De wereld in beeld: het basisscenario voor 2021 is er een van robuuste groei.

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

VS-economie blijft sterk.

Niettegenstaande het aantal besmettingen in de VS absoluut nog niet onder controle is, gaat de VS niet in lockdown. Of dat gaat veranderen met de nieuwe president, is koffiedik kijken. Het openhouden van de economie houdt in dat de (negatieve) impact van de pandemie op de economie in de VS beperkt is. Dat merken we in diverse indicatoren:
 • de kleinhandelsverkopen blijven noteren op een hoog peil (5,7%). 
 • Dat zien we terugkomen in het consumentenvertrouwen. In december bereikten we 81,4 punten, terwijl de macro-economen uitgingen van 76. Vorige maand bereikten we 76,9. De stijging van het aantal besmettingen zorgde er voor dat de inschattingen wat werden verlaagd. De consument gaf de macro-economen ongelijk. 
 • Eén en ander hangt ook samen met de werkloosheid die daalde van 6,9% naar 6,7%. In maart gingen 22 miljoen jobs verloren, intussen is de helft hiervan opnieuw ingevuld.
 • De orders voor de duurzame goederen bleven op hetzelfde niveau als vorige maand, m.n. 1,3%. Dit cijfer ligt zelfs hoger dan voor de pandemie.

Amerikaanse industrie komt opnieuw sterk uit de hoek.

Diezelfde positiviteit zien we terugkomen in het ondernemersvertrouwen. Vooral de PMI-diensten (nauw verbonden met het consumentengedrag) doet het goed . Het cijfer steeg boven de verwachtingen van 57,5 om uit te komen op 58.4. Het ondernemersvertrouwen voor de verwerkende nijverheid (PMI Manufactoring) strandde op hetzelfde (hoge) niveau als vorige maand : 56,7. De fabrieksorders lagen duidelijk hoger dan vorige maand en zelfs boven de verwachting: 1% versus 0,8%. Hierdoor nam ook de industriële productie toe tot 0,4% op maandbasis tegenover 0,3% verwacht. Op jaarbasis is er nog steeds een daling van de industriële productie, - 5,5% maar veel beter dan de terugval van -16,5% in maart.

Vorige maand was de onzekerheid over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen nog een feit, nu Joe Biden officieel aangeduid werd als overwinnaar, is dat gevaar geweken. De onzekerheid ten gevolge van de pandemie is meteen de enige onzekerheid in de VS en de impact hiervan op het BBP is onduidelijk. De laatste cijfers waren bemoedigend: de Amerikaanse economie steeg met 33,4% op kwartaalbasis, hoger dan het vorige cijfer (33,1%). Op jaarbasis verwachten onze macro-economen een groei van 4,2% in de VS tegenover een negatieve groei van 3,6% in 2020.   

FED : alle steun.

Op de persconferentie midden december gaf Fed-voorzitter Powell aan dat de Fed alle middelen zal aanwenden om de economie te steunen.

De Fed blijft de focus leggen op twee zaken:
economisch herstel en een stabiele arbeidsmarkt
prijsstabiliteit: de Fed verwacht dat de inflatie zal stijgen van 1,2% naar 1,8% in 2021 om 2% te bereiken in 2022.

2. China

Chinese consument houdt economie recht.

Dat de Chinese consument vertrouwen heeft in de toekomst, mag blijken uit de evolutie van de kleinhandelsverkopen. In de grafiek zien we een forse daling in januari 2020, toen de pandemie volop woedde in China en het land in lockdown ging. De omslag is er gekomen in de zomer en intussen staan we op ruim 5%.

Chinese industrie blijft op dreef.

China bevestigt ook deze maand dat het herstel wel degelijk een feit is. Dit leiden we af uit :

 • het ondernemersvertrouwen voor de verwerkende nijverheid (PMI Manufactoring) zette een sterk cijfer neer: 54,9 terwijl de economen uitgingen van 53,5. 
 • Het ondernemersvertrouwen voor de diensten (PMI Services) deed het zelfs nog beter: 57,8 versus 56,4 verwacht.

De industriële productie staat op 7%, een zeer hoog niveau als we dat vergelijken met de VS. Zoals aangegeven is China wellicht het enige grote continent dat een positief BBP-cijfer neerzet in 2020, m.n. 2,1%. Waar de macro-economen uitgingen van een BBP-groei van 8,2% voor 2021, werd dit recent verhoogd naar 8,5%.
 

3. Eurozone

Eurozone komt verrassend sterk uit de hoek.

