De roep naar monetaire stimulus?

De wereld in beeld: macro

1. De Verenigde Staten

 • Spanning omtrent handelsoorlog neemt af
  Nadat president Trump begin augustus aankondigde om vanaf september hogere importtarieven op Chinese goederen te zullen hanteren en de reactie van China hierop door haar munt te devalueren, kwam er in de loop van de maand september een kentering. De betrokken partijen, VS en China, kondigden aan weer te zullen praten. Dit betekent echter niet dat het snel tot een akkoord zal komen. Zoals in vorige bijdragen aangehaald, hebben we immers te maken met een technologieoorlog en dit valt niet meteen op te lossen. Mochten we Trump geloven dan hebben we volgende maand reeds een akkoord. Of China meegaat in dat verhaal, betwijfelen we.
 • Amerikaanse motor sputtert even
  De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 2% op jaarbasis, iets lager opnieuw dan het vorige kwartaal (2,1%). Dit betekent nog steeds een mooie groei. Toch doken in september enkele donkere wolken op. We zagen een lager cijfer voor de ISM-indicator: een terugval naar 49,1 wijst op een verdere inkrimping van de productie in de verwerkende nijverheid. Die verwerkende nijverheid is een groter slachtoffer van de handelsoorlog dan de andere industriële sectoren. Verder merken we dat de investeringen in de VS onder druk staan. De Amerikaanse groei wordt echter nog altijd  ondersteund door de consumptie. Volgens de Universiteit van Michigan lag het consumentenvertrouwen einde september op 93,2 tegenover 92,1 in augustus. De orders voor duurzame goederen stegen met 0,2% terwijl een terugval werd verwacht. 
 • Powell was opnieuw aan zet
  Alle ogen waren in de maand september gericht op de beslissing van de Fed. Op 18 september verlaagde de Fed de rente met 0,25% tot 1,75%-2,00%. Na de persconferentie was er ontgoocheling te horen omdat Fed-voorzitter Powell geen indicatie gaf over de verdere evolutie van rente de komende maanden.

 

2. China

 • Chinese economie onder druk
  De Chinese economie groeit aan een trager tempo. Het IMF verwacht voor 2019 een groei van 6,3% t.o.v. van 6,6% in 2018. Eind 2018 nam de Chinese regering maatregelen om de economie te stimuleren. Het effect van die hervorming, waaronder een belastingverlaging, begint nu zijn vruchten af te werpen. Zo was er de verrassing voor het PMI voor de nijverheid (PMI Manufactoring): waar het cijfer in augustus nog wees op een groeivertraging (49,8) kwam in september 50,4 op de tabellen te staan, wat dan weer wijst op een herstel. Het PMI-diensten bleef quasi onveranderd: 53,7 versus 53,8.
 • Wordt het makkelijker voor buitenlandse bedrijven in China?
  De Europese Kamer van Koophandel stelde in een rapport dat de Chinese economie haar deuren meer moet openzetten voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Het grootste obstakel voor buitenlandse bedrijven is de aanwezigheid van Chinese staatsbedrijven, die een voorkeurbehandeling krijgen van de overheid. De Chinese overheid injecteert veel liquiditeiten in de markt en dit biedt geeft de overheidsbedrijven een voordeel. De Europese Kamer roept op om hieraan een einde te stellen en een structurele oplossing te zoeken.

 

3. Eurozone

 • Ook Europese economie in het slop
  De Europese groei staat nog altijd onder druk. Getuige hiervan zijn de PMI-cijfers, zowel voor de nijverheid als voor de diensten. Frankrijk en Duitsland zetten de toon, waarde PMI's daalden. De markt verwachtte een status quo zoals tijdens de zomermaanden.
  Geruime tijd was Duitsland de groeimotor van Europa. Daar is een einde aan gekomen en in september daalde de PMI voor de nijverheid van 43,5 tot 41,4, het laagste niveau sedert 2009. Het PMI voor de dienstensector presteert nog heel goed: er was een daling van 54,8 naar 52,5, maar dat is nog altijd mooi boven de 50-grens. Niettegenstaande het mooie dienstencijfer daalde de samengestelde indicator (nijverheid en diensten samen) naar 49,1.
  Voor de gehele eurozone daalde het PMI-nijverheid van 47 naar 45.6 en het PMI-diensten van 53,5 naar 52.
 • Roep om stimulus
  Iedere terugval in de economie, lokt een roep uit om monetaire stimulus. ECB-voorzitter Draghi legde verantwoording af voor het Europese Parlement. Hij brak opnieuw een lans voor een grotere rol van het fiscaal beleid om de economie te steunen. Intussen verlaagde de ECB de depositorente naar -0,5% en gaat het obligaties opkopen voor € 20 miljard per maand. De bedoeling van de ECB is uiteraard de Europese economie op de rails te krijgen.

