De wereld in beeld: geloof in duurzaam economisch herstel

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

VS-economie draait op volle toeren

Het is een open deur intrappen maar het BBP in de VS groeit heel sterk. Donderdag 29 april werd het cijfer gepubliceerd en het BBP landde op een groei van 6,4%. Het vorige cijfer bedroeg 4,3% en een Reuters poll gaf een verwachte groei van 6,1% aan.

Uiteraard heeft alles te maken met de stimuleringsplannen van de Amerikaanse president: er werd 900 miljard USD goedgekeurd in december 2020 en 1.900 miljard USD in maart 2021 (o.a. consumptiecheques voor elk Amerikaans gezin). Nadien kondigde president Biden zijn “American Jobs Plan” aan ten belope van 2.100 mld USD:

De president sprak woensdag 28 april het congres toe en daar kondigde hij nog maar eens een plan aan van 1.800 miljard USD, het “American Families Plan”. Dit bedrag zou gaan naar infrastructuur en naar gezinnen met een gemiddeld tot laag inkomen. Het American Jobs Plan en het American Families Plan moeten wel nog goedgekeurd worden.

Door al deze steunmaatregelen en de sterke vaccinatie in de VS, verhogen de macro-economen van KBC de groei voor de VS naar 6,2% in 2021 en 3,8% in 2022.

Wat zeggen de indicatoren? 

  • Het consumentenvertrouwen van de Conference Board maakt duidelijk dat de cheques die de gezinnen ontvingen positief worden onthaald. Het vertrouwen steeg héél sterk: van 109,7 naar maar liefst 121,7. In tegenstelling tot voorgaande jaren, merken we dat de Amerikanen meer sparen: we zagen dit in de eerste opflakkering van de pandemie in maart 2020. We zien dit ook recent omdat een deel van de cheques die de gezinnen ontvangen, wordt gespaard. De spaarquote is dus (opnieuw) aan het stijgen, wat zeer opmerkelijk is voor een consumptieland als de VS.
  • De kleinhandelsverkopen geven dit positieve toekomstbeeld eveneens weer. In februari was er een aarzeling. In maart werd echter een record neergezet: van 6,7% op jaarbasis in februari stegen we naar 27,7.
United States retail sales - annual
  •  In de afgelopen maand werden 916.000 nieuwe banen gecreëerd waardoor de werkloosheid daalde naar 6%. In april 2020, tijdens de pandemie, lag de werkloosheid op 14,8%. Die 6% ligt maar 2,5% boven het pre-covidniveau, wat opmerkelijk is. De verbeterde arbeidsmarkt vermindert het risico op blijvende economische schade die de langetermijngroei van de VS zou impacteren.

VS-industrie draait nog steeds op volle toeren

Dankzij het toegenomen consumentenvertrouwen en het feit dat er nog veel steun zal vloeien naar de economie, zeker door de infrastructuurwerken, doet de Amerikaanse industrie het bijzonder goed.

  • Het ondernemersvertrouwen uit de verwerkende nijverheid (PMI Manufactoring) steeg heel lichtjes: van 59 naar 59,1%. Het is nog steeds een hoog peil. Opnieuw zagen we een sterke stijging in de sentimentsindex in de verwerkende nijverheid (ISM Manufactoring) van 60,8 naar 64,7. Hiermee werd opnieuw een hoogste peil bereikt wat wijst op een groot optimisme in de markt.
  • Het PMI Services (diensten) sprong in april 2021 naar een recordhoogte van 63,1, van 60,4 in de voorgaande maand en boven de marktverwachting van 61,9, zo bleek uit een voorlopige raming. Het aantal nieuwe orders steeg tot het hoogste niveau sinds in oktober 2009 met het verzamelen van gegevens voor deze reeks werd begonnen, gesteund door een solide toename van nieuwe exportorders. Het aantal uitstaande orders steeg in het hoogste tempo sinds september 2020 en het tempo van de banengroei was het hoogste sinds november vorig jaar.

Fed verlengt kapitaalregel niet

De Amerikaanse centrale bank hield in de maand april, zoals verwacht de beleidsrente onveranderd. Tevens blijkt uit de notulen van de Fed, die gepubliceerd werden op 7 april, dat ze tekenen van een economisch herstel ziet, maar dat de arbeidsmarkt te zwak bleek. Die notulen gaan echter over de vergadering van maart. We zagen inmiddels dat de arbeidsmarkt het in april wel goed deed. Dit zal het vertrouwen van de Fed in de economie enkel versterken.

Resultatenseizoen : nóg beter dan verwacht

In de VS is het resultatenseizoen volop aan de gang. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de bedrijven gingen moeiteloos over de lat. Liefst 84% van de bedrijven die resultaten publiceerden, klopten de verwachtingen. De financiële sector boekte ruim 1/3 meer winst dan wat analisten naar voor hadden geschoven; de andere sectoren sprongen 20% verder. Gebruiken we analistenprognoses voor de bedrijven die nog niet publiceerden, dan klokt de winstgroei af op zo'n 42%. Wordt er aan hetzelfde tempo boven de verwachtingen gesprongen, dan lijkt een winstgroei van een kleine 50% niet onmogelijk. Alles vlotjes een 10 tot 15% hoger dan wat voor de aanvang van de publicaties werd verwacht. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is werden deze prognoses trouwens in de loop van het kwartaal nog opwaarts bijgesteld. In Europa moet de resultatenmolen nog volop op gang komen, benieuwd of dezelfde prestatie zal neergezet worden.  

 2. China

Chinese consumptie gaat door het dak.

