De wereld in beeld: tweedekwartaalcijfers maken indruk

Juli, augustus, het zijn traditioneel de maanden waarin de volumes op de beursvloer laag liggen. Ook beleggers hebben immers af en toe nood aan een welverdiende vakantie. Maar de wereld draait uiteraard door. Met de natuurrampen her en der zou men dit trouwens nog letterlijk kunnen nemen. De beurzen echter, die nemen nooit vakantie. Dus ook deze maand is er genoeg stof om ‘De Wereld in Beeld’ te vullen.

De balans na het tweede kwartaal

Het rapporteringsseizoen loopt stilaan ten einde.
De VS begint er traditioneel iets vroeger aan. Wat is onze conclusie? De resultaten van Q2 2020 kloppen was voor de meeste bedrijven niet moeilijk, maar al bij al kunnen we toch over schitterende kwartaalcijfers spreken. Zo boeken de S&P500 bedrijven ongeveer 90% meer winst dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is toch behoorlijk boven de marktconsensus en het is één van de hoogste ‘beat ratios’ ooit. De cyclische sectoren en de financiële waarden boekten de sterkste winstgroei.
In Europa trekken we dezelfde conclusie: 70% doet het beter dan verwacht en de cyclische bedrijven staan aan de top.

En hoe reageren de koersen?
Positieve kwartaalcijfers worden beloond op de beursvloer, maar al bij al blijven forse bewegingen beperkt. De belangrijkste indices zetten aan een rustig tempo hun opmars verder. De laatste weken doen de Europese waarden het beter dan de Amerikaanse. Koploper in Europa blijft de AEX en CAC 40 index (ongeveer 23% opmars sinds begin 2021). Onze BEL20 noteert in de middenmoot. De beurs van Londen en Madrid bengelen aan het staartje met rendementen rond 10%. De S&P500 zit nu op een rendement in dollar rond 18%.

De vraag blijft welke katalysator nu nodig is om de beurzen de tweede jaarhelft nog hoger te tillen? De rentedaling van de laatste weken kan hier een antwoord zijn. De 10-jaarsrente in Duitsland en VS ging behoorlijk lager wat de obligatiekoersen ondersteunde. De hoge winsten maken dat de aandelenwaarderingen niet meer in het rood noteren. De koers-winstverhouding van de S&P500 voor de komende 12 maanden daalde van 22,7x begin 2021 tot 21,4x, wel nog ruim boven het historisch gemiddelde. De lagere rente maakt dat sectoren zoals technologie terug van weggeweest zijn. En natuurlijk moeten we ervan uitgaan dat de economieën hun herstel verder zetten en we van nieuwe corona-opstoten of varianten bespaard blijven.
We kijken uiteraard ook uit naar het doen en laten van de centrale banken. Vooral het commentaar van de Federal Reserve wordt met argusogen gevolgd. Wanneer wordt de geldkraan dichtgedraaid, het zogenaamde ‘tapering’? Een timing voor de afbouw van het aankoopprogramma van financiële activa stellen ze echter nog niet voor. In Europa is die tapering nog lang niet aan de orde.

Inflatie neemt toe. Ons zorgen maken?

Overal in de ontwikkelde economieën neemt de inflatie toe.
De eerste raming van het julicijfer voor de eurozone toonde een verrassend forse versnelling tot 2,2%. Een mix aan sterke basiseffecten was de oorzaak. In de VS was de inflatiedruk nog groter. De inflatie liep er in juni op tot 5,4%, doordat de heropening van de economie de prijzen van een beperkt aantal items fors de hoogte injoeg. Het zou kunnen dat deze prijsdruk wat langer aanhoudt dan initieel gedacht. Maar we handhaven onze visie dat de huidige inflatie toch vooral door tijdelijke factoren wordt gedreven. We verwachten geen opwaartse inflatiespiraal, al zijn de inflatierisico’s voor de komende periode toch duidelijk opwaarts.

Op de beleidsvergadering van juli keken de Fed en ECB door de recente inflatie-opstoot heen. In Europa worden de lage rentevoeten nog lang gehandhaafd en de komende 2 jaar moeten we in principe niet rekenen op een verhoging van de beleidsrentes.

De Chinese overheid laat zich gelden

China is op vele vlakken altijd een buitenbeentje geweest. De Chinese beurs begon het jaar bijzonder sterk, maar waar de belangrijkste indices wereldwijd hun klim verderzetten, kijkt de beurs van Peking nu toch al tegen een flinke correctie aan.
Wat is er loos? Na het sterke 2020 zien we de groei de laatste maanden verslappen. China had al bij al weinig last van de coronacrisis, maar het producenten- en consumentenvertrouwen zijn ondermaats. Het globale plaatje wijst op een voortzetting van de vertraging van de Chinese economie die voor de coronacrisis was begonnen.

Verder blijft de Chinese economie lijden onder de slechte relaties met het buitenland. Soms lijkt het wel ‘allen tegen één, één tegen allen’. Onder Joe Biden is vooralsnog niet veel veranderd en de spanningen met Taiwan zet de relaties met vele landen onder druk.

En we kunnen uiteraard niet langs de overheidsregulering. Grote Chinese technologie- en retailbedrijven kwamen in het vizier van de partij. De regulering werd aangescherpt, er kwamen antitrust-onderzoeken en hoge boetes. Niemand blijft gespaard, want nu richt de overheid zich op de online educatieplatformen en ook de video gaming industrie stonden al in het vizier.
Ook de vastgoedmarkt - en dit is niet de eerste keer – staat onder druk. De zorgen om overinvesteringen en de vrees voor mogelijke bubbels nemen weer toe. Grote stimuleringsmaatregelen tijdens de coronacrisis misten hun doel niet, maar een aantal bedrijven staken zich (te) diep in de schulden.

