De wereld in beeld: and the band plays on …

Ongetwijfeld hebt u de kaskraker Titanic ooit wel gezien. Het bandje op het schip bleef onverstoord doorspelen, maar ging uiteindelijk toch mee de dieperik in. Het bandje dat op de beursvloer nu al een aantal jaren voor een vrolijke noot zorgde, was ook plots even van de aardbodem verdwenen. Maar het is ondertussen terug van weggeweest. Sneller dan verwacht. In tegenstelling tot het Titanicverhaal, is er in dit verhaal één zekerheid: ook als de muziek een tijdje verstomt, komen de beleggers (gelukkig) altijd terug boven water.

De oorlog, of crisis voor sommigen, stijgende rentevoeten, al dan niet een recessie in de VS, torenhoge energieprijzen die op hun beurt voor ongeziene inflatiecijfers zorgen, China dat blijft worstelen met zijn economie en met covid, toeleveringsproblemen in alle sectoren, een vluchtelingencrisis … allemaal niet echt opbeurend. Maar kijk, de beurzen staan alweer boven het niveau van voor de inval in Oekraïne. Stond ergens in onze boeken economie niet dat je best de beurzen mijdt bij stijgende rentevoeten en recessie(vrees) en je maar best naar goud vlucht bij geopolitieke spanningen?

Beurzen dus in herstelmodus. De dollar en de Zwitserse frank profiteerden wel van de spanningen in de markt. Goud noteert sinds begin dit jaar weliswaar 6% hoger, maar al bij al is dit toch vrij beperkt.

De markten zijn ondoorgrondelijk. Of misschien beter geformuleerd: de psychologie van de belegger is ondoorgrondelijk. Dat is de afgelopen weken weer eens bewezen. De belegger die begin 2020 de handdoek in de ring gooide en het snelle herstel aan zijn neus zag voorbijgaan, wil waarschijnlijk dit risico niet opnieuw lopen. Er moest zich maar eens weer een V-herstel aftekenen.

De beurzen konden in maart een flink deel van de verliezen van begin 2022 goedmaken. Technologie hinkt wel nog achterop. Dat verklaart ook waarom de Nederlandse AEX- index met enkele grote technologiespelers in de rangen in Europa achterblijft.

Verbaast het nog? De VS doet het eens te meer beter dan Europa. De Dow Jones is zelfs bijna terug boven water. En onze eigenste BEL20 is eens niet bij de kneusjes van de hoop: -2,6% sinds 1/1 en zelfs met de beste prestatie van de Europese klas in maart (na Portugal).

En de winnaar van de maand? De beurs van Brazilië, die ondertussen in euro al 36% hoger noteert dan begin dit jaar. Dat heeft alles te maken met de stijgende grondstofprijzen. Ook de beurs van Ankara is dezer dagen in goede doen. De prestaties van vorig jaar laten we dan wel even buiten beschouwing.

De olie blijft de volatiliteit zelve dezer dagen. Nu de VS haar strategische reserves gaat aanspreken, is de prijs van het zwarte goud wel wat teruggevallen. Sinds begin dit jaar is een vat Brent-olie 44% duurder geworden.

Een kranige Europese economie

Ondanks de impact van het conflict in Oekraïne houdt de Europese economie voorlopig goed stand. De economische indicatoren wijzen nog steeds op expansie. De dienstensector ondervindt wel minder impact dan de industrie. Deze laatste wordt onder andere met toeleveringsproblemen geconfronteerd. De lockdowns in China spelen hier ook een rol. De dienstensector profiteerde dan weer van het zo goed als wegvallen van de covidbeperkingen.


De inflatie blijft nog altijd een groot zorgenkind. Bedrijven kunnen niet anders dan de opgelopen grondstofprijzen, duurdere energie en stijgende loonkost doorrekenen aan de consument. De inflatieverwachtingen lopen verder op. Bedrijven deinzen er niet voor terug om nu al te bestellen wat ze pas in de toekomst nodig zullen hebben. Ze vrezen dus voor verdere prijsstijgingen op de korte termijn.
 

Moeilijke tijden voor China

China bevindt zich dezer dagen in een moeilijk parket. Ze kiezen niet openlijk partij voor Poetin, maar veroordelen Rusland ook niet. Hulp bieden aan Rusland zou het westen te zeer tegen de kar rijden. De economie zit in een moeilijke periode en eventuele sancties van het westen kunnen ze missen als kiespijn. China zal dan ook blijven ijveren voor een politiek akkoord.

