De wereld in beeld: duur, duurder, duurst

U hoeft geen belegger te zijn om dezer dagen het begrip inflatie aan den lijve te ondervinden. TV’s, smartphones, zaken die u nu niet elke dag koopt, die zijn blijkaar in prijs gedaald, maar voor de rest is het op vlak van 'prijsvriendelijkheid' zoeken naar een speld in een hooiberg.

De volatiliteit in de markt is dezer dagen gelukkig enigszins gedaald . Hebben we daarmee de bodem bereikt? Dat is een ander paar mouwen. De inflatie wordt verder met argusogen gevolgd en de vraag die op eenieders lippen ligt: kan de Federal Reserve de teugels in de tweede jaarhelft vieren? Daar hoopt de markt alleszins op, want de vrees voor een verder agressief ingrijpen van de centrale banken is groot. Ondertussen is het bang afwachten in hoeverre de consument de aanslag op zijn portemonnee overleeft en of het bijvoorbeeld mogelijk blijft om op reis te gaan, een auto te kopen, kortom het geld te laten rollen en de economie te ondersteunen. In de VS zijn er voorzichtige signalen dat de inflatiepiek achter ons ligt, in Europa daarentegen scoort de Europese Centrale Bank slechte punten ten gevolge hun afwachtende monetaire beleid.

Vorige maand was het ook uitkijken naar de economische top in Davos. Zoals gevreesd was er dit jaar weinig animo in het mondaine oord. Bij gebrek aan selfies met bekende leiders was blijkbaar de stand van de Oekraïnse delegatie de publiekstrekker. Selfies met de geel-blauwe vlag waren wel in trek. Maar voor de rest … de grote stilte in de Zwitserse Alpen.

De zomer staat voor de deur en heel wat vragen blijven voorlopig onbeantwoord: is de economie op weg naar stagflatie, een lange periode van hoge inflatie of een recessie? Zal de consument afhaken, herpakt de Chinese economie? Het is onwaarschijnlijk dat we op al deze vragen snel een antwoord zullen krijgen.

Toch een optimistische noot om deze inleiding af te sluiten. Eind mei slaagde Wall Street er nog maar voor de 24e keer sinds 1974 in om op weekbasis meer dan 6% te stijgen. Gemiddeld genomen noteerde de S&P500 een half jaar later nog eens 12,5% hoger om nog eens 12 maanden later 21,7% hoger te staan. Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich, maar de pessimisten onder ons zeggen echter in koor: ‘het zijn maar statische cijfers’.  Klopt, zekerheden op de beurs zijn net als prijsdalingen amper te vinden dezer dagen.

Rendementen van 31 mei
Rendementen van 31 mei

Strenge Federal Reserve

In de VS is er minder getalm dan in Frankfurt en wordt alle geschut bovengehaald om de inflatie krachtdadig aan te pakken. Er is hoop dat in de VS de inflatiepiek achter de rug is. De prijsindex voor de persoonlijke consumptie steeg in april met 6,3% op jaarbasis, iets onder de verwachtingen. De markt hoopt nu dat na de onvermijdelijke renteverhogingen van 100 basispunten in juni en juli de voet wat van de rem kan worden gehaald. De Fed staat immers voor een moeilijke evenwichtsoefening: inflatie bestrijden, maar niet te fors om de economische groei niet al te zeer te schaden. Immers, meer dan de helft van de kmo-eigenaars in de VS gaat ervan uit dat de economische omstandigheden de komende 12 maanden zullen verslechteren. Dit is het hoogste peil sinds de uitbraak van corona. Stilaan wordt ook duidelijk dat de impact op de bedrijfsresultaten zichtbaar wordt. De omzetcijfers zijn weliswaar op peil, maar de winstgevendheid wordt aangetast door een groter dan verwachte impact van de stijgende brandstof- en vrachtkosten.

