De wereld in beeld in tijden van corona

Het coronavirus stak de kop op in China einde 2019.  De verspreiding van het coronavirus buiten China zorgde voor een schokgolf door de beurzen. Uiteraard draait de wereldwijde economie verder door. Toch moeten we even stilstaan bij de cijfers die in de loop van de maand februari gepubliceerd werden en de waarde van die cijfers.  De genomen maatregelen om het virus in te dijken zullen ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de globale economische groei. Vandaar dat de cijfers uit het verleden nog weinig waarde hebben op dit moment om ons een idee te vormen over de toekomst.

1. Verenigde staten

Een blik op de Amerikaanse economie

De VS-economie groeide in het vierde kwartaal van 2019 lichtjes (2,1%). De kleinhandelsverkopen groeiden minder sterk in 2019 t.o.v. 2018 (3,5% versus 4,8%). Dit gegeven staat in schril contrast met het consumentenvertrouwen dat nog steeds hoge toppen scheert. Het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan klokte af op 100,9 terwijl 99,5 verwacht werd.

Ook het ondernemersvertrouwen verbeterde. Heel wat economische indicatoren waren trouwens positief, o.m. het ISM voor de verwerkende nijverheid (ISM Manufactoring) . Ook de ISM-diensten steeg, weze het een marginale stijging, nl. van 54,9 naar 55. Tenslotte stegen ook de fabrieksorders met 1,8% terwijl 1,2% verwacht werd.

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport toonde aan dat er in januari 225.000 banen gecreëerd werden. De markt anticipeerde op een beperktere toename, m.n. 165.000. De werkloosheid bedroeg 3,6% en de loongroei bleef opnieuw beperkt, nl. 0,2%.

De inflatie bedroeg 2,5% en kwam daarmee boven de 2,0% doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. De kerninflatie bevond zich nog ver onder de 2%, nl. op 1,6%.

De Amerikaanse economie is dus nog steeds robuust. Als conclusie verwachten onze macro-economen een gemiddelde groei van 1,7% voor 2020 en 2021. Maar zoals hierboven aangegeven is de kans groot dat dit cijfer aangepast zal worden omwille van het coronavirus.

Fed staat klaar om in te grijpen

Powell, de voorzitter van de Fed waarschuwde voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie. Het virus kan leiden tot een ontwrichting van de Chinese economie en dat kan doorsijpelen naar de wereldeconomie.

Toch blijft Powell voorzichtig optimistisch. Het huidige monetaire beleid van de Fed zorgt voor een duurzame economische groei, een sterke arbeidsmarkt en een terugkeer naar de inflatiedoelstelling van 2%, gaf de voorzitter van de Fed aan. Voorlopig is een rentedaling niet nodig. De voorzitter gaf wel aan dat hij zou ingrijpen mocht het coronavirus voor een vertraging van de Amerikaanse economie zorgen.

2. China

Chinese economie in februari aan de beterhand

We kregen in de loop van februari een aantal positieve cijfers uit China, waaruit bleek dat het stimuleringsprogramma van de Chinese regering effect begon te krijgen. Het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid werd opnieuw positief (51,1) en het ondernemersvertrouwen diensten zette eveneens een sterke prestatie neer (51,9). De industriële productie stabiliseerde.

Het coronavirus en de impact op de Chinese groei

De uitbraak van het coronavirus zal ongetwijfeld een aanzienlijk negatief effect hebben op de Chinese economie. De Aziatische economieën zijn sterk afhankelijk van China. Alle landen uit die regio komen uit een moeilijke periode met een zwakke economische groei (ook deels een gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China). Er was een prille aanzet gegeven voor een herstel dankzij het toegenomen ondernemersvertrouwen. Dit is uiteraard niet weg, maar het zal wel even duren vooraleer het weer business as usual is.

De Chinese autoriteiten hebben kordaat opgetreden door onder meer het afsluiten van steden, het drastisch verminderen van vervoer en het verlengen van de vakantieperiode om fabrieken te sluiten en werknemers thuis te houden. De impact van die maatregelen zal vooral voelbaar zijn voor het toerisme, de detailhandel, transport en het onroerend goed. Door de fabriekssluitingen zal de industriële productie geïmpacteerd zijn. De groei van de Chinese economie zal terugvallen. Het IMF verlaagde in februari de geschatte groei voor China op 5,6% (tegenover 6% nu).

Zaterdag 29 februari publiceerde China het ondernemersvertrouwen voor de verwerkende nijverheid. De markten verwachtten 45, het werd 35,7. Eén indicator zegt uiteraard niet alles, maar het is wel een indicatie van wat we kunnen verwachten. We mogen echter niet vergeten dat de financiële markten er nu al van uitgaan dat het eerste kwartaal en mogelijk het eerste halfjaar een verloren jaar zal zijn. Zelfs als het coronavirus wordt ingedijkt, dan is de kans groot dat we tot het derde kwartaal 2020 zullen moeten wachten vooraleer China terug aanknoopt met een herstel.

3. Eurozone

Europese economie bevestigt de (prille) verwachtingen in februari

Het economische beeld ziet er weinig anders uit dan de voorbije maanden. We zagen een pril herstel in Europa. De sentimentsindicatoren wezen op een stabilisatie van het ondernemersvertrouwen. De indicatoren van de industriële activiteit tonen wat beterschap voor het geheel van de eurozone. Het is te vroeg om te spreken van een algemene verbetering, aangezien de productie in Duitsland, nog altijd de Europese motor, verder teruggevallen is.

Welke Europese landen worden getroffen door het coronavirus


Onze macro-economen hebben de impact van het coronavirus berekend op de verschillende Europese economieën. Hierbij gingen ze uit van een negatieve schok in China aan de vraagzijde (vergelijkbaar met hetgeen gebeurde tijdens de SARS-crisis). De genomen Chinese maatregelen zijn immers van een ongeziene grootorde. Er werd gerekend met een terugval van 20% langs de dienstenkant en 10% langs de industriële kant (willekeurig gekozen cijfers).