De economie heeft inderdaad al betere tijden gekend in China. Waar voor de rest van de wereld covid stilaan een nare herinnering is – hout vasthouden – doet de situatie in China terugdenken aan het voorjaar van 2020. Een aantal steden worden in lockdown geplaatst. Hoelang kan China dit nog volhouden? De economische impact is immers groot. Voorlopig lijkt China niet van de ‘zero covid policy’ te willen afwijken. Ook de modale Chinees begint meer en meer te morren.

China is ondertussen één van de weinige economieën waar versoepelingen worden doorgevoerd, terwijl een aantal grote economieën zoals de VS een monetaire verstrakking moeten doorvoeren. De Chinese economie heeft weinig of geen last van een ontsporende inflatie. Het land staat wel voor een moeilijke evenwichtsoefening. Te grote stimulusmaatregelen zouden opnieuw kunnen leiden tot een vastgoedbubbel. De stimuli zullen dus blijven, maar met de hand op de rem.

De Chinese aandelenmarkt kreeg in het eerste kwartaal een behoorlijke klap. Vooral de technamen zaten in het oog van de storm. De reguleringsdrang kwam plots weer op de proppen met zware klappen voor technologie.

Daarboven kwam nog eens de vrees voor de ‘delisting’ van enkele grote technologiereuzen op Wall Street. De Chinese financiële leiders vonden het op een bepaald moment toch ook al te gortig en konden de markten op 16 maart sussen. Hun boodschap: ze gaan er alles aan doen om de markten stabiel te houden en de risico’s van de vastgoedmarkt aanpakken. De vice-premier kondigde meteen ook extra maatregelen aan om de economie aan te zwengelen. De HStech-index steeg meteen met 16%.
 

En ons landje?

Voor de uitbraak van het conflict was de inflatie al fors opgelopen en dat is er de laatste weken niet op verbeterd. Ook al is onze import van Russisch gas beperkt, de energiekost swingt de pan uit en treft de Belgische gezinnen hard in hun portemonnee. Een hogere energierekening zal ongetwijfeld op de consumptie wegen. Nu al zien we een gewijzigd bestedingspatroon. Sleept het conflict lang aan, dan zal er nog meer gespaard worden en minder geconsumeerd. Ook op het bedrijfsleven is de impact groot. De hogere lonen zullen op de concurrentiekracht wegen, het vertrouwen doen dalen en mogelijk tot uitstel of zelfs schrappen van investeringen leiden.


Onze economen verwachten een stevige klap op de bbp-groei, maar gaan er toch vanuit dat het herstel zich verder zal manifesteren. Nu het ergste van covid – voorlopig toch – achter de rug ligt, zal de economie hiervan profiteren. De arbeidsmarkt doet het in België nog steeds goed met de creatie van extra banen. De overheid nam ondertussen enkele maatregelen om de energierekening van de gezinnen te milderen. De bbp-groei werd wel bijgesteld tot 2,1% in 2022 en 1,4% in 2023. De neerwaartse risico’s blijven aanwezig. De inflatie liep in februari verder op.
 

Fixed income markten

Torenhoge inflatiecijfers in combinatie met de vrees voor een groeivertraging ten gevolge de Oekraïens-Russische oorlog bezorgden centrale bankiers de afgelopen maand heel wat kopzorgen.
Voorlopig lijken de vertrouwensindicatoren in zowel de VS als de eurozone goed stand te houden, waardoor de nadruk komt te liggen op inflatiebekamping via een verstrakking van het monetaire beleid.

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde eerder deze maand haar beleidsrente met 25 basispunten, maar verklaarde tegelijkertijd dat toekomstige renteverhogingen met 50 basispunten niet uit te sluiten zijn. De straffe retoriek van de centrale bank heeft als gevolg dat de markt 8 à 9 additionele verhogingen verdisconteert, zodat op het einde van de rentecyclus in 2023 men momenteel al 3% verwacht.
De Amerikaanse rentecurve vervlakte. Afgelopen maand steeg de overheidsrente op 2, 5 en 10 jaar, respectievelijk met 97, 87 en 67 basispunten. Het verschil tussen de 2 en 10 jaar-rente bedraagt slechts 8 basispunten. Een negatieve rentecurve (2 jaar rente hoger dan 10 jaar) wordt in de markt beschouwd als een indicator voor een nakende economische recessie. Ook de eurozone kampt met een te hoge inflatie en ook hier beginnen centrale bankiers zich te roeren. Dit jaar worden er alvast 2 renteverhogingen door de markt verrekend, waardoor het einde van de negatieve beleidsrente stilaan in zicht komt.

