Beurscorrecties zijn van alle tijden

Het is altijd een beetje gevaarlijk om te vroeg victorie te kraaien, maar het lijkt er op dat het ergste van de beurscorrectie van begin 2022 stilaan achter de rug is. En dan is het opvallend om alweer vast te stellen hoe heel wat “market watchers” verrast werden door de plotse marktbeweging. Beurscorrecties zijn immers van alle tijden.

“Een beurscorrectie om de 2,5 jaar is niet abnormaal, zelfs gezond.”
Dirk Thiels, strategist KBC Asset Management

 • Correctie elke 2,5 jaar
  • De afgelopen 55 jaar zagen we maar liefst 22 correcties tussen de 10% en de 20%
 • -13%
  • We zagen een doorsnee daling van de aandelenmarkt van zo’n 13%
    
 • 47 beursdagen
  • Doorsnee tijd tot dieptepunt
 • 55 beursdagen
  Doorsnee tijd nodig om te herstellen
 • Huidige correctie herstelt zich snel
  • -10% op 17 beursdagen
  • Op 3 dagen werd de helft van verlies alweer goedgemaakt
 • Opportuniteit tot bijkopen?
  • Vooruitzichten 2022 blijven rooskleurig
  • Tussentijdse correcties zijn gezond en horen bij het spel

22 correcties sinds 1967

Als we abstractie maken van de langdurige berenmarkten (zoals bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis of recent nog in de eerste covidgolf, waarin de markten meer dan 20% onderuit gingen), dan tellen we sinds 1967 in totaal 22 correcties sinds 1967, waarin de Amerikaanse S&P500 index tussen 10 en 20% van zijn waarde verloor. Dat is er ééntje om de 2,5 jaar. Door de band genomen corrigeerde de aandelenmarkt met zo'n 13%, op basis van de mediaanbeweging.

Tot zover de gelijkenissen. De weg naar het dieptepunt en weer terug naar boven is immers erg verschillend. Een “doorsnee” correctie telt 47 beursdagen en duurt dus ongeveer 2,5 maanden. Dat is de tijd die nodig is om de bodem te bereiken. Daarna doet de beurs er niet iets langer over om weer aan te sluiten met het niveau dat voor de correctie op de tabellen stond. Tel daarvoor zo’n 55 beursdagen, wat ongeveer 2,75 maanden is. Alles bij elkaar duurt een gemiddelde correctie dus iets meer dan 5 maanden.

Correcties sterven almaar sneller

De lengte van de op- en neergaande bewegingen ligt echter ook enorm ver uit mekaar. Zo had de correctie die startte in oktober 1983 liefst 180 beursdagen nodig om 14% lager tot zijn laagste peil te zinken. In januari 2018 had de markt slechts 9 beursdagen nodig om 10% lager te duiken, alvorens de weg naar omhoog kon worden genomen. Minstens evenveel diversiteit is er in de herstelfase. De correctie van september 1978 had 45 beursdagen nodig om 14% te duiken, maar het duurde liefst 179 dagen om weer op het startniveau te komen. Bliksemsnel ging het dan weer in de herfst van 1999 toen de S&P500 op 22 dagen een beurscorrectie van 12% goedmaakte. Alsof het nooit gebeurd was.

Als we het dieptepunt van de S&P in de correctie van 2022 laten starten op 27 januari, dan kunnen we besluiten dat 2022 werd ingezet met één van de snelste correcties uit de geschiedenis : -10% op 17 beursdagen. En ondertussen werd de weg naar boven bijzonder fors ingezet: op niet minder dan 3 beursdagen werd de helft van de beurscorrectie alweer weggewist.

Winst in 2022? Ja, maar niet rechtlijnig

Het is duimen dat dit nog even kan doorgaan en dat 2022 alsnog een meer dan behoorlijk beursjaar kan worden, iets waar veel beleggers vorige week nog sterk aan twijfelden. KBC blijft alvast bij een scenario waarin positieve rendementen op de aandelenmarkten verwacht worden voor 2022. Dat is hoopgevend, al mag u wel niet vergeten dat aandelenmarkten nooit in een rechte lijn naar boven bewegen. Occasionele correcties zijn gezond en horen nu eenmaal bij het spel.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van  beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep. De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.kbcprivatebanking.be en www.kbceconomics.be/nl.html.