Covid-19 en de bedrijfswinsten

Stel u even voor dat u een bedrijf runt met een tiental personeelsleden. In januari gaan er wat geruchten rond over een agressief virusje dat lelijk huishoudt in een Chinese provincie. Omdat u vooral in de eurozone verkoopt, is het een ‘ver van mijn bed’-show. Dan duiken plots ook in Europa gevallen op en voor u het goed beseft, laat de overheid doodleuk weten dat u de deuren een tijdje mag sluiten.  U behoort niet tot het groepje van essentiële sectoren en van de ene dag op de andere valt uw omzet stil. Uw personeel kan deels op technische werkloosheid terugvallen, uw bankier toont zich bereid om rente en afbetaling van uw lening een tijdje uit te stellen en u krijgt een overheidspremie. Maar ondertussen loopt uw huur verder, moet het machinepark onderhouden worden en zijn er allerhande andere ‘vaste’ kosten die u niet zomaar kunt stopzetten. U kunt snel uitrekenen wat er met de winst van uw bedrijf gebeurt.
 

Wel zo vergaat het ook de beursgenoteerde bedrijven. Natuurlijk zijn ondernemers wel wat schommelingen in hun omzet gewend. Zo worden ze in een ‘normale’ economische recessie geconfronteerd met een omzet die niet meer groeit of met enkele percenten daalt. Sommige bedrijven blijven groeien, anderen zien de verkopen forser teruglopen. Dit gebeurt echter meestal geleidelijk en er is wat tijd om via herstructureringen de kosten aan te passen. Omdat het eerste wat sneller verloopt dan het tweede (zeker voor industriële bedrijven met een groot machinepark), komt er wel een hefboom in werking. Gemiddeld neemt de bedrijfswinst in een recessie met 15-20% af.  

Covid-19 is geen nomale recessie

Zoveel is wel duidelijk: de omzet zakt niet met enkele procenten, al zeker niet geleidelijk en tijd voor een aanpassing van de kostenbasis is er niet. Op het hoogtepunt van de lockdowns (we gaan ervan uit dat die in het tweede trimester ligt) situeert het nationaal inkomen (of Bruto Binnenlands Product) zich in heel wat landen 20-25% lager dan een jaar eerder. Dit is grofweg het tienvoud van de daling in een doorsnee recessie. 

Door de hefboomwerking is de daling van de gecumuleerde bedrijfswinsten vele malen groter. Wanneer we een inschatting maken voor de bedrijfswinsten wereldwijd dan zou de globale inkomenskrimp de winsten in het tweede kwartaal meer dan volledig wegvagen (totaal verlies dus). Ook in de volgende trimesters blijft het winstniveau flink lager dan een jaar eerder. Pas vanaf het de lente van 2021, wanneer ook de oliebedrijven opnieuw kunnen genieten van hogere olieprijzen dan een jaar eerder, zien we opnieuw winstgroei. Merk op dat de hefboom dan in de andere richting werkt. Gemiddeld naar kalenderjaren komt de winstkrimp neer op ruim -50% in 2020 met een herstel van +20% in 2021.

Analisten proberen bij te benen

Bovenstaande oefening is tamelijk simpel en snel gemaakt. Beleggers zijn echter op zoek naar meer details en willen graag zien wat de impact is op de resultaten van individuele ondernemingen in hun portefeuille. Bedrijfsanalisten moeten hiervoor niet alleen het macroplaatje bestuderen. De omzet van een onderneming wordt immers ook bepaald door de specifieke markten waarin ze vertegenwoordigd zijn, door het gedrag van hun concurrenten, door de ontwikkelingen van de inputkosten, de samenstelling van hun kapitaal, de schulden op hun balans …

Vaak beroepen analisten zich ook op inschattingen van de ondernemingen zelf (de zgn. ‘guidance’). Dat een nooit gezien aantal ondernemingen de voorbije weken zijn ‘guidance’ introk zonder met nieuwe cijfers te komen, vergemakkelijkt de zaak dus niet. Dat de marktconsensus, dit is de gemiddelde winstverwachting van de analisten, nog niet is gedaald tot de niveaus van een eenvoudige topdown-benadering is m.a.w. te begrijpen. Voor de wereldindex zit de gemiddeld analistenprognose nu op een krimp van amper 9,4% in 2020. Verdere neerwaartse aanpassing zijn m.a.w. onvermijdelijk.
 

Grootste klappen voor cyclische sectoren; defensieve sectoren en Covid-19 winnaars doen het beter

Dat niet alle sectoren even hard worden getroffen, maakten we al duidelijk. Niet alleen het al of niet essentiële karakter van de activiteit speelt een rol, maar ook de flexibiliteit van de kostenbasis is belangrijk. Neem de automobielsector. Niet alleen zijn de meeste verkooppunten locked down en wie het kan, is zelfs niet geneigd om snel zijn wagen te vervangen (heb ik nog een inkomen?), maar ook een afbouw van het kolossale machinepark (robots kosten ook geld) is niet mogelijk (en wellicht ook niet wenselijk). Verliescijfers zijn onvermijdelijk.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we bedrijven die garen spinnen bij de huidige crisis. Denk aan internet- en mediaspelers (zoals Netflix of Facebook) waarvan de populariteit nog is toegenomen of aan e-commerce-giganten (zoals Amazon en Alibaba) die een groter stuk van de consumptie-uitgaven naar zich toe kunnen trekken. Vergeten we ook communicatie- en softwareaanbieders niet, die het verkeer over hun kanalen en het gebruik van hun producten zien ‘boomen’ en leveranciers van allerhande medische apparatuur en uitrusting.

 

En dan zijn er de klassieke ‘defensieve’ sectoren. Crisis of geen crisis: we moeten eten, onszelf verzorgen, verwarmen en verlichten. Hoe diep ook de crisis, de vraag naar dit soort diensten en producten blijft vrij onbewogen. De voorspelbaarheid van hun omzetverloop is in deze omstandigheden trouwens een belangrijk aantrekkingspunt voor beleggers. Ook wij kiezen nu voor sectoren zoals niet-duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg en technologie en kijken de kat uit de boom voor wat er gebeurt met automobielconstructeurs, tour operators, luchtvaartmaatschappijen en soortgenoten.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Voor meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie: klik hier

Voor specifieke vragen over uw portefeuille: uw private banker of wealth officer blijft bereikbaar.

U kunt ook nu een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.