De wereld in beeld: Europese economie tankt vertrouwen

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

VS-economie realiseert mooi kwartaal.

Onze macro-economen gaan uit van een nog krachtiger herstel in de VS, gezien de snelle voortgang met de vaccinaties en de goedkeuring van het begrotingspakket van 1.900 miljard dollar.

De VS-economie heeft 2021 sterk ingezet, met opverende consumptiebestedingen en een boost voor het ondernemersvertrouwen. De arbeidsmarkt verbeterde verder, al heeft ze wel nog uitdagingen voor de boeg.

Wat zeggen de indicatoren?

  • Het consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) steeg sterk naar 91,5 beter dan verwacht (88,3). Dit cijfer komt tot stand op basis van een enquête en geeft een beeld over het consumptiepatroon de komende maanden. Het is duidelijk dat de consument de toekomst rooskleuriger inziet dan een paar maanden geleden dankzij de voortgang van de vaccinaties. Het feit dat er ook een cheque van 1.400 USD per persoon gaat naar de gezinnen zorgt voor een positieve kijk op de toekomst.  
Unites States retail sales annual
  • De kleinhandelsverkopen geven dit positieve toekomstbeeld nog niet weer. Dit komt omdat de cijfers een maand achter lopen. Het jaar werd sterk ingezet met een bijna 10% groei, die in februari terugviel naar 6,3. Dat is nog altijd een stevig cijfer, zeker als we vergelijken met een jaar eerder.
United States unemployment rate
  • De grootste verrassing kwam vorige maand uit de hoek van de arbeidsmarkt. De VS-economen gingen uit van 166.000 nieuw gecreëerde jobs. Het werden er uiteindelijk 379.000. Dit was meer dan het dubbele van de verwachting (182.000). De meeste jobs werden gecreëerd in de vrijetijdssectoren en de horeca. De werkloosheidsgraad ging iets naar beneden, nl. van 6,3% naar 6,2%.  

VS-industrie draait nog steeds op volle toeren.

Dankzij het toegenomen consumentenvertrouwen en het feit dat de cheque van 1.400 USD zal gebruikt worden doet de Amerikaanse industrie al op volle toeren draaien.

  • Het ondernemersvertrouwen uit de verwerkende nijverheid (PMI Manufactoring) bleef stabiel op 59 (vorige maand 59,2). De grootste stijging zagen we in de ISM-indicator voor de verwerkende nijverheid. Die sentimentsindicator, die een blik werpt op de toekomst, steeg naar het hoogste peil in drie jaar. De dalende trend die we vorige maand zagen, is duidelijk gekeerd : de ISM indicator steeg van 58,7 naar 60,8.
Unites States services pmi
  • De PMI Services (diensten) noteert ook nog steeds op een hoog niveau (vorige maand 59,8, in maart 60).  
  • We zien de eerste resultaten van de economische opflakkering in de fabrieksorders. Die stegen van 1,6% vorige maand naar 2,6% in maart,  terwijl de verwachtingen lagen op 2,1%. We zien dit nóg duidelijker in de Philadelphia Fed Index: die steeg zo maar even van 23,1 naar 51,8. De Philadelphia Fed-index wordt gebruikt als graadmeter voor de gehele VS-economie.

Op basis van bovenstaande parameters hebben onze macro-economen de BBP-groei opgetrokken van 5,2% naar 6% voor 2021 en van 3,5% naar 3,7% voor 2022. De verwachting is dat de VS sneller dan de andere ontwikkelde economieën (ex-China) het niveau van vóór de pandemie bereiken (tweede kwartaal 2021).

Fed verlengt kapitaalregel niet.

De Amerikaanse centrale bank verlengt de speciale kapitaalregel die ze ingevoerd had voor de pandemie niet. Die regel hield in dat banken minder kapitaal moesten aanhouden voor staatsobligaties en andere bezittingen. Daardoor hadden de banken meer ruimte om voldoende geld uit te lenen aan bedrijven en particulieren die getroffen werden door de pandemie.

 2. China

Chinese consumptie gaat door het dak.

Bekijken we even wat indicatoren:

 

China retail sales
  • de kleinhandelsverkopen schoten de voorbije maanden (volgens de laatste gegevens) de lucht in: van 4,6% op jaarbasis in december naar 31,8% in februari, een niveau dat zelfs hoger ligt dan voor de pandemie. Een deel van de verklaring is komt door het Chinese nieuwjaar waardoor we een inhaalbeweging kenden.
China consumer confidence
  • het consumentenvertrouwen is eveneens gestegen en hiermee komen we op een niveau dat hoger ligt dan in maart 2020.

Chinese industrie bevestigt opnieuw.

Op de laatste dag van de maand publiceerde China de vertrouwensindicatoren. Aangezien de consumptie en de economie op volle toeren draaien, waren deze ook héél positief. Het PMI voor de verwerkende nijverheid steeg van 50,6 naar 51,9. Het PMI voor de diensten steeg van 51,4 naar 56,3. De Chinese ondernemers schatten de toekomst dus bijzonder positief in.

3. Eurozone

Ook Europa tankt vertrouwen.