Wat is de visie van ons strategieteam?


Begin dit jaar werd de overweging van China en opkomend Azië al afgebouwd naar neutraal. Deze weging wordt nu verder verlaagd. KBC Asset Management gaat er wel van uit dat ondanks de donkerwolken de Chinese partij een implosie van het financiële systeem niet zal laten gebeuren. Op langere termijn ogen de Chinese economische vooruitzichten nog steeds vrij gunstig. Enige voorzichtigheid tegenover Azië is op korte termijn wel raadzaam.

Lees het nieuwsartikel: Chinese overheid knipt vleugels beursdraken.

Economisch herstel zet zich door in België

Als één van de eerste eurolanden publiceerde ons land voorlopige ramingen voor het bbp van het tweede kwartaal van 2021. Ook buitenlandse waarnemers kijken hier steeds met belangstelling naar uit, omdat als kleine en open economie, België zeer afhankelijk is van de externe Europese vraag en een goede indicator is hoe Europa het in zijn geheel doet. Wel, de kwartaalgroei voor het tweede kwartaal wordt geraamd op 1,4%, wat beter is dan verwacht. Het economische herstel lijkt nu definitief ingezet. De vooroplopende indicatoren wijzen op een verder herstel van de economie. Het ondernemersvertrouwen noteert al op historisch hoge niveaus en het vertrouwen van de consument verbetert zienderogen.

De Amerikaanse economie blijft alleszins in goeden doen. Zoveel is duidelijk na het recente jobrapport. In juli werden er 943.000 banen gecreëerd of het hoogste in aantal in 11 maanden. De consensus lag op 870.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde met 0,5% tot 5,4%. Hier lag de verwachting op 5,7%. Kortom: een prima banenrapport.

Cryptomunten op de roetsjbaan

Ondertussen noteren er al meer dan 70 cryptomunten en wordt het totale grootte van deze markt op meer dan 1.500 miljard dollar geschat. Cryptoadepten hangen aan de lippen van Tesla baas Elon Musk en zijn uitspraken bepalen vaak het verloop van de munt. Mogelijk gaat Tesla de bitcoin weer aanvaarden na een onderzoek naar de hoeveelheid hernieuwbare energie die nodig is om de munt te delven. De kritiek op de virtuele munt is er niet minder om. China, nu toch niet de primus in het groene verhaal, heeft al een tijdje de oorlog verklaard aan de cryptomarkt. Wie de cryptomarkt ook liever kwijt dan rijk is is de nieuwe SEC-voorzitter Gary Gensler. SEC is de Amerikaanse beurswaakhond en hun macht is groot. Hij omschrijft de cryptomarkt als het Wilde Westen waar fraude, misbruik en oplichting welig tiert. Hij ziet virtuele munten niet uitgroeien tot een ruilmiddel behalve als het om witwaspraktijken, gijzelsoftware of het omzeilen van belastingregels gaat. Dat men met Gary Gensler rekening moet houden bewijst zijn verleden. In 2009 was hij mee verantwoordelijk voor een nieuwe regelgeving na de financiële crisis en onlangs blokkeerde hij nog de geplande beursgang van enkele Chinese aandelen op de NYSE. Voor alle duidelijkheid: hij is pro blockchaintechnologie …

Rentemarkten

Een oprukkende covid-deltavariant, de impressie dat de piek van economische groei stilaan achter ons ligt en centrale banken die bleven herhalen dat de inflatie-opstoot van tijdelijke aard zal zijn waren de thema’s die de fixed income markten de afgelopen maand domineerden. Het gevolg was een trendbreuk met de tendensen die zich de eerste jaarhelft manifesteerden.
De risicovolle bedrijfsobligaties werden omgeruild voor de meer veilige overheidsobligaties. Op maandbasis zakte zowel de Amerikaanse als de Europese 10-jaarse overheidsrente met ongeveer 25 basispunten. De rentecurve vervlakte.
Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank kozen voor continuïteit in hun monetair beleid. Voor een afbouw van de monetaire stimulusmaatregelen is het wellicht wachten tot begin 2022. De eerste renteverhogingen zitten er niet aan te komen voor 2023, wat Europa betreft zelfs 2024. Men herhaalde dat de economische groei voorlopig onvoldoende robuust is om de monetaire teugels te verstrakken. Tegelijkertijd beklemtoonde men dat de inflatie-opstoot van tijdelijke aard is en te maken heeft met de economische heropstart na covid.
De krediet spreads op Amerikaanse high yield obligaties stegen met 30 basispunten, die van de Europese met 15. De spreads op de meer veilige ‘investment grade’ bedrijfsobligaties bleven nagenoeg stabiel.
Wat munten betreft viel op dat van de versteviging van de USD begin juli na het rentebesluit van de Federale Reserve niets meer overbleef. De EUR/USD koers noteert dit jaar in een range van 1.17/1.22. Op middellange termijn verwacht men hierin geen verandering.
In Centraal-Europa zijn zowel Hongarije als Tsjechië gestart met een cyclus renteverhogingen. Voorlopig profiteerde alleen de CZK hiervan. De munt verstevigde licht.
Wat betreft de opkomende economieën bezorgde de beslissing van de Chinese overheid om meer regulerend op te treden in de technologiesector een paniekverkoopgolf in de Chinese aandelenmarkten. Vooral de technologiereuzen kenden een erg slechte beursmaand. De brede index belandde net niet in een berenmarkt.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief
Aktien&Optionen-Analyst KBC Private Banking&Wealth

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.