Deze maand start de Fed met het proces van kwatitatieve verkrapping en zal zo de omvangrijke balans van 8.900 miljard dollar inkrimpen tot meer ‘normale’ niveaus. Kortom, de Fed stopt met het herinvesteren van de vervallen obligaties.
De zorgen over de impact van de stijgende rente op de economie zijn ook voelbaar op de huizenmarkt. De gemiddelde rente op een 30-jarige obligatie bedraagt nu al 5,3%, het hoogste peil sinds 2019.

ECB straalt weinig vertrouwen uit

De inflatie ligt in de eurozone met 8,1% op jaarbasis ver boven de verwachtingen en de hoge energieprijzen vinden meer en meer hun weg naar de prijszetting van de bedrijven. De toegenomen inflatiedruk voert de druk op de ECB op om de rente (snel) te verhogen. Voorzitster Lagarde lijkt nu als één van de laatste centrale bankiers te beseffen dat een renteverhoging dringend nodig is. Opvallend is de vaststelling dat de vorige ECB voorzitter Mario Draghi tijdens zijn ambtstermijn nooit de rente heeft verhoogd.

Lagarde liet zich ook laagdunkend uit over de cryptomunten die ze als ‘waardeloos’ beschouwde. Het is echter duidelijk dat de ECB al een tijdje achter de feiten aanloopt en dat dit het vertrouwen in Europa geen goed doet. De markten gaan er nu van uit dat een renteverhoging volgt in juli en september en dat men stilaan neigt naar 50 basispunten renteverhogingen.

De Europese Commissie stelde zijn verwachtingen (fors) bij. Er wordt gemikt op een groei van het bbp met 2,7% in 2022, tegenover een eerder verhoopte 4%, wat in 2023 verder kan vertragen tot 2,3%. De inflatie die in 2022 gemiddeld 6,1% zal bedragen, moet tegen het einde van 2022 terugvallen tot 3,5%, alvorens te dalen tot 2,7% in de loop van 2023. Al deze cijfers zijn in de veronderstelling dat de energiecrisis niet verder escaleert.

China in stimulusmode

De Chinese centrale bank is het menens om de economie terug op de rails te krijgen. Er gaat geen dag voorbij of er worden wel ergens steunmaatregelen aangekondigd. VS-president Biden tracht zich ondertussen wat gematigder tegenover China op te stellen. Zo is hij van plan om enkele handelstarieven op te heffen en op die manier ook China tevreden te houden met in het achterhoofd hun nauwe band met Rusland.

In China ziet men nu eindelijk toch het licht aan het einde van de tunnel. De Chinese fabrieksactiviteiten stegen in mei van 47,4 tot 49,6 punten en dit is het hoogste peil in drie maanden. De versoepeling van de covidristricties in enkele productievestigingen spelen hier een rol. Niettemin blijft het niveau onder de 50-drempel en dit wijst nog altijd op een economische krimp.
 

Saoedi-Arabië de reddende engel?

Op de energie- en grondstoffenmarkten blijven alle ogen gericht op olie en gas zeker nu Europa nog strenger wil optreden tegen Rusland. Poetin sluit ondertussen de gaskraan naar nog enkele landen waaronder Nederland. In de VS gaat het ‘autoseizoen’ van start en als de Chinese economie begint aan te trekken, zal ook op dat vlak meer olie gevraagd worden.

De OPEC+ wil de pijn nu enigszins verzachten en gaat meer olie oppompen. De olieproducerende landen hebben er immers ook geen baat bij dat de economie in een recessie belandt want dat zou de vraag naar het zwarte goud negatief beïnvloeden.

Concreet: de OPEC+ zal in juli en augustus 648.000 extra vaten per dag oppompen, in tegenstelling tot de eerder aangekondigde 432.000 extra vaten. Voor de OPEC+ is het balanceren op een slappe koord. Zij willen het westen tevreden stellen, maar langs de andere kant Rusland niet te veel schofferen. Opvallend, Rusland dat ook deel uit maakt van de OPEC+, stelde geen veto. De olieprijs ging lager op de aankondiging, maar de duidelijke opwaartse trend van de olieprijs breken zit er vooralsnog niet in. U zult waarschijnlijk nog een tijdje met lede ogen de prijsteller aan de pomp fors zien aantikken.

