Corona heeft de wereld grondig veranderd

De wereld in beeld

In de vorige bijdrage stonden we aan het begin van de verspreiding van het coronavirus buiten China. Intussen kennen we de impact van het virus in Europa, waar vooral Italië en Spanje ongemeen hard getroffen zijn. Ons land wist evenmin te ontsnappen aan het virus. Gelukkig hebben we – op heden – nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen om de zieken te verzorgen. Het virus is recent zijn opmars begonnen in de VS en in Afrika. Er zullen wellicht weinig landen ontsnappen, helaas. Het menselijk leed door het virus is erg en de wereld is intussen grondig veranderd.

Ook economisch is de wereld intussen behoorlijk gewijzigd. Heel wat landen volgen het voorbeeld van China en zijn in lockdown gegaan, het ene land al sneller dan het andere. Daarmee valt niet enkel het sociale leven stil, ook de economie draait op een laag pitje. Diverse bedrijven zijn gestopt met produceren. Dit alles zal een (zeer) grote impact hebben op de economische groei. 

1. Verenigde Staten

• Een blik op de Amerikaanse economie

Experts, ook de KBC macro-economen, verwachten dat het coronavirus een grote impact zal hebben op de Amerikaanse economie. De specifieke kenmerken van de publieke gezondheidszorg in de VS en van de Amerikaanse arbeidsmarkt zullen ervoor zorgen dat het coronavirus zich snel verspreidt (cfr. de situatie in de staat New York). Cijfers van het Amerikaanse arbeidsbureau tonen aan dat slecht 28,8% van de Amerikanen kan thuiswerken. Het feit dat de ziekteverzekering niet alle kosten dekt, zal mensen ervan weerhouden hulp te zoeken. Aangezien ze zonder inkomen zouden vallen, zullen deze mensen aan de slag blijven, wat zal zorgen voor een exponentiële groei van het aantal besmettingen. Op basis van diverse bevindingen schatten onze macro-economen de groei van het BBP in de VS in 2020 op -7,5% in een basisscenario. Een basisscenario houdt in dat de huidige quarantainemaatregelen nog langer zullen worden verdergezet in nagenoeg alle Europese landen en de VS. Er wordt verwacht dat de economische activiteit zal hernemen vanaf het derde kwartaal. Bij een optimistische scenario (het herstel komt er sneller en is krachtiger) daalt het Amerikaanse BBP met 3,5%. In een pessimistisch scenario (het virus krijgen we niet onder controle en het herstel komt er pas later) daalt het Amerikaanse BBP met 9,5%.

• Amerikaanse industrie verder onder druk

De gepubliceerde cijfers in de eerste helft van de maand maart, waren nog het resultaat van voor de grote uitbraak van het virus in de VS. We noteerden ISM-cijfers, zowel voor de industrie als de nijverheid, dicht bij of boven 50, wat wijst op een zwakke groei. 

De meer recente cijfers (tweede helft maart) geven reeds een ander beeld: zo daalde het consumentenvertrouwen van 95.9 naar 89.1. Het ADP-banenrapport wijst op een daling van het aantal gecreëerde jobs. We staan echter nog maar aan het begin want de verwachtingen waren dat het aantal jobs zou dalen met 150.000, we strandden op -27.000. Ongetwijfeld wordt dit cijfer nog erger de komende weken. Dit maken we op uit de aanvragen voor werkloosheid (jobless claims). Waar de verwachtingen waren dat meer dan 1 miljoen Amerikanen een aanvraag zouden doen, was het drie keer meer! Dit is een cijfer dat zelfs hoger ligt dan tijdens de financiële crisis.

• Maatregelen om de crisis te bestrijden

De Fed kwam vrij snel tussenbeide en verlaagde sterk de rentevoeten in de VS. In twee tijden werd de rente verlaagd en noteert nu tussen 0% en 0,25%. De Fed herstart ook het opkoopprogramma voor obligaties ter waarde van 700 miljard dollar. De voorzitter van de Fed, Powell, kant zich wel tegen negatieve rentes. Nadien kondigde president Trump extra maatregelen aan waardoor in de VS een programma op poten gezet werd van 1.800 miljard dollar. 

