Corona of de snelste beurscorrectie in de geschiedenis

We waren de voorbije week getuige van wellicht de snelste beurscorrectie in de geschiedenis. Nog nooit ging de Amerikaanse beurs van een piek zo snel lager. Ook in Europa ging het razendsnel. De S&P 500 noteerde bij afsluiten op 27 februari een kleine 12% onder het niveau van 19/2. Voor de Eurostoxx 50 ging over dezelfde periode meer dan 10% verloren.
Hoog tijd dus om één en ander op een rijtje te zetten.

Corona in China

Tot einde vorige week werd ervan uitgegaan dat het coronavirus (ondertussen Covid-19) vooral in China zou huishouden. Draconische maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zorgden voor een productie- en vraaguitval. Een krimp van de Chinese economie in het eerste kwartaal leek onvermijdelijk. In de rest van het jaar, wanneer het virus onder controle zou komen en de maatregelen zouden versoepelen, zou een stuk van de schade kunnen worden opgehaald. De groeiverwachtingen voor gans 2020 werden met ruim 0,5% neerwaarts bijgesteld (tot 5,2%). Vertraagde toeleveringen vanuit China, minder verkopen in de Chinese markt en thuisblijvende Chinese toeristen zouden wereldwijd worden gevoeld. De impact zou echter beperkt zijn (eerder voor Aziatische landen dan voor Europa of de VS) en hoe dan ook tijdelijk.
De aandelenmarkten bekwamen dan ook vlug van de schrik en gingen vanaf eind januari hoger en overstegen algauw de pre-uitbraakniveaus. Ze snelden zelfs naar nieuwe historische records.

Corona verovert de wereld

Eén en ander veranderde begin deze week toen duidelijk werd dat het virus zich ook buiten China snel verspreidde. De dreiging kwam plots dichtbij toen in Italië gebieden werden afgesloten om verspreiding tegen te gaan. Het aantal gevallen nam snel toe en verspreidde zich over heel wat Europese landen. Ook in de VS doken gevallen op en al gauw telde elk continent zijn corona-patiënten (Antartica uitgezonderd).
Plots werd de paniek op de aandelenmarkten erg groot. De goudprijs ging hoger en de rente op veilige overheidsobligaties nam een duik. De Amerikaanse tienjaarsrente haalde een nieuw diepterecord. In de loop van woensdagmiddag trad enige stabilisatie op, maar die werd snel weggeveegd toen het virus ook in de VS (al dan niet autonoom) opdook. Dat ondertussen steeds meer bedrijven (proberen te) kwantificeren wat het virus hen zal kosten in termen van verloren omzet (en winst) is olie op het vuur. Ook al volgt er een herstel, de doelstellingen voor 2020 zijn ver buiten bereik.
 

Economische ramp of tijdelijke groeidip?

Economisten (ook die van KBC) hebben het moeilijk om de impact van dit virus op de economie in te schatten. Feit is dat de groeicijfers voor de eerste maanden van dit jaar ook in Europa neerwaarts moeten worden bijgesteld. Met hoeveel hangt af van de omvang en van de lengte van deze uitbraak. Op dit ogenblik koffiedik kijken! De meeste economisten zien de economische impact van Corona groter dan aanvankelijk ingeschat, maar in essentie 'tijdelijk' van aard. Griepvirussen verspreiden zich minder wanneer het weer warmer wordt en geraken uiteindelijk onder controle. Indijkingsmaatregelen kunnen dus worden afgebouwd en de economie komt opnieuw op adem. Een stuk van de verloren productie (en consumptie) kan bovendien worden ingehaald.

Zo stelt de hoofeconoom, Jan Van Hove, van KBC: "op basis van de huidige stand van zaken vermoed ik dat we naar een milde aanpassing van het groeiscenario voor de eurozone gaan. Maar het is duidelijk dat verdere virusescalatie grote gevolgen kan hebben."

China start weer op

Het viel deze week duidelijk onder de radar maar in China lijken de zaken ondertussen onder controle te geraken. Het aantal nieuwe gevallen is over de top en het economische leven herstelt zich langzaam.
• Migranten mogen stilaan terugkeren na de nieuwjaarsvakantie
• Het containervervoer raakt genormaliseerd
• Verder zijn ook de vastgoedverkopen aangetrokken en houdt de overheid vast aan de productiedoelen voor 2020 (speech van president Xi), wat aangeeft dat nieuwe bijkomende steunmaatregelen aan de economie zo goed als zeker zijn. 

 

Overdrijven de markten?

Buiten de snelheid is er weinig ‘abnormaal’ aan de marktcorrectie die we meemaken. Duurdere markten, die al wat verder op het economische herstel waren vooruitgelopen (zoals Wall Street), worden het hardst getroffen. Meer marktgevoelige sectoren, zoals financiële en cyclische bedrijven, krijgen hardere klappen dan defensieve sectoren.
Op zich is de markreactie ook rationeel. Niemand weet waar dit stopt, de transparantie is nul, dus de slechtst mogelijke scenario’s worden ingeprijsd. Eens het stof wat is gezakt, is er tijd genoeg om de echte schade op te meten. Zolang we in deze intransparante fase blijven heeft het weinig zin om actie te ondernemen. De markten blijven zeer wisselvallig. Wanneer het verhaal in China een houvast kan bieden, dan mogen we stabilisatie verwachten wanneer de snelheid van de verspreiding van het virus over de top is. Hier zijn we wellicht nog niet in de volgende dagen (weken?). Ondertussen blijft de nieuwsflow negatief : economische indicatoren meten de schade op, ondernemingen waarschuwen en stellen teleur. Dat hier ook de basis ligt voor het herstel wordt vaak vergeten. Wanneer (in de tweede jaarhelft) de ‘virus’-effecten uit deze informatie verdwijnen vormen ze de basis voor een terugkeer van het optimisme. Zo werkt de marktpsychologie nu éénmaal.

Voorlopig sturen we onze beleggingsstrategie niet bij, maar we volgen de zaken op de voet en houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth officer. 

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.