Fixed Income markten

De stilaan ontspoorde inflatie waar de westerse economieën mee af te rekenen krijgen, bezorgt centrale bankiers heel wat kopzorgen. De Amerikaanse Federal Reserve nam zoals vaak het voortouw in het bestrijden van de inflatie door aan te geven de rente nog enkele malen met telkens 50 basispunten te zullen optrekken.

Ook in de eurozone lijken de neuzen stilaan in diezelfde richting te staan nu meerdere centrale bankiers zich hebben uitgesproken om ook hier de rente sneller en forser te verhogen.

Het gevolg van de stoere taal laat zich raden. De rente op overheidsobligaties zette in mei haar klim verder.

Nochtans was de maand goed gestart met vooral in de Verenigde Staten wat ontspanning op de rentemarkten na beter dan verwachte inflatiecijfers. Ondertussen blijkt echter de Amerikaanse economie op hoog toerental door te draaien, waardoor de vrees voor inflatoire druk toch weer is toegenomen. Resultaat is dat de Amerikaanse 10-jaars overheidsrente per saldo op maandbasis quasi ongewijzigd bleef. Deze rente noteert kort bij de 3%.

De aangepaste renteverwachting leidde in de eurozone wel tot forse rentestijgingen. De Duitse overheidsrente klom op zowel 5 als 10 jaar met 25 basispunten op maandbasis. De curve vervlakte ten gevolge een nog snellere stijging van de korte termijn rente. 10-jaars rente Duitsland noteert momenteel op 1.2%.
De overheidsrente van de perifere landen uit de eurozone steeg nog sneller. Het renteverschil tussen Duitsland en Italië bedraagt hierdoor bijvoorbeeld al meer dan 200 basispunten. Afwachten of de Europese Centrale Bank zal ingrijpen om deze rentespread onder controle te houden.

Wat betreft bedrijfsobligaties was de afgelopen maand mei een eerder rustige maand. De kredietspreads van de obligaties met een goede rating (investment grade) bleven nagenoeg stabiel. Voor de volatielere obligaties met een minder goede rating bleven de kredietspreads wel verder oplopen. De vrees voor een economische groeiafkoeling of zelfs recessie ligt aan de basis van de opgelopen spreads. Zowel de Europese als de Amerikaanse high yield obligaties zagen hun credit spreads met ongeveer 25 basispunten uitlopen. Een belegger in high yield krijgt nu al gemiddeld 4% meer dan een vergelijkbare belegging in overheidspapier.

Wat betreft muntevoluties blijft vooral de opmars van de Russische roebel opmerkelijk. Dankzij de kapitaalcontroles, die werden ingesteld na het uitbreken van het militaire conflict in Oekraïne, is de munt al met meer dan 25% geapprecieerd ten opzichte van de dollar.

De dollar zelf verzwakte afgelopen maand met 1%. De toegenomen verwachting dat de Europese Centrale Bank verplicht zal worden om de rente fors op te trekken ligt hier aan de basis. De Turkse lira verzwakte na tegenvallende inflatiecijfers. Aan de andere kant van het spectrum vielen de mooie prestaties op van de Mexicaanse peso en Braziliaanse real. De prijsexplosie op de grondstoffenmarkten verklaren deze gunstige evolutie.

Onze allocatie: neutraal in aandelen (bron KBC Asset Management)

  • Consumenten zien hun koopkracht uitgehold door de hoge inflatie, terwijl de centrale bankiers leningen duurder maken om het inflatiespook te verjagen. Voorlopig houdt de economie goed stand, maar zorgt deze mix voor groeivertraging of zakken we weg in een recessie?
  • Onzekerheid houdt de aandelenmarkten in haar ban. Tot er meer zekerheid is
    blijven we neutraal in aandelen.
  • Risico’s? inflatie hoog voor langer staat hoogst op de radar. We houden ernstig rekening met een risicoscenario waarbij energieprijzen nog een flinke tijd hoog blijven.

 

 

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief
Aktien&Optionen-Analyst KBC Private Banking&Wealth

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.