 

2. China

• China na corona

Er zijn belangrijke signalen dat het virus in China onder controle is. De economische activiteit komt stilaan op gang. Hiervoor baseren we ons op cijfers over het verbruik van kolen en over de files op de wegen. Die cijfers evolueren positief wat erop wijst dat de activiteit herneemt. Waar de Chinese groei voorheen rond de 6% lag, verwachten de KBC macro-economen in een optimistisch scenario een groei van 2,6%, in een basisscenario 1,6% en in een pessimistisch scenario 0,4%.

De PMI-cijfers die deze week werden gepubliceerd, klommen opnieuw boven 50. Het PMI voor de verwerkende nijverheid steeg van 35,7 naar 52, het PMI-diensten steeg van 29,6 naar 52,3. Dit zijn pre-coronacijfers. De heropleving is een gevolg van het versoepelen van de maatregelen in China.

Toch is er nog de vrees voor een tweede infectiegolf. Daarom trok de Chinese president naar een industriezone in Shangai om een hart onder de riem te steken. De regering maakte 38 miljard euro (300 mld yuan) vrij voor steun aan 5.000 bedrijven. Op die manier wil China snel het negatieve eerste kwartaal goedmaken. Het probleem is echter dat heel wat geproduceerde goederen door de quarantainemaatregelen niet naar Europa en de VS kunnen worden geëxporteerd.
 

3. Eurozone

• Pril herstel van de Europese economie in de kiem gesmoord

Aan het begin van het jaar wezen de economische cijfers erop dat de economie in de eurozone haar zwakte van 2019 te boven aan het komen was. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat dit herstel op de helling komt te staan. De BBP-groei zal in geheel Europa onder druk komen te staan. Het conjunctuurverloop zal vrij synchroon verlopen tussen alle Europese landen, maar de omvang van de economische impact zal verschillen van land tot land. Volgens onze macro-economen zullen de verschillen bepaald worden door de kwaliteit en de capaciteit van de nationale gezondheidssectoren, de budgettaire ruimte van de landen voor een stimulerend beleid, landspecifieke economische zwaktes, het belang van toerisme voor de economie en de mate van integratie in de Europese en wereldwijde productieprocessen.

• Maatregelen om de crisis te bestrijden

In tegenstelling tot de VS heeft de ECB geen ruimte om de rente te verlagen. Toch heeft de ECB ook maatregelen aangekondigd om de Europese economie te ondersteunen. Zo kondigde ze een Quantitative Easing programma (opkopen obligaties) aan ten belope van 750 miljard euro en een TLTRO programma (langere termijn herfinancieringsprogramma) voor 3.000 miljard euro.
 

De financiële markten

1. Beurzen
 

De diverse beurzen op Wall Street maakten een duik sedert de verspreiding van het virus buiten China. De daling ging zelfs sneller dan tijdens de financiële crisis. We werden geconfronteerd met een extreem hoge volatiliteit, waarbij we schommelingen kregen van 10%, zowel in de plus als in de min. Sedert vorige week is er een opwaartse correctie aan de gang. 

Vooral de technologie-aandelen recupereerden sterk. Het blijft echter afwachten hoe de economie en het bedrijfsleven geïmpacteerd worden om duidelijk aan te knopen met een opwaartse trend.


Ook in Europa zien we een gelijkaardig beeld. Er was in eerste instantie een zeer sterke terugval van de markten met een opwaartse correctie. Ook hier zal het economische beleid en de veerkracht van de bedrijven uitmaken wat de verder beursevolutie zal zijn.  

