale en successie-experts geven gepaste antwoorden op uw specifieke vragen voor uw bedrijf én uw privé
  • Volledige doorlichting van uw vermogen: managementvennootschap, exploitatiebedrijf, vastgoed en bancair vermogen worden in hun geheel bekeken.
  • Een berekend Private Plan. Met een innovatieve planningstool brengen we uw toekomstige inkomsten- en uitgavenstromen in beeld. Zo krijgt u een duidelijk zicht op de evolutie van uw vermogen op langere termijn.
  • We informeren u proactief over de fiscale actualiteit, zodat u tijdig kunt inspelen op wijzigingen.
  • Een private banker of wealth manager is uw vaste vertrouwenspersoon en persoonlijke gids in de complexe materie van uw vermogensbeheer.

 

Maak een afspraak