De economie van de eurozone zette het vierde kwartaal met een positieve noot in. Toen kwam de tweede coronagolf opzetten en gingen diverse Europese landen in lockdown en stokte het herstel. Toch gaan onze macro-economen er van uit dat de impact kleiner zal zijn dan in het voorjaar. We zien dat de kleinhandelsverkopen (zie grafiek), net als in de andere continenten, na de scherpe daling in maart, herstellen vlak na de versoepeling in mei-juni. Een terugval door de tweede lockdown zien we niet meteen. In de eurozone lagen de cijfers, net als in de VS, hoger dan vóór de pandemie
 

Het consumentenvertrouwen herstelde vrij sterk in december: van -15 in november naar -8. De hoop dat een vaccin de economie naar normaliteit zal leiden, heeft hier duidelijk de bovenhand genomen. Onze macro-economen hebben de groeiprognose voor de economie van de eurozone in 2021 opgetrokken van 1,9% naar 2,4%, bij een ongewijzigde verwachting van -7,5% voor 2020.

Europese industrie houdt goed stand.

De Europese industrie doet het beter dan de diensten. Het PMI Manufactoring kwam uit op 53,8 tegenover verwacht 53.6. Het PMI diensten staat nog onder de grens van 50, wat wijst op een economische terugval. In december betekent dit 47.3 terwijl 41,7 werd verwacht.  Het was dus duidelijk beter maar nog onvoldoende om boven 50 te geraken. Dit heeft alles te maken met de tweede lockdown in verschillende Europese landen.
 
De industriële productie in de eurozone wordt ondersteund door de sterk blijvende vraag uit het buitenland, m.n. China. Vooral Duitsland met zijn relatief grote industrie lijkt te profiteren van het gunstige internationale klimaat. Het Duitse ondernemersvertrouwen (Ifo-index) steeg van 90,7 vorige maand naar 92,1 in december. De ZEW-index (beleggersvertrouwen) steeg van 39 naar 55, terwijl 46 verwacht werd.
 
Niettemin verwachten onze macro-economen voor het vierde kwartaal van 2020 een economische krimp, gevolgd door een lusteloze economische activiteit in het eerste kwartaal van 2021. Om het virus onder controle te houden zullen de lockdownmaatregelen immers gehandhaafd moeten worden. Maar voor de periode daarna worden de vooruitzichten beter, naarmate de uitrol van het vaccin een geleidelijke normalisatie van het sociaaleconomisch leven mogelijk zal maken. Naar het einde van 2021 toe zal het economische herstel verder worden ondersteund door de eerste uitkeringen van de 750 miljard euro van het Next Generation EU-plan. Om al deze redenen hebben ze hun groeiprognose voor de economie van de eurozone in 2021 opgetrokken van 1,9% tot 2,4%. De raming voor de gemiddelde groei in 2020 laten ze ongewijzigd op -7,5%.

ECB blijft steun verlenen.

Op de persconferentie na de bijeenkomst van de ECB op 10 december kondigde ECB-voorzitter Lagarde aan dat de gunstige rentetarieven voor banken die leningen verstrekken aan de economie verlengd worden tot juni 2022. Daarenboven verhoogde de Europese Centrale Bank het obligatieopkoopprogramma (PEPP) met 500 miljard euro tot een totaal van 1.850 miljard euro. Ze verlengde de duur van het aankoopprogramma tot einde maart 2022. 

Brexit : dan toch een deal.

Op de valreep werd dan toch een deal bereikt tussen de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. De ontdekking van een covid-variant en de problemen die dat veroorzaakte aan de grens (kilometerlange file van vrachtwagens) is wellicht de reden dat er toch nog een akkoord uit de bus kwam. Europa hield het been lang stijf, waardoor premier Johnson toegevingen heeft moeten doen (o.a. wat betreft de visserij).  

De financiële markten


1.  Beurzen 

Verenigde Staten

De diverse indexen herstelden verder in de maand november. Zowel de S&P500 als de Dow Jones zetten een record neer. Voor het eerst in de geschiedenis eindigde de Dow boven 30.000 punten. In de VS noteren de beurzen boven het niveau van voor de coronacrisis.Europa maakte een inhaalbeweging doch noteert nog steeds lager dan voor de coronacrisis. Het feit dat we een tweede lockdown beleven is hier niet vreemd aan.

 

 

De opkomende markten stegen eveneens sterk. Het is vooral het herstel van de Chinese beurs dat er voor zorgde dat de EM boven het niveau van voor de pandemie staan.

