Russische beer duwt China in berenmarkt

In de schaduw van de Russisch-Oekraïense oorlog beleven ook de Chinese aandelenmarkten moeilijke tijden. De voorbije dagen gingen vooral de Chinese techbedrijven fors lager, maar ook de brede markt duikelt omlaag. Op 2 dagen tijd verloren de Chinese internationale H-shares zo'n 12%, maar ook de binnenlandse aandelen gingen zo'n 8% lager. Sinds de piek van begin vorig jaar gingen Chinese tech-bedrijven samen bijna 70% lager. De redenen zijn velerlei: de 'goede' Russisch-Chinese relaties kunnen China betrokken partij maken, nieuwe uitbraken van Covid en lockdowns door de zero covid-policy zetten druk op de Chinese economie en het regime, minder stimulus dan verhoopt en het blijvende zwaard van Damocles dat regulering heet. We bekijken elk van deze elementen en bespreken wat de gevolgen zijn voor onze beleggingsstrategie.

China betrokken in Russisch-Oekraïense oorlog?

Het Chinese regime weigert al sinds het begin van de oorlog openlijk Rusland te veroordelen. Vermoed wordt dat China ten dele instemde met de Russische acties in Oekraïne, al wordt dat uiteraard officieel ontkend. Meer nog, China voert officieel de druk op om zowel Rusland als Oekraïne tot een diplomatieke vergelijk te doen komen. Wat er ook van zij, de Russische inval in Oekraïne verloopt allesbehalve vlot en in dat kader moet ook de vraag van Rusland om eventuele steun worden gezien. Die steun kan breed zijn, gaande van wapens (drones?) tot voedselpakketten, in ruil voor Russische uitvoer van grondstoffen. De recente onthulling van deze vraag brengt China in een moeilijk parket. Hulp aan Rusland kan leiden tot sancties van de westerse mogendheden. Haar economie zit in moeilijk vaarwater en kan eventuele sancties missen. Officieel zal China wellicht blijven ijveren voor een diplomatiek akkoord, maar beperkte 'humanitaire' steun aan Rusland en/of delen van Oekraïne kan niet uitgesloten worden.

Zero covid policy onhoudbaar

Het lijkt wel voorjaar 2020: een virus dat zich verspreid in China en grote steden in lockdown zet. Nu de Olympische winterspelen achter de rug zijn, grijpt China terug naar het oude recept van harde lockdowns. De vraag is hoelang China dit kan en wil volhouden. De economische impact lijkt niet in verhouding te staan tot de epidemiologische situatie. De omikronvariant is veel besmettelijker, zoals we in Europa ondervonden hebben. En bij goede vaccinaties konden bij ons de maatregelen worden afgebouwd. Voorlopig lijkt China niet van de zero covid policy af te wijken, ondanks meer en meer protest en negatieve gevolgen voor de economie.

Stimulus met de handrem op

Eind vorig jaar begon China geleidelijk aan de economie wat te stimuleren. Vooral de centrale bank deed haar duit in het zakje, met lagere minimale liquiditeitsvereisten en beperkte verlagingen van de beleidsrentes. China is zo een van de weinige landen die versoepelingen doorvoert, terwijl grote economieën zoals de VS net de rente verhogen omwille van de hoge inflatie – iets waar de Chinese economie voorlopig weinig last heeft. Wel is het zo dat China nog altijd kampt met een vastgoedcrisis. Dat zorgt voor een moeilijke evenwichtsoefening, want te grote stimulusmaatregelen (bijvoorbeeld door soepele kredietverlening) zouden kunnen leiden tot het opnieuw opblazen van de vastgoedbubbel. We verwachten dat de Chinese overheid de economie zal blijven stimuleren, maar met de handrem op.

Regulering terug in the picture

Hoewel de hele Chinese aandelenmarkt klappen krijgt, zijn het toch vooral de technamen die verder onderuit gaan. De voorbije maanden was het stof wat gaan liggen rond de Chinese reguleringsdrang, maar de laatste dagen kwam deze terug wat naar de voorgrond. De grote techbedrijven zoals Tencent en Alibaba gingen stevig onderuit, hoewel er weinig nieuwe redenen tot pessimisme zijn. Dat de Federal Reserve haar rente de komende dagen wellicht verhoogt, zette wel wat druk op technologie, maar ook hier verwachten we weinig verrassingen deze week.

Wat lichtpunten om af te ronden

De voorbije maanden voerden we onze posities in Opkomend Azië en China op van een onderweging tot een lichte overweging. We kozen hierbij specifiek voor de binnenlandse Chinese aandelen en niet de grote technamen. Alles samen voerden we het gewicht van China en Hongkong op tot zo'n 4%, licht boven de referentie-index. We deden dit vooral omdat we verwachtten dat de Chinese overheid de economie zou gaan stimuleren – wat ze al gedaan heeft – en de groei geleidelijk zou herstellen. Bovendien lijkt de Chinese economie minder getroffen door de oorlog dan Europa De voorbije weken was het beeld van de Chinese economie gemengd, al waren er zeker ook wat lichtpuntjes. De overheid liet ook weten dat de groeidoelstelling voor dit jaar op 5,5% gehandhaafd blijft, licht hoger dan verwacht. We behouden dan ook onze positieve visie op aandelen uit deze regio.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van  beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep. De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.kbcprivatebanking.be en www.kbceconomics.be/nl.html.