Bekijken we even de indicatoren:

  • de kleinhandelsverkopen blijven de pan uit swingen. De pandemie lijkt volledig vergeten te zijn.  De Chinees blijft consumeren (dat merken we bv. aan de grote vraag naar luxeproducten, waardoor bedrijven in die sector mooie resultaten neerzetten). Waar het cijfer in februari afklokte op 31,8% - wat toen al een record was – stegen de kleinhandelsverkopen door naar 34,2%.
    De consumptie is er zelfs hoger dan vóór de pandemie.
  • Het consumentenvertrouwen is gestegen naar 127 waardoor het peil van voor de pandemie bereikt werd (onderste grafiek).
China consumer confidence
China consumer confidence

Chinese industrie neemt even pauze

Het PMI voor de verwerkende nijverheid lag op 51,1, terwijl 51,8 werd verwacht. Daardoor daalde ook de industriële productie tot 14,1, terwijl de economen 18,0 verwachtten. Aangezien de consumptie het goed blijft doen, merken we dat het PMI Diensten op 54,3 noteert, terwijl daar 52,1 werd verwacht.

3. Eurozone

Ook Europa tankt vertrouwen.

In continentaal Europa zijn zowel de huidige pandemische situatie - verschillende landen zijn nog in een al dan niet lichte vorm van lockdown - als de omvang en de snelheid van de steun door het begrotingsbeleid minder gunstig. In vergelijking met de begrotingspakketten van de VS is de omvang van het ‘Next Generation EU’-programma (750 miljard euro die worden toegewezen in de periode 2021-2023) relatief bescheiden. We moeten echter wel aanstippen dat de nationale budgettaire stimuleringsmaatregelen in Europa een veel prominentere rol hebben gespeeld dan de maatregelen op het Europese niveau.

Wat echter wel positief is voor Europa is dat we kunnen profiteren van de budgettaire stimuli elders in de wereld. De eurozone, maar ook China, zouden kunnen profiteren van een extra stijging van hun bbp van 0,25% tot 0,5%.

De consument in Europa begint stilaan zijn hoop te vestigen op de normalisatie. De kleinhandelsverkopen zitten in een stijgende lijn, maar zijn allesbehalve positief (we stegen van -5,2 naar -2,9). Het laatste officiële cijfer dateert van februari. Kijken we echter naar de gepubliceerde cijfers land per land in april dan merken we dat bv. in Duitsland de kleinhandelsverkopen wel positief zijn.
 

Een nog sterkere verbetering zien we in het consumentenvertrouwen dat steeg van -10,8 naar -8,1.

euro area manufacturing pmi

• Europese industrie kent een betere maand

We zien nog steeds een divergentie tussen het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid dat in de loop van de maand april een nieuw record neerzette. Voor het eerst knoopt ook het ondernemersvertrouwen diensten aan met groei. We bereikten net de grens van 50. Dit betekent dat de dienstensector zich klaarmaakt voor het heropenen van de economieën.

euro area manufacturing pmi
euro area services pmi

De financiële markten


1.  Beurzen 

De inflatievrees en de daaruit vloeiende stijging van de langetermijnrente was van korte duur. De stijging van de prijzen had vooral te maken met de stijgende olieprijzen. Die olieprijzen zijn intussen al een stukje gedaald waardoor de rente eveneens daalde. Dit was meteen het sein voor de Amerikaanse S&P500 om een nieuw record neer te zetten. Nasdaq was onderhevig aan winstnemingen aangezien de technologiewaarden een stapje terugzetten. De energieaandelen en de financiële aandelen profiteerden van de verwachte terugkeer naar de normalisatie in de tweede jaarheflt.

De Europese beurzen noteerden quasi onveranderd.

De opkomende markten maken stilaan een inhaalbeweging na de daling vorige maand.

2.  Obligatiemarkten

Met de toegenomen vaccinatiegraad in de ontwikkelde landen stijgt ook het geloof in een duurzaam economisch herstel. Beleggers zijn in deze context dan ook bereid om het aandeel risicovolle assets in hun beleggingsportefeuilles op te trekken.

Bedrijfsobligaties werden de afgelopen maand duurder. Vooral de minder kwaliteitsvolle obligaties kenden een erg goede maand. De kredietspreads van de high yield obligaties daalden en staan nu op het laagste peil van de afgelopen 5 jaren.

In de markt van de overheidsobligaties viel vooral de daling van de US rente op. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 10 basispunten en bedraagt nu 1.63%.

De Duitse rente daarentegen steeg met 6 basispunten tot -0.25%. Voor het eerst dit jaar liepen de rentespreads tussen Duitsland en de overige Euro landen op. Beleggers gaan uit van een economisch herstel met 2 snelheden. De verwachting is dat de perifere landen zoals Italië, Spanje en Griekenland het moeilijk zullen krijgen om de Duitse groeispurt te evenaren.

Qua munten kenden vooral de Turkse Lira en Russische Roebel een erg slechte maand. De Noorse Kroon veerde op onder invloed van een stijgende olieprijs en het vooruitzicht op een strakker monetair beleid. De EURO/USD koers bewoog afgelopen maand eerder zijwaarts.

Asset allocatie

Uit bovenstaande blijkt dat onze macro-economen iets optimistischer geworden zijn voor de economieën in 2021.

Een terugkeer naar een normalisatie van de economie in de tweede jaarhelft van 2020 zorgt er voor dat we nog steeds de voorkeur geven aan cyclische aandelen. We hebben echter ook aandacht voor de niet-cyclische aandelen (de zgn. consumer staples) aangezien die ook gaan profiteren va de heropening van de economie (vooral de horeca). Wat de informatietechnologie betreft, hebben we lichtjes afgebouwd. Binnen de eurozone gaat de voorkeur naar de Small & Midcaps.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.