2.  Obligatiemarkt

 
1. Terugblik
 
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als één van de meest volatiele jaren ooit. De uitbraak van de coronapandemie, die in maart een complete lockdown van de Westerse landen uitlokte, zorgde voor een nooit geziene terugval van de economische activiteit. Even impressionant was echter het herstel nadien.
Wat weinigen aan de start van het jaar voorspeld hadden was de mooie performance van het segment overheidsobligaties. Zowel de Europese als de Amerikaanse overheidsobligaties knalden. De rush van vele centrale banken naar 0 of negatieve rentes na de corona-uitbraak is hier uiteraard niet vreemd aan
 
Wat de bedrijfsobligaties betreft stelden we in de eerste jaarhelft een duidelijke outperformance van de investment grade obligaties vast. Het risk-off sentiment domineerde de obligatiemarkten en zadelde zowel de high yield obligaties als de obligaties van de opkomende markten op met significante koersverliezen.
De monetaire en fiscale overheden grepen in om het economische verval te stutten waardoor in de tweede jaarhelft de meer risicovolle obligaties herleefden.

Enkele opvallende trends:
 • Amerikaanse overheidsobligaties overtroffen het afgelopen jaar Duitse overheidsobligaties qua rendement.
 • Investment grade obligaties presteerden vooral in de eerste jaarhelft goed, junk obligaties daarentegen blonken vooral na de zomer uit en dit zowel in Europa als in de VS.
 • Tijdens het begin van de coronacrisis presteerden emerging market obligaties in lokale munt ondermaats t.o.v. obligaties uitgegeven in EUR of USD, maar gaandeweg het jaar wisten ze hun performance op te krikken.
  Qua munten was de eerste jaarhelft vooral een goede USD periode, tijdens de tweede jaarhelft was vooral de euro ‘king of the market’.

 

2. Vooruitblik

 

Met de beloofde uitrol van de Covid-vaccinaties lijkt 2021 zich beter aan te kondigen. De economische groei trekt opnieuw aan in grote delen van de wereld. Toch zijn er opmerkelijke verschillen in de verwachte groeicijfers. Van de economische grootmachten lijkt China de beste kaarten te hebben. Het land lukt er als enige in om zelfs in dit jaar positieve groeicijfers te realiseren. Het Chinese succes zorgt er voor dat ook andere landen uit de regio wellicht snel opnieuw het groeipeil van voor de Covid-uitbraak zullen bereiken.

Voor de VS wordt verwacht dat het land pas in detweede jaarhelft van 2021 het welvaartspeil van eind 2019 zal bereiken. Voor de eurozone is het beeld erg divers. Duitsland staat er met enkele Scandinavische economieën het beste voor. Perifere landen zoals Italië en Spanje zien hun economieën pas in 2022 het peil bereiken van voor de pandemie.

Ondanks het vrij optimistische economische scenario voor 2021 blijven er toch risicofactoren aanwezig.  We sommen er enkele op:

 

 • Vertraging in de vaccinatiecampagne ten gevolge problemen met de distributie en/of onvoorziene negatieve bijwerkingen van de vaccins na toediening, kunnen mogelijks een derde besmettingsgolf en bijhorende lockdowns veroorzaken.
 • Blijvende politieke onzekerheid en/of impasse in de VS. De laatste senaatzetels worden pas begin januari toegekend, zodat het nog steeds onduidelijk is of een meerderheid van Democraten in beide wetgevende kamers mogelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor de bestuurbaarheid van het land en de realisatie van belangrijke Democratische plannen (lancering economisch hertelplan, hervormingen in de gezondheidssector, ommezwaai naar een meer groene economie, aanpak van de technologiegiganten).
 • Brexit-gevolgen: geen tariefverhogingen, wel administratieve beslommeringen.
 • Blijvende politieke onenigheid binnen de EU aangaande de democratische rechtsbeginselen kan leiden tot een vertraging van de uitvoering van het corona herstelprogramma.
 • De fors toegenomen overheidsdeficits wereldwijd kunnen op termijn in bepaalde delen van de wereld leiden tot een vertrouwenscrisis en kapitaalvlucht.
 • Extreme waarderingen in bepaalde deelmarkten (technologie, vastgoed).

Het basisscenario voor 2021 is er desondanks één van robuuste economische groei, vooral dankzij fiscale en monetaire steunmaatregelen. Zowel de ECB als de Federale Reserve hebben zopas aangekondigd het ultrasoepele monetaire beleid nog minstens tot in 2023 verder te zetten. Op fiscaal vlak doen de overheden hun best om met nooit geziene fiscale steunpakketten de economieën verder te ondersteunen. Risicovolle bedrijfs- en overheidsobligaties kunnen bijgevolg nog een tijdje outperformen.

Asset Allocatie

 

In december is er niks gewijzigd aan de alloctatie: we blijven wat aandelen betreft op de norm en voor obligaties een onderweging.

 

In de loop van december hebben we het gewicht van de gezondheidszorg verlaagd en de financiële waarden verhoogd. We bouwen wat meer cycliciteit in de portefeuilles (cfr. ook de overweging van de basismaterialen, industrie en cyclische consumentengoederen). De reden is dat we uitkijken naar een normalisatie van de economie in de loop van 2021, dankzij de vaccins.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.