Uiteraard zijn de landen die het dichtst bij China staan het sterkst beïnvloed. In Europa volgt Duitsland en Ierland. Het feit dat Duitsland en zijn omringende en sterk geïntegreerde handelspartners zeer kwetsbaar zijn voor een negatieve schok in de Chinese economie is zeer onbehaaglijk nieuws. Duitsland heeft in 2018 en 2019 immers al een aanzienlijke daling van de industriële productie gekend als gevolg van de internationale tegenwind (met name de handelsoorlog tussen de VS en China en de brexit) en als gevolg van technologische en ecologische transities (bijvoorbeeld in de auto-industrie). Dit maakt het coronavirus tot een belangrijke risicofactor voor de Europese economische vooruitzichten.

 

De financiële markten

1. Beurzen

Verenigde Staten

De financiële markten reageerden héél negatief op het coronavirus omwille van de grote onzekerheid. Wat gaat de impact zijn op de economische groei, wereldwijd en in de diverse regio’s ? Wanneer is het gevaar geweken en kan aangeknoopt worden met een herstel van de beurzen. De magnitude van de terugval is vergelijkbaar met de crash van 1987 en de telecomcrisis in 2000. Op een week tijd verloor S&P500 11,5%, Nasdaq 11% en de Dow Jones iets meer dan 12%.

 

 

Ook in Europa zien we een gelijkaardig beeld. Zo verloor de BEL20 in één week 14,5%.  

Uiteraard ontsnappen de opkomende markten niet aan de malaise op de beurzen.
Het thema ‘emerging markets’ werd recent opgenomen als satelliet voor 2020. Indien de situatie stabiliseert, is de kans zeer groot dat de opkomende markten snel zullen herstellen van het dieptepunt. In een afzonderlijke publicatie gaf KBC AM aan geen wijzigingen aan te brengen aan de strategie.

De redenen om nu in emerging markets te investeren zijn:

• de structureel hogere groeimogelijkheden en een versnellende economie in 2020.
• de aandelen in die regio zijn achtergebleven tegenover de brede markt
• een sterker dan verwachte winstgroei zorgt voor een aantrekkelijke waardering 

2. Obligatiemarkten

Amerikaanse overheidsobligaties hebben een zeer hoge kredietwaardigheid. De economische groei in de VS is weliswaar hoger dan in vele andere landen, maar lijdt ook onder de globale groeivertraging. Mede daardoor, en onder zware druk van president Trump, verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) in 2019 voor het eerst in tien jaar de beleidsrente. Waarschijnlijk werd de laatste stap van 0,25% in oktober gezet naar een niveau van 1,50-1,75%. Een heel ander beeld dus dan de verstrakking van de voorgaande jaren, die op haast automatische piloot leek te staan. Gezien de relatief sterkere economie en hogere rentes verstevigde de USD in 2018 en 2019. De steun van het eerder krapper monetair beleid werd ondertussen afgezwakt. De munt is inmiddels vrij duur geworden. In september kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) ook een hele reeks stimulusmaatregelen aan. De depositorente werd onder andere verlaagd van -0,4% naar -0,5% en het aankoopprogramma van obligaties werd weer opgestart. De ECB gaat dat extra soepel monetair beleid aanhouden zolang de inflatie niet in de buurt van de 2% komt. Ook de euro verliest dus aan aantrekkingskracht. Een geleidelijke verzwakking van de dollar t.o.v. euro is daardoor op langere termijn waarschijnlijk. De tienjaarsrente in de VS is veel aantrekkelijker dan die uit de eurozone. De dure waardering van de USD tegenover de EUR en de grote schommelingsgraad van deze wisselkoers zet echter aan tot een voorzichtige houding voor obligaties in dollar.
 

De economische groei in de eurozone is sterk vertraagd, maar kan wat aantrekken in 2020. De kerninflatie blijft hardnekkig laag (rond 1%). In september 2019 kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) daarom een hele reeks stimulusmaatregelen aan. De depositorente werd onder andere verlaagd van -0,4% naar -0,5% en het aankoopprogramma van obligaties werd weer opgestart. De ECB gaf ook aan dat dit extra soepel monetair beleid wordt aangehouden zolang de inflatie niet in de buurt van de 2% komt. Na een sterke versteviging in 2017 was de onderwaardering van de euro grotendeels weggewerkt. Toch blijft de euro nog relatief goedkoop en KBC Asset Management verwacht dat de eenheidsmunt standhoudt of licht sterker wordt tegenover de meeste munten. Maar voor een eurobelegger zijn de wisselkoersschommelingen onbelangrijk. Wat telt is de rentevergoeding op liquiditeiten en die blijft nog een tijd afwezig.

Asset allocatie

In de maand januari werd beslist de weging van aandelen in de diverse portefeuilles op te trekken met 2,5% ten nadele van de cash. Daarmee zitten we overwogen in aandelen. Die beslissing werd genomen vóór het uitbreken van het coronavirus.

De redenen hiervoor zijn:

  •  een mini-akkoord in de handelsoorlog (getekend 15-01-2020)
  •  een zachte brexit (de onderhandelingen moeten afgerond zijn einde 2020)
  •  de diverse Europese indicatoren bevestigen de eerdere verbetering.

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar:
Bedrijven die eigen aandelen inkopen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten)
Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker wateraanbod en -infrastructuur
Nieuw accent : opkomende markten

Wat obligaties betreft zitten we nog steeds sterk onderwogen (-10%). We zien voorlopig geen aanleiding dit percentage te verhogen.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.