Beleggen in palmolie? Ja, maar ...

Eind oktober 2020 verfijnde KBC Asset Management haar duurzaamheidsbeleid door een uitsluitingsregel voor palmolie in te voeren voor haar duurzame fondsen. Niet-duurzaam geproduceerde palmolie is een belangrijke oorzaak van verregaande ontbossing en verlies van biodiversiteit, en zorgt ook voor humanitaire kwesties als kinderarbeid en voor verlies van landrechten van kleine boeren.

Veel goede, maar helaas ook slechte eigenschappen

Palmolie, een plantaardige olie afkomstig van de vrucht van de oliepalm, wordt gebruikt in diverse producten waaronder levensmiddelen, wasmiddelen, cosmetica, verf en biodiesel. Hoewel de teelt van palmolie in termen van landgebruik het meest efficiënt is en palmolie een gezonder alternatief is voor de transvetten in de voedingsindustrie, is de teelt ook omstreden om volgende redenen

 • Verlies aan biodiversiteit
  De verscheidenheid aan plant- en diersoorten die leven op aarde is van groot economisch en ecologisch belang. Om ruimte te maken voor palmolieplantages, worden grote tropische bossen en andere ecosystemen gekapt, met de vernietiging van de habitat van veel bedreigde soorten tot gevolg. Zo heeft de palmolieteelt in Indonesië en Maleisië duizenden inheemse soorten getroffen, waaronder de orang-oetang, de Sumatraanse tijger en de Aziatische olifant.
 • Houtkap, de vernietiging van veengebieden en verbranding zorgen voor toename van de uitstoot van broeikasgassen
 • Palmolieteelt zorgt soms ook voor een aantal andere problemen als schending van mensen-, arbeids- en landrechten, waaronder kinderarbeid

KBC Asset Management verscherpt voorwaarden

KBC Asset Management laat in haar duurzame fondsen alleen nog die palmolieplantages en raffinaderijen toe die aan volgende voorwaarden voldoen

 • Lid zijn van de ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil' (RSPO)
  RSPO is een organisatie zonder winstoogmerk die belanghebbenden van de palmolie-industrie verenigt om wereldwijde normen voor duurzame palmolie vast te leggen. Op die manier wil ze de negatieve gevolgen voor het milieu en de gemeenschappen in de palmolieproducerende regio’s zoveel mogelijk beperken. De leden verbinden zich ertoe om de opgelegde normen strikt na te leven.
 • Geen significante controverses hebben
  Hoewel het lidmaatschap van RSPO een belangrijke voorwaarde is, doet KBC Asset Management toch een tweede controle en ziet er nauw op toe dat deze bedrijven niet betrokken zijn bij significante schandalen of controverses. Zo vallen niet-duurzame palmolieproducten door de mand.

29 bedrijven niet langer toegelaten

Op basis van deze beleidslijn worden 29 bedrijven niet langer toegelaten in de duurzame fondsen van KBC Asset Management waaronder bedrijven als

 • Genting Plantations Berhad
  Genting Plantations Berhad ontwikkelt en investeert via haar dochterondernemingen in eigendommen, verwerkt fruit en levert diensten voor het beheer van de palmoliefabrieken. Hoewel de onderneming lid is van de RSPO, wordt ze uitgesloten omdat ze een significante controversescore heeft op het vlak van landgebruik en biodiversiteit.
 • United International Enterprises Limited
  United International Enterprises Limited houdt zich bezig met de raffinage van palmolie en plantages in Maleisië en Indonesië. Op basis van onze informatie is United International Enterprises geen lid van de RSPO en dus niet toegelaten in de duurzame beleggingsfondsen van KBC.
 • Socfinaf SA
  Socfinaf houdt zich bezig met de aanplant van oliepalmen. Hoewel de onderneming lid is van de RSPO, wordt ze uitgesloten omdat ze een significante controverse heeft op het vlak van incidenten met medewerkers.

Ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen

KBC is één van de grondleggers van duurzaam beleggen in België. Klanten hebben al sinds 1992 toegang tot duurzame beleggingsoplossingen en KBC breidt dat aanbod stelselmatig uit. Daarmee speelt KBC in op de voortdurend evoluerende verwachtingen van de samenleving, die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk op de agenda hebben geplaatst.

We hebben recent onze duurzaamheidsdoelstellingen scherper gesteld. KBC Groep wil de referentie blijven en zal de lat voor zijn klimaatgerelateerde ambities substantieel hoger leggen. Zo is het onze ambitie om onze eigen uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen met 80% (vergeleken met 2015) tegen 2030 en om al volledig klimaatneutraal te zijn tegen einde 2021 door het verschil te compenseren.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep

Johan Thijs, CEO van KBC Groep

Auteur

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.