De wereld in beeld: de centrale bankiers staan op de voorgrond

Jackson Hole, Wyoming, Verenigde Staten. Niet bij de deur maar het blijkt een mooie vakantiebestemming te zijn, zowel in de winter als de zomer. De Amerikaanse centrale bankiers denken er waarschijnlijk net zo over, want al sinds 1982 steken de belangrijkste leden van de Federal Reserve (Fed) er jaarlijks de koppen bij elkaar. Niet om te ontspannen, maar vooral om over het toekomstige monetaire beleid van de Verenigde Staten te discussiëren. Altijd leuk natuurlijk om dit in een mooi kader te doen en vaak vallen er wel degelijk belangrijke beslissingen die het monetaire beleid in een andere richting sturen. Het hoeft dus niet te verbazen dat Jackson Hole een begrip is in de financiële wereld.

Tapering volgt maar nog niet voor direct

De belangstelling voor de speech van Fed-voorzitter Powell op Jackson Hole was dit jaar toch iets groter dan anders. Dé vraag op ieders lippen: wanneer begint de Amerikaanse centrale bank met de afbouw van de stimulus? Gezien de gezondheid van de Amerikaanse economie moet dit er vroeg of laat aankomen. Sinds het begin van de pandemie in 2020 koopt de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar obligaties aan. Teveel steun kan natuurlijk voor een oververhitting zorgen en de inflatie de hoogte induwen. En hier hebben de centrale bankiers natuurlijk een broertje aan dood.

Of het zou voor de mooie omgeving moeten zijn, maar de centrale bankiers gaan natuurlijk niet van mening wisselen als er vooraf al een consensus was. Over het tijdstip van de tapering, zo wordt de afbouw van de stimulus genoemd, is er geen eenduidige visie. Langs de ene kant staan de zogenaamde inflatiehaviken die zo snel mogelijk met de tapering willen beginnen en aan de andere kant van de zaal staan de centrale bankiers die volhouden dat de inflatie niet zal ontsporen. Deze laatsten gaan ervan uit dat de recente inflatieopstoot een tijdelijk fenomeen is. Bovendien zien ze de deltavariant van het coronavirus een rem op het economische herstel zetten.
 

Wat is nu de conclusie na 3 dagen vergaderen?
Uit de slotspeech van Powell leiden we af dat de tapering misschien dit jaar nog van start gaat. Zeker zijn ze nog steeds niet.
De Fed heeft 2 doelstellingen: een inflatie van 2% en een maximale tewerkstelling. Beide doelstellingen moeten zo goed als bereikt zijn om met de tapering te beginnen. Voor de toespraak van Powell gingen de markten uit van een termijn van 6 maanden tussen de start van de tapering en een eerste renteverhoging. De volgende belangrijke beleidsvergadering staat gepland op woensdag 22 september. De conclusies van het arbeidsmarktrapport van augustus kan de Fed dan meenemen in zijn oordeel en hopelijk zijn we dan iets wijzer.

Europese PMI’s blijven op hoog niveau, maar de inflatie …

De samengestelde PMI voor de eurozone daalde in augustus tot 59,5. In juli werd met 60,2 nog het hoogste niveau in 15 jaar behaald. Het jongste cijfer wijst op een aanhoudende solide expansie van de bedrijfsactiviteit in de eurozone. Positief nieuws ook uit de dienstensector waar het cijfer voor het eerst sinds de pandemie hoger ligt dan dat van de verwerkende industrie.

Nieuws van de Europese centrale bankiers: de Bundesbank waarschuwde voor een overdreven optimisme. De deltavariant is eens te meer de boosdoener. De totale groei in 2021 zou wel eens lager kunnen uitvallen dan de 3,7%, die voor de zomer was voorspeld. De grondstoftekorten en knelpunten in de toeleveringsketen spelen ook hun rol in de voorzichtigere houding.
Bij de Europese centrale bank (ECB) in Frankfurt is er nog geen sprake van tapering. Haar balans klom deze maand boven de lat van 8 biljoen dollar en omvat zo 78,1 van het BBP van de gehele eurozone. Al bij al doet de Europese economie het post-corona vrij goed. Niet alleen de PMI’s bevestigen dit, maar ook een afkalvende werkloosheidsgraad wijst hierop. Momenteel zitten we in de eurozone op een werkloosheidsgraad van 7,7%, niet ver meer verwijderd van het pre-corona niveau op 7,4%.

In de eurozone kwam de indicator van het economische sentiment in augustus uit op 117,5, na een recordhoogte van 119,0 in de voorgaande maand en onder de marktverwachting van 117,9. Het sentiment in de dienstensector daalde van het hoogste peil in 14 jaar, terwijl het sentiment in de verwerkende nijverheid terugviel van het hoogste niveau ooit.

De inflatie is echter een ander paar mouwen. De inflatie in de eurozone liep in augustus op tot het hoogste niveau in 10 jaar en men verwacht nog een verdere stijging. De consumenteninflatie in de eurozone ligt nu op 3%, komende van 2,2%. De consensus lag op 2,7%. Het streefcijfer van de ECB ligt op 2%. Men verwacht dat de prijsgroei in november een hoogtepunt kent.