  Iedere terugval in de economie, lokt een roep uit om monetaire stimulus. ECB-voorzitter Draghi legde verantwoording af voor het Europese Parlement. Hij brak opnieuw een lans voor een grotere rol van het fiscale beleid om de economie te steunen. Intussen verlaagde de ECB de depositorente naar -0,5% en gaat het obligaties opkopen voor 20 miljard euro per maand. De bedoeling van de ECB is uiteraard de Europese economie op de rails te krijgen.
 • brexit : a never ending story
  Op bijna alle vlakken heeft Premier Boris Johnson intussen bakzeil gehaald. Een laatste wapenfeit was de uitspraak van het Hooggerechtshof dat het op non-actief zetten van het parlement, onwettelijk verklaarde. De eerste samenkomst van het parlement werd een scheldpartij, nooit gezien in de geschiedenis van het VK. Hoe het nu de komende weken verder moet, is onduidelijk maar KBC Asset Management gaat nog altijd uit van een “zachte brexit”.

 

De financiële markten

1. beurzen

Aan het herstel van de S&P500 sedert de dip, kwam een einde midden september. De opkomende donkere wolken boven de Amerikaanse economie en de vertraging in de gesprekken in de handels-oorlog speelden de Amerikaanse beurzen parten. De beurzen blijven nog steeds meegolven op de tweets van de Amerikaanse president. Het in gang zetten van de procedure voor een “impeachment” door de Democraten, woog op het sentiment in Wall Street.

 

 

Ook in Europa zagen we eveneens een einde aan het herstel van de beurzen in september. Ook hier speelt uiteraard de terugval van de economie een grote rol – en zeker de situatie in Duitsland - net als het brexit-verhaal.  


De opkomende markten blijven verder stijgen. Zoals reeds eerder neergeschreven betekent een rentendaling in de VS, een verzwakking van de USD op termijn. Dit is positief voor de schulden van de opkomende landen, veelal uitgerukt in USD.

2. Obligatiemarkten
In september was het uitkijken naar de monetaire vergaderingen van de belangrijkste centrale banken. Naar aanloop van deze bijeenkomsten daalden de rentes vrij fors. Er werd immer verwacht dat de centrale bankiers in de VS en in Europa als gevolg van de wereldwijde groeivertraging het monetaire beleid verder gingen versoepelen.

Zowel de Europese Centrale Bank als de Federale Reserve losten de verwachtingen in en verlaagden hun belangrijkste rentetarieven. De ECB deed er nog een schepje bovenop en startte -zoals hierboven aangegeven - opnieuw een zogenaamd ‘quantitative easing’-programma op, een aankoopprogramma van overheids- en bedrijfsobligaties. De kernboodschap van beide centrale banken was dat het beleid de komende maanden (zo niet jaren) - indien nodig - verder zal worden versoepeld.

Na afloop van de monetaire vergaderingen stegen de rentes op overheidsobligaties echter. Zowel de Duitse als Amerikaanse rente op 10 jaar stegen met ongeveer 15 basispunten. Dit fenomeen komt wel vaker voor als de (markt)verwachting (te) hoog gespannen staat.

Opvallend fenomeen de afgelopen maand was het feit dat de Italiaanse overheidsrente wel verder daalde: het marktvertrouwen in de nieuwe Italiaanse regering is klaarblijkelijk erg hoog.

In de kredietmarkten was september een weinig volatiele maand. De kredietspreads van zowel de investment grade als de high yield obligaties bleven stabiel.


3. Asset allocatie

 

Omwille van de sterke stijging van de financiële markten in het eerste kwartaal (zowel Europa als VS, waarbij de Europese beurzen in tegenstelling tot vroeger, niet achter bleven) en de zwakke Europese groei, blijven we 2.5% in de portefeuilles onderwogen t.o.v. de norm.

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar :

1. Bedrijven die eigen aandelen inkopen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten)
2. Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker wateraanbod en -infrastructuur.

 

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.