In de eurozone heeft de economie het jaar 2021 zwak ingezet, maar er is verbetering op komst, rekening houdend met diverse indicatoren. De vooruitzichten op vaccinatie in de verschillende landen speelt een rol bij de bepaling van het BBP. De herziening van de BBP-cijfers in verschillende Europese landen zorgde voor een aanpassing van de groeiraming door onze macro-economen. Ze stelden hun groeiraming bij van 3,8% naar 4,1%.

euro area consumer confidence

De kleinhandelsverkopen bleven ook in de maand maart zwak met een daling van 6,4%. Dit komt door de lockdowns, maar ook door een aantal specifieke zaken zoals een hogere btw in Duitsland en het wegvallen van koopjesperiodes in de buurlanden. De uitrol van de vaccinaties en de terugkeer naar een normalisatie van de economie zorgt voor een toenemend consumentenvertrouwen. Dit consumentenvertrouwen steeg van -14,8 naar -10,8.

euro area manufacturing pmi
euro area manufacturing pmi

Europese industrie kent een betere maand.

We zien nog steeds een divergentie tussen het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid dat in de loop van de maand maart een verrassend cijfer neerzette. Er werd gerekend op 57,7, maar we kwamen uit op 62,4 (57,9 was het vorige cijfer). Dit staat in contrast met het PMI-diensten dat nog steeds onder de drempel van 50 blijft. Het PMI-diensten steeg wel van 45,7 naar 48,8 maar dit is onvoldoende om groei te realiseren.

euro area services pmi

De veerkracht van de industrie zou ook in de komende periode de negatieve impact van de lusteloze dienstensector op de economische groei moeten verzachten. Tegen deze achtergrond verwachten onze macro-economen dat de reële bbp-groei in het eerste kwartaal rond nul zal schommelen, in afwachting van het echte herstel in het tweede kwartaal.

De financiële markten


1.  Beurzen 

 

Verenigde Staten: de oplopende rente door de inflatievrees zorgde voor een correctie op de financiële markten. De groei-aandelen met o.a. de technologiewaarden deelden in de klappen. Naar het einde van de maand zien we dat de markten aan een herstel begonnen zijn.

 

De Europese beurzen kenden de correctie die Wall Street doormaakte niet. Twee redenen liggen aan de basis :

  • het ontbreken van grote technologiewaarden;
  • de rentevrees situeerde zich vooral in de VS, in mindere mate in Europa.

 

De opkomende markten kenden eveneens een de daling. De Chinese beurs ontsnapte evenmin aan de sectorrotatie. De verder verslechterende situatie in Latijns-Amerika (en vooral Brazilië) door de pandemie zorgde voor een twee verkoopgolf. Hier zien we voorlopig geen herstel.

2.  Obligatiemarkten

Alle ogen uit de beleggerswereld waren de afgelopen maand gericht op de Amerikaanse (overheids)obligatiemarkt. De Amerikaanse economie herstelt sneller dan verwacht van de groeikrimp, veroorzaakt door de coronapandemie. De snelle vaccinatie en het uitgebreide fiscale en monetaire steunpakket doet menig belegger vrezen voor een inflatie-opstoot. Dat zorgde voor een flinke stijging van de Amerikaanse overheidsrente. De tienjaardse steeg afgelopen maand met 34 basispunten en flirt op dit ogenblik (einde maart 2021) met het 1.75% niveau.

Tegelijkertijd werd de rentecurve steiler. Vooral het stuk tussen de 5 en 10 jaar presteerde opvallend zwak. Ondanks belofte van de Federale Reserve dat ze de inflatie-opstoot als tijdelijk aanziet, weerhield het beleggers er niet van om obligaties te dumpen.
In Europa stegen de overheidsrentes mee in sympathie, zij het echter veel minder uitgesproken. De Duitse 10 jaar rente steeg met nauwelijks 5 basispunten.

In de markt van de bedrijfsobligaties bleven de credit spreads in zowel Europa als de V.S. nagenoeg stabiel. De betere economische groeivooruitzichten en het soepele monetaire beleid houdt de credit spreads op een historisch laag peil.

De emerging market-landen kenden een mindere periode. De sterke dollar zorgde voor een rotatie van assets naar de meer ontwikkelde markten met de VS op kop. Qua munten deed de dollar het uitstekend, gevolgd door enkele Latijns-Amerikaanse munten die profiteerden van de stijging van de grondstofprijzen.
De Turkse Lira moest opnieuw een opdoffer incasseren, toen bleek dat president Erdogan zijn centrale bankier de laan uitstuurde wegens een te stugge – lees monetair orthodoxe – houding. De Lira noteert momenteel dicht bij de ‘all-time lows’.

Asset allocatie

Uit bovenstaande blijkt dat onze macro-economen iets optimistischer geworden zijn voor de economieën in 2021.

Een terugkeer naar een normalisatie van de economie in de tweede jaarhelft van 2020 zorgt er voor dat we cyclischer geworden zijn. Binnen de sectoren zijn we in maart positiever geworden voor energie. Daarnaast blijven we ook licht overwogen voor de industriële waarden, basismaterialen, communicatiediensten en financiële aandelen. Wat de informatietechnologie betreft zijn we neutraal gepositioneerd.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.