Werelddierendag: dieren en hun welzijn .... hoe zit dat bij KBC?

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Die dag werd in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de schrijnende omstandigheden waarin sommige dieren leven. Een ideaal moment om het beleid van KBC Groep en KBC Asset Management (KBCAM) over dierenwelzijn te verduidelijken.

Dierenwelzijnsverklaring

Voor verzekeringen, kredietverlening en adviezen aan bedrijven onderschrijft KBC de dierenwelzijnsverklaring van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Deze verklaring omvat de universeel erkende, primaire welzijnsbehoeften van dieren.

Kort samengevat moeten dieren gevrijwaard worden van:

  • honger, ondervoeding en dorst
  • angst en fysiek ongemak
  • pijn, verwondingen en ziekte
  • en ze moeten de vrijheid krijgen om normale gedragspatronen te vertonen.

Dierenwelzijn en maatschappelijk verantwoord beleggen

Ook voor beleggingen, meer bepaald het Best-in-Class model, besteedt KBC aandacht aan dierenwelzijn. Binnen dat model wordt aan elk bedrijf een ESG Risk rating toegekend, waarbij ESG staat voor ‘Milieu, Sociaal beleid en Goed bestuur’.

Voor het toekennen van een ESG Risk rating hanteert KBCAM verschillende parameters. Twee daarvan hebben betrekking op dierenwelzijn, namelijk een voor proeven op dieren en een voor dierenwelzijn in het algemeen. Op basis van die 2 parameters wordt binnen relevante sectoren onderzocht of een bedrijf een dierenwelzijnsbeleid heeft en zo ja, dan beoordeelt KBCAM de kwaliteit van dat beleid.

Uitsluitingsbeleid voor bont en speciale leersoorten

In haar maatschappelijk verantwoorde fondsen voert KBCAM een uitsluitingsbeleid voor bont en speciaal leer.  Alle producten vervaardigd van dieren waarop uitsluitend wordt gejaagd of die speciaal worden gekweekt voor hun huid/vacht worden uitgesloten uit de fondsen.

Die producten zijn controversieel omdat ze het voortbestaan van bepaalde diersoorten bedreigen en voor onnodig dierenleed zorgen, terwijl er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Onder geen beding laten we bedrijven toe die hun inkomsten halen uit de productie (> 5%) of verkoop (> 10%) van bont en speciaal leer. Een voorbeeld van uitsluiting is Canada Goose Holdings, een onderneming die parka's en andere kledingstukken verkoopt, vervaardigd uit coyotebont.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

“Controversiële producten die het voortbestaan van diersoorten bedreigen en onnodig leed veroorzaken, worden uitgesloten uit onze duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen."

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.