Successieverzekering

Bescherm uw nabestaanden

Successieverzekering

Bescherm uw nabestaanden

Dekking bij overlijden door ongeval

Uw nabestaanden beschikken over een kapitaal voor de successierechten.

Lage premie

Deze ongevallenverzekering is goedkoper dan een klassieke levensverzekering.

Veilig alternatief

Te vroeg om te schenken? Deze verzekering is de ideale oplossing als het over successierechten gaat.

Bent u graag voorbereid op het onverwachte, zonder u al definitief te moeten binden? Dan biedt de successieverzekering uitkomst. Uw nabestaanden kunnen er de successierechten geheel of gedeeltelijk mee betalen bij uw plotse overlijden ingevolge een ongeval.

Uw familie is evenzeer een kapitaal om te beschermen

Actuele informatie over al uw vermogensvragen ontvangen?
Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

We informeren u kort en bondig of uitgebreid en met diepgang over actuele thema’s. Zo bent u mee met wat er leeft in de financiële markten en op vlak van economie, fiscaliteit, erfrecht, vastgoed, verzekeringen enz.
 

Hebt u een mooi kapitaal opgebouwd en wilt u vermijden dat het ooit aan erfbelastingen moet worden besteed? Met de successieverzekering, of de Exclusieve Overlijdensverzekering, beschikken uw erfgenamen over een kapitaal om de geschatte successierechten te betalen na uw overlijden door een ongeval.

Concreet voorkomt u dat:
• Erfgenamen voor onaangename verrassingen komen te staan.
• Erfgenamen na een bankgift toch nog erfbelasting moeten betalen.
 

Hoe zit het met de vergoeding?

Bij overlijden door een verzekerd ongeval krijgt de begunstigde een vergoeding uitgekeerd. Het bedrag van die vergoeding staat vermeld op het aansluitingsformulier en bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro.

Voornaamste uitsluitingen:

• Deelname aan en oefeningen voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden.
• Opzettelijke ongevallen en ongevallen veroorzaakt door een zware fout.
• Ongevallen veroorzaakt in staat van dronkenschap of met een alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille.
 

Ideale alternatief voor een klassieke levensverzekering

Doordat enkel een overlijden ten gevolge van een ongeval onder de dekking valt, is deze verzekering goedkoper dan een klassieke levensverzekering. En dat is nuttig als u toch voorbereid wilt zijn op onverwachte gebeurtenissen, maar nog geen definitieve regeling getroffen hebt.

Hoeveel kost de verzekering?

De jaarlijkse bijdrage van de Exclusieve Overlijdensverzekering is vanaf 01-01-2024 vastgesteld op:

  • 0,95 ‰ van het verzekerde kapitaal tot de leeftijd van 70 jaar.
  • 2,97 ‰ van het verzekerde kapitaal vanaf de leeftijd van 70 jaar.

Ook dit moet u zeker weten

Uw feitelijk samenwonende partner is niet automatisch de begunstigde van uw verzekering. Wilt u uw partner toch aanwijzen als begunstigde? Vraag dan uitdrukkelijk aan uw private banker om dit zo te registreren.

Discreet en eenvoudig aan te vragen

U kunt de Exclusieve Overlijdensverzekering vlot en discreet sluiten:

• U hoeft geen vragenlijst in te vullen over uw gezondheidstoestand.
• Er is geen medische acceptatieprocedure.


Verder kunt u zich aansluiten tot 65 jaar en loopt de verzekering door tot maximaal 75 jaar.
 

Vragen of klachten?

Uw privatebankingkantoor is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Komt u niet tot overeenstemming? Dan kunt u terecht bij KBC-klachtenmanagement, klachten@kbc.betel. 016 43 25 94 (gratis), 016 86 30 38.

Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be, of tot de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman.as.

De details van deze polis

De Private Banking Exclusieve Overlijdensdekking is een product van KBC Verzekeringen NV, een onderneming van de KBC-groep (Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB). De onderneming is toegelaten door de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Interesse in deze verzekering? Kom gerust langs.
 

Maak een afspraak

Meer Info