De wereld in beeld: zicht op (traag) economisch herstel

Macro-economisch 


1. Verenigde Staten

Een blik op de Amerikaanse economie

In de VS toont de economie duidelijke tekenen van herstel na het dieptepunt van het tweede kwartaal. Eind juli ging het BBP in de VS fors onderuit. Uit de laatste statistieken blijkt dat er verbetering zit aan te komen in het derde kwartaal. Dit leiden we af uit de stijging van de wekelijkse economische index van de New York FED, een graadmeter voor de gehele economie.

Belangrijk voor de VS, zoals reeds in vorige publicaties aangehaald, is het consumentenvertrouwen. Voor de derde maand op rij zien we een verbetering in het consumentenvertrouwen. Daarmee laten we het dieptepunt van april duidelijk achter ons. De reden van het positieve consumentenvertrouwen lezen we ook af uit de sterke stijging van de kleinhandelsverkopen. Het herstel is echter nog broos en moet de komende maanden nog bevestigd worden. Dit hangt onder meer af van de evolutie van de werkgelegenheid.

Vóór de uitbraak van COVID-19 zag het er op de arbeidsmarkt in de VS heel goed uit: in maart bereikten we het laagste peil voor de werkloosheid in vijftig jaar (3,5%, wat overeenkomt met de natuurlijke werkloosheid). COVID-19 bracht hier plots verandering in en legde meteen de zwakheden van de arbeidsmarkt bloot. De werkloosheid steeg naar 15%. In de zomermaanden werden 1,4 miljoen banen gecreëerd, waardoor de werkloosheid daalde naar 9%. We moeten echter voorzichtig zijn want 17% van deze gecreëerde banen zijn tijdelijke banen die op termijn weer verdwijnen. Een andere indicator de laatste weken is de stijging van de aanvragen voor werkloosheid (initial jobless claims). Tenslotte merken we een opwaartse trend in de definitieve ontslagen die op het hoogste peil staan sedert 2014.

De nakende verkiezingen zorgen ook voor onzekerheid. Het eerste debat dat gehouden werd tussen zittend president Trump en zijn uitdager Biden werd een scheldpartij tussen beide i.p.v. een debat. In de peilingen heeft Biden een voorsprong, maar niemand is zeker dat de verkiezingsuitslag door president Trump erkend zal worden.

Amerikaanse industrie werkt verder aan het herstel

De harde data m.b.t. de toestand van de Amerikaanse industrie, het ondernemersvertrouwen voor de nijverheid (Manufactoring PMI) en dat voor de diensten (Services PMI) waren zeer goed tijdens de zomermaanden. Het cijfer voor de nijverheid kwam uit op 55 en dat van de diensten op 56,9. Een cijfer boven 50 betekent groei.

De industriële productie verbeterde van -16,5 in april naar -7,7 in augustus. Maar ook de sentimentsindicatoren (ISM) verbeterden sterk: in juli strandden we net onder de 50-grens. In augustus stegen we fors naar 56 (terwijl 54,8 verwacht werd).

Fed volgt de pandemie op de voet

In haar notulen omschrijft de Fed de situatie als volgt :”de COVID-19 pandemie veroorzaakt enorme menselijke en economische problemen in de Verenigde Staten en in de hele wereld. De economische activiteit en de werkgelegenheid zijn de afgelopen maanden toegenomen, maar liggen nog steeds ver onder het niveau van het begin van het jaar. De zwakkere vraag en de aanzienlijk lagere olieprijzen houden de inflatie van de consumentenprijzen in de hand. De algemene financiële omstandigheden zijn de afgelopen maanden verbeterd, deels als gevolg van beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie en de kredietstroom naar de Amerikaanse huishoudens en bedrijven.

De weg van de economie zal sterk afhankelijk zijn van het verloop van het virus. De aanhoudende volksgezondheidscrisis zal op korte termijn blijven wegen op de economische activiteit, de werkgelegenheid en de inflatie, en brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor de economische vooruitzichten op middellange termijn”.

Tijdens de bijeenkomst van het Monetair Comité gaf de Amerikaanse centrale bank aan dat ze alle middelen zal gebruiken om de Amerikaanse economie te steunen. Ze streeft naar een maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2% op langere termijn. Op korte termijn zal de Fed echter een hogere inflatie toelaten.

2. China

Herstel in China gaat onverminderd verder

De economische data waren teleurstellend in juli, maar dankzij budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen zal het herstel in China verder gaan. De Chinese economie is de enige grote economie die over gans 2020 naar verwachting een groei zal kennen.

Het Chinese herstel is een gevolg van investeringen en van de industrie;  zekere niet van consumptie en dienstensectoren. Dat laatste leiden we af uit de evolutie van de detailhandelsverkopen. Deze zijn in juli 1,1% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kan komen doordat de coronacrisis het gedrag van consumenten verandert (bv. minder gebruik van openbaar vervoert uit vrees voor besmetting of thuiswerken). Uiteraard is dit een goede zaak voor de online verkopen.

De investeringen gebeuren voornamelijk in de bouw en de infrastructuur. De huizensector bijvoorbeeld, profiteert ten volle van het beleid en hier moeten we uitkijken naar speculatie. We merken dat de industriële productie