Blauwe golf met vertraging in VS

President Biden werd gisteren uiteindelijk toch officieel benoemd door het Congres tot de nieuwe President van de VS. De laatste horde naar het Witte Huis lijkt daarmee genomen. Hoewel er weinig reden tot vieren was, konden de Democraten gisteren toch een belangrijke overwinning boeken

Uiteindelijke een zege voor de Democraten

De gebeurtenissen in en rond het Capitool hebben het wat in de schaduw geplaatst, maar de Senaatsverkiezingen in Georgia hebben een dubbele Democratische zege gebracht. Met heel nipte meerderheden haalden de Democratische kandidaten Ossoff en Warnock de laatste 2 zitjes in de Senaat, waardoor de Democraten nu voor 2 jaar een nipte meerderheid (51-50) hebben dankzij de stem van de toekomstig Vicepresident Harris. Het gevolg hiervan is dat toekomstig President Biden zijn beleid wat meer armslag zal kunnen geven. De Democraten krijgen nu immers zowel het Witte Huis, het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen. Een blauwe golf met vertraging dus. 

Ze krijgen de voorzitterspostjes, waardoor ze zelf de wetgevende agenda kunnen bepalen en verregaandere voorstellen kunnen doen, zonder dat deze telkens op een njet zouden stoten van de Senaat, zoals bijvoorbeeld Obama in zijn laatste jaren mocht ondervinden.

Weerstand

Wel enige nuance: de nipte meerderheid is geen garantie dat Biden nu zijn volledige verkiezingsprogramma zal kunnen realiseren. Een aantal Democratische Senatoren zien zichzelf als onafhankelijk, of stemmen soms tegen de eigen partij (wat ook bij de Republikeinen het geval is). Gegeven de diepe verdeeldheid in de VS zal elk vernieuwend voorstel gewikt en gewogen worden, en kan een zeer gematigde agenda verwacht worden.  

Stimulerend beleid

Wellicht kan wel gerekend worden op een iets stimulerender economisch beleid, met extra maatregelen om de economie te ondersteunen (bovenop het pakket dat eind december werd goedgekeurd). Om dit te bekostigen zal een (beperkte) verhoging van de bedrijfsbelasting, die door President Trump fors omlaag werd gehaald, terug op tafel komen. Grote bedrijven of monopolies beteugelen stond ook op de economische agenda, al lijkt dit minder evident. Op andere vlakken wordt verwacht dat meer aandacht zal gaan naar het milieu, opnieuw toetreden tot de klimaatakkoorden van Parijs en inzetten op betaalbare gezondheidszorg. Ook betere (handels-)relaties met het buitenland lijkt een prioriteit voor Biden.

Wat betekent dit nu voor de financiële markten?

  • Het blauwe golfscenario ligt in lijn met het basisscenario van een sterk economisch herstel in 2021-22, met wat hogere inflatie en licht stijgende langetermijnrentes in de VS, wat op korte termijn goed nieuws lijkt voor aandelen, vooral dan in de cyclische, groeigerichte sectoren. De effecten van mogelijke belastingverhogingen kunnen op wat langere termijn de bedrijfswinsten in de VS wel wat inperken. 
  • Regionaal ziet KBC Asset Management in het blauwe golfscenario ook kansen voor andere landen. De betere handelsrelaties met de bondgenoten, en een minder scherpe handelsoorlog met China, zijn goed nieuws voor aandelen van zowel de Eurozone als Azië. De Amerikaanse bedrijven kunnen mogelijk wel voordeel halen uit de verzwakte dollar. Verwacht wordt dat deze door de vele stimulusmaatregelen en lage beleidsrente wel nog even op een lager niveau zal blijven.
  • Bij de sectoren zijn de voornaamste winnaars bedrijven die een graantje meepikken in het herstel-verhaal: industriële bedrijven, basismaterialen, bouwbedrijven, waterbedrijven, cyclische consumentengoederen en bedrijven die volop inzetten op duurzaamheid, zoals groene energiebedrijven. Doordat verwacht wordt dat de rente hierdoor wat kan stijgen (in de VS ging de 10-jaars rente opnieuw boven de 1%) kunnen ook financiële bedrijven het beter doen. Daarnaast lijkt de hogere groeiomgeving ook goed voor small & midcaps. Bedrijven die het wat moeilijker kunnen hebben zijn bijvoorbeeld de producenten van geneesmiddelen (die mogelijk prijsverlagingen moeten slikken), traditionele energiebedrijven (meer regulering), en, op wat langere termijn, mogelijk ook technologiebedrijven, indien er op antitrust en concurrentiebeleid zou worden ingezet. 

De benoeming van Biden en overwinning in de Senaat spelen dus in de kaart van het basisscenario van KBC Asset Management. Ze behouden dan ook de voorkeur voor aandelen, en trekken de cyclische, groeigerichte kaart.

Politiek in de VS, Jack Ma & X-Fab: Tom Simonts op KanaalZ

De “blue sweep” wordt niet door elke sector op gejuich onthaald. Dit is vaak in het voordeel voor cyclische aandelen en groene energie. Ondertussen heeft X-Fab een heel sterk vierde kwartaal achter de rug dankzij de autosector. Of dit ook invloed kan hebben op Melexis wordt ook toegelicht. Verder wordt er nog richting Jack Ma en Alibaba gekeken.

Mocht u hierover nog vragen hebben: uw private banker of wealth officer blijft bereikbaar.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wilt u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.