De Chinese motor sputtert

De laatste PMI-cijfers uit China wijzen op een krimp in de maand augustus. De PMI daalde van 52,4 tot een niveau van 48,9. Een niveau boven 50 betekent groei, eronder krimp. Zo eenvoudig is dat. De Chinese export heeft het al enkele maanden moeilijk maar ook bij de binnenlandse bestellingen zien we een krimp. Dit was geleden sinds het begin van de pandemie in maart 2020. Het virus is zeker nog niet verdwenen uit China. In juli nam het snel en kordaat strikte maatregelen om enkele coronabroeihaarden te blussen, maar dit had zijn impact op de diensteneconomie. We gaan ervan uit dat dit tijdelijke effecten zijn en eerder passen in een normalisatie van de economie na toch wel een turbulente periode. De reguleringsdrang van de Chinese overheid baart de markten echter meer zorgen. De Chinese beurs heeft het al een tijdje moeilijk. Elke week komt de overheid wel ergens met nieuwe, strengere regels op de proppen.  

Aandelenmarkten: the only way is up

Tussendoor een dagje hoogtevrees of even op de rem staan in afwachting van de conclusies van Jackson Hole of de situatie in Afghanistan, maar op het einde van de maand staan de meeste indices toch weer mooi hoger. Het jaar is nog verre van om, maar we kunnen stilaan toch van een boerenjaar voor aandelen spreken. Maar we kraaien niet te vroeg victorie. De aandelenmarkten zijn duur gewaardeerd. Ze voelen zich nog altijd gesteund door sterke macro- en bedrijfsdata, wat voor een verder herstel van de bedrijfswinsten kan zorgen. De mooie bedrijfswinsten maken dat de waarderingen gelukkig niet verder zijn opgelopen en zelfs licht zijn gedaald. Risico’s? Inflatie en covid blijven bovenaan. Ook het kredietbeleid in China verdient de nodige aandacht.

De S&P 500 schreef eind augustus het 328e slotrecord achter zijn naam sinds 2013 en doet daarmee beter dan de vorige reeks in de periode 1989-2000.


Buiten basismaterialen en de retailsector gingen alle sectoren hoger. Vooral de sectoren die het meest te winnen hebben bij een (verdere) economische heropleving presteerden beter dan de brede markt.
 

Dollar vecht terug

Na de uitbraak van de pandemie kreeg de dollar rake klappen en werd de euro aanzienlijk sterker tegenover de Amerikaanse munt. Het is maar hoe u het bekijkt. In sneltreinvaart ging het van een niveau rond 1,06 richting 1,22 eind 2020. Mooi als u een reisje richting VS plande, maar het was door Covid-19 weinigen gegeven hiervan te profiteren. Voor Europese bedrijven die aanzienlijk wat inkomsten in de VS haalden, was dit uiteraard minder goed nieuws. Eind maart 2021 zagen we een eerste heropflakkering van ‘the greenback’, in de lente ging het terug richting 1,22 om vanaf juli terug de bodemniveaus van eerder dit jaar op te zoeken. Is de lijdensweg van de dollar nu achter de rug? De reden dat de dollar verstevigt is het vooruitzicht van de toekomstige monetaire politiek in de VS. De teerling rond de tapering is stilaan geworpen en de eerste fase in een terugkeer naar een monetair normaal staat voor de deur. Mogelijk zit er zelfs een eerste verhoging van de beleidsrente in voor eind 2022 in plaats van 2023. In Europa zitten we nog lang zo ver niet, wat maakt dat het renteverschil tussen Europa en de VS kan oplopen. En dit speelt uiteraard in het voordeel van de dollar. Voor een verder herstel moeten er nog enkele technische weerstanden sneuvelen. Een definitieve terugkeer is nog niet aan de orde, maar de sterren staan alleszins iets gunstiger dan enkele maanden terug, mede dankzij de stijgende renteverwachtingen. Niettemin maken grote tekorten op de begroting en een hogere inflatie de dollar op langere termijn kwetsbaar.

Olieprijs zet stapje terug

De OPEC stemde in met een beleid van geleidelijke stopzetting van de record productieverminderingen. Elke dag worden er 400.000 vaten toegevoegd aan de productie en dit tot eind december. De offshore olie- en gasproductie in de Golf van Mexico had recent wel te leiden onder de orkaan Ida. Rond 75 dollar ligt er voor de WTI-spot een behoorlijk weerstandsniveau. De Amerikaanse olievoorraden bleken wel meer dan verwacht te zijn gedaald.

Fixed income markten augustus

De hoop op een V-vormig economisch herstel deed de risico-appetijt in de markt voor bedrijfsobligaties verder toenemen. De credit spreads op zowel goede als minder goede kwaliteitsobligaties zetten hun daling van de afgelopen maanden verder. De rente blijft met andere woorden een neerwaarts patroon volgen.

Momenteel is zowat 80% van de kredietspread-toename na de uitbraak van de Covid pandemie weggewerkt. De veilige overheidsrente steeg de afgelopen maand licht. Vermoedelijk speelt hier de vrees op een (lichte) toename van de inflatieverwachtingen op middellange termijn een rol. Dit zou vooral gevolgen kunnen hebben op het lange eind van de rentecurve waardoor deze steiler wordt.

Op het vlak van het centrale banken beleid viel er de afgelopen maand weinig nieuws te melden.

Alleen de Amerikaanse centrale bank gaf aan haar beleidspeilers in de toekomst te zullen aanpassen. Voortaan zal een periode van hogere inflatie geduld worden als deze volgt op een periode van te lage inflatie. Gevolg hiervan is dat de 0-rente in de VS wellicht nog voor vele jaren zal gehandhaafd blijven.

Asset allocatie

De wereldeconomie blijft stevig op het pad ‘terug naar normaal’. Voor aandelen behouden we een positieve visie maar gaan niet voluit. We verkiezen de cyclische sectoren. Obligaties koppelen laag tot negatief lopend rendement aan risico van (beperkte) rentestijging. Hier dragen bedrijfsobligaties onze voorkeur.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief
Aktien&Optionen-Analyst KBC Private Banking&Wealth

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.