Beursbarometer: hoogtevrees of TINA?

Nieuwe beursrecords roepen vaak vragen op over hoe het verder moet: zit er nog meer in de tank of moeten we ons klaarmaken voor een correctie? Correcties op financiële markten zijn nooit uit te sluiten. Zelfs in de langste beursrally’s uit de geschiedenis waren er korte periodes waarin de markten naar adem zochten, maar net zo goed snel weer opveerden omdat de fundamenten van de beurswaardering niet echt in gevaar waren. Op dit ogenblik ziet KBC weinig reden om aan de fundamenten van de huidige markthausse te twijfelen.

Mijmermoment

Back to school is altijd een goed moment om even te mijmeren over de voorbije zomer. Wat de financiële markten betreft was het een vruchtbare zomer.

  • De vrees voor hogere inflatie en voor een snelle bijsturing van het monetaire beleid ebde weg, waardoor de rente lager kon en de obligatiemarkten een stevige rally lieten optekenen.
  • Na de forse klim van mei en juni verloren de aandelenmarkten wat aan dynamiek en kwamen er wat meer schommelingen, maar er werden wel weer nieuwe records genoteerd.

Positieve visie op aandelen blijft behouden

De KBC-Beleggingsstrategie van Asset Management trok verder de kaart van de aandelenmarkten wat uiteraard geen windeieren opleverde. Na de forse prestatie is er trouwens geen reden om te twijfelen aan de fundamenten.

  •  De wereldeconomie is zich volop aan het herstellen van de covid-crisis en de economische groei wordt verwacht nog geruime tijd boven gemiddeld te blijven.
  • De recent gepubliceerde bedrijfsresultaten waren veel sterker dan verwacht en de prognoses worden nog steeds opwaarts bijgesteld.
  • De centrale bankiers zijn niet van plan het groeiherstel ook maar iets in de weg te leggen. Verder dan een erg geleidelijke afbouw van het aankoopprogramma van obligaties vanaf begin 2022 zal Federal Reserve niet gaan. De ECB praat veel maar zal het rentebeleid de eerstvolgende jaren wellicht niet aanpassen.
  • Dat de recente inflatieopstoot eerder een tijdelijk fenomeen blijkt te zijn (gevoed door basiseffecten van de energieprijzen en tijdelijke marktverstoringen door covid), legitimeert de lage rente politiek van de centrale bankiers.

Waardering

Sterk blijvende fundamenten dus, maar dan rijst de vraag of de markt al niet te veel rekening houdt met al dit goede nieuws? De aandelenmarkten zijn niet goedkoop, maar van een overdreven optimisme kan niet worden gesproken. Sterker nog: de winstcijfers zijn de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan de beurskoersen waardoor de marktwaardering zelfs is afgenomen. Nieuwe recordkoersen maar geen recordwaarderingen dus!

Conclusie

Zonder negatieve indicaties over groei en bedrijfswinsten lijken de beleggingsstromen in de komende maanden dus vooral richting aandelenmarkten te blijven wijzen. De lage rente maakt alternatieven in obligaties en cash erg onaantrekkelijk. Wie er toch in belegt moet het stellen met een laag lopend rendement maar, zolang de geldpolitiek niet wordt bijgestuurd, moeten obligatiebeleggers niet vrezen voor een bloedbad. Voor wie rendement zocht in beleggingsinstrumenten zonder intrinsieke waarde zoals cryptomunten, erg speculatieve minicaps of 'overhypte' (vaak vermeende) groeiaandelen zijn de risico's groter. Terecht werd de afgelopen maanden vanuit verschillende hoek gewezen op de gevaren van dit soort 'beleggingen'.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth officer.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.