De opkomende markten ontsnappen uiteraard niet aan de daling. Het thema ‘emerging markets’ werd opgenomen als satelliet begin 2020. KBC Asset Management gaat ervan uit dat de opkomende markten sneller zullen recupereren na de coronacrisis (behoudens een tweede besmettingsgolf). Dit merken we al aan de economische cijfers uit China (zie hoger).

2. Obligatiemarkten

De uitbraak van het coronavirus liet in de obligatiemarkten diepe sporen na. De economische stilstand in grote delen van de wereld heeft zowel de fiscale als de monetaire autoriteiten wakker geschud. De maatregelen die werden genomen, kunnen historisch worden genoemd. 
Twee voorbeelden om dit te illustreren:

  1. Zowel de Federale Reserve als de Europese Centrale Bank hebben beslist om ongelimiteerd een quantitative easing beleid door te voeren. Ook investment grade bedrijfsobligaties behoren nu tot de scope van beide banken.
  2. Duitsland heeft zijn bij grondwet vastgelegd schuldenplafond opgeheven.

Al deze maatregelen hebben tot doel de gevolgen van economische terugval (recessie) in te perken.

In de markt van de overheidsobligaties staan de centrale rentetarieven van de meeste (ontwikkelde) landen nu op 0 of negatief. Meest opmerkelijk waren de renteninterventies van de Federale Reserve en de Bank of England die zelfs hun geplande meetings niet afwachtten om rentedalingen door te voeren. Verschillende landen die recentelijk een cyclus van rentestijgingen waren gestart, zoals Noorwegen en Tsjechië, gooiden hun beleid radicaal om. In Australië en Nieuw-Zeeland werd voor het eerst in de geschiedenis gestart met een beleid van kwantitatieve versoepeling.

De algemene marktverwachting op dit moment is dat het huidige soepele beleid nog voor minstens enkele jaren zal worden volgehouden.

De landenspreads van de eurolanden onderling waren erg volatiel. Het renteverschil tussen Duitsland enerzijds en de perifere landen anderzijds liep aanvankelijk hoog op. Het stabiliseerde later,  toen bleek dat de Europese Centrale Bank beloofde om de landen in moeilijkheden (Griekenland, Spanje en Italië ) te zullen bijspringen via obligatie-aankopen.

De vrees voor een lange recessie en bijhorende bedrijfsfalingen zorgden ervoor dat in de markt van bedrijfsobligaties de credit spreads fors opliepen. Vooral de zogenaamde high yield obligaties (obligaties met een lage rating) presteerden erg slecht de afgelopen maand. De spread die een emittent van nieuwe obligaties dient te betalen bovenop de veilige rente staat op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.

Ook de bedrijfsobligaties met een goede rating (investment grade) kenden een mindere maand. Ook in deze markt liepen de credit spreads op tot het hoogste peil in jaren. Het goede nieuws is daar echter dat we de afgelopen dagen een stabilisatie opmerken. Wellicht speelt hier het effect van de steunaankopen van de verschillende centrale banken.

De komende weken zullen waarschijnlijk volatiel blijven. Zolang men niet kan inschatten hoe lang de pandemie nog zal duren en dus ook de economische schade niet kan worden ingeschat, zullen de obligatiemarkten onderhevig blijven aan grote koersschommelingen en een gebrek aan liquiditeit.
 

Asset allocatie

In de maand januari werd beslist de weging van aandelen in de diverse portefeuilles op te trekken met 2,5% ten nadele van de cash. Daarmee zaten we overwogen in aandelen. Die beslissing werd genomen vóór het uitbreken van het coronavirus. Door de daling van de beurzen zijn we momenteel in de portefeuilles de facto onderwogen. Hierdoor is het belang van obligaties relatief toegenomen in de portefeuilles.

We nemen deze maand een nieuw thema op, met name “medische technologie” met als reden:

• Het betreft een defensieve sector maar groeigericht.
• Het gaat om een duurzame omzetgroei door innovatie en geografische expansie.
• Het is sterk Amerikaans gericht.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstratie? Uw private banker of wealth officer blijft bereikbaar.

Of vraag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.