De Duitse overheidsrente op 10 jaar steeg in maart met 50 basispunten en noteert nu op 0.62%. In tegenstelling tot de VS stegen de verschillende ijkpunten op de curve meer gelijkmatig.
De rente van de perifere landen steeg minder snel, waardoor het renteverschil tussen Duitsland en landen als Italië en Spanje wat verkleinde.

Op het vlak van de bedrijfsobligaties was het een enigszins ander verhaal. Bedrijfsobligaties profiteerden van het verbeterde marktsentiment. De hoop op een de-escalatie van het militaire conflict tussen Oekraïne en Rusland deed beleggers grijpen naar de meer risicovolle activa binnen het fixed income gamma. De kredietspreads op zowel investment grade als junk obligaties daalden de afgelopen maand.

Zolang de vrees voor economische groeiafkoeling niet wordt vertaald in harde economische cijfers blijven bedrijfsobligaties in de gratie liggen bij beleggers. Stilaan tekenen zich echter donkere wolken af boven de economieën van heel wat westerse landen. Blijvende problemen in de aanvoerketens, prijsstijgingen die moeilijk kunnen worden doorgerekend aan de eindconsument en opverende beleidsrentes vormen economisch potentieel een gevaarlijke cocktail. De verwachting is dat de marktvolatiliteit ook de komende weken en maanden erg hoog zal blijven, waardoor risicovolle assets gevoelig zullen worden voor winstnemingen en correcties.
 

Qua munten sprong vooral de Russische roebel in het oog. Na de dramatische depreciatie eind februari herstelde de munt spectaculair. Het streng orthodoxe monetaire beleid, de reserveverplichtingen opgelegd door de centrale bank en de eis van Poetin om de betaling van olieleveringen in roebel te voldoen, hielpen de munt om opnieuw de grens van 100 roebel per euro te doorbreken.
Ook de munten van enkele Oost-Europese landen verstevigden opvallend snel met de Tsjechische kroon als in het oog springend voorbeeld.
De dollar verstevigde tot 1.10 per euro. Ook landen met een sterke binding met de grondstoffenmarkten (AUD, NOK, CAD) profiteerden van de haussebeweging op deze markten.

Asset allocatie

De positieve signalen uit de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne openen de deur voor een prille stap naar betere vooruitzichten. Het aandelenluik wordt op neutraal gebracht.

 Hierdoor gaan we ons terug meer op de economische en andere indicatoren focussen.

  • Ondanks de lagere koopkracht voor de consument wijzen recente data (o.a. PMI) dat de economische groei verzwakt, maar niet stilvalt.
  • Overheden zijn zich bewust van het gevaar en de fiscale portefeuille gaat weer open, bijvoorbeeld: energiecheques, hogere defensiebudgetten, extra inzetten op de energietransitie.
  • Grondstoffenprijzen zijn door de crisis fors aan het stijgen, maar voor energie lijkt dit de laatste 2 weken wat af te vlakken.
  • De inflatiepiek is nog niet bereikt. Centrale banken hebben geen andere keuze dan hun monetaire beleid sneller bij te sturen en daar zijn ze zeer duidelijk over.
  • Dit wakkert de langetermijnrente aan en weegt op obligatierendementen. Aandelen zijn beter bestand tegen die prijsdruk.

 

Binnen de sectorallocatie wordt de technologiesector terug naar neutraal gebracht (van licht overwegen). We schuiven verder richting de defensieve gezondheidssector die minder groei- en inlfatiegevoelig is. Deze sector gaat van neutraal naar licht overwegen.

https://youtube-nocookie.com/watch?v=12V5tOR98mQ

Meer weten over wat inflatie vandaag voor u betekent?

Beluister de podcast 'De wake-up call van infatie' met Hans Dewachter, hoofdeconoom  en Tom Simonts, senior financieel economist van KBC.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief
Aktien&Optionen-Analyst KBC Private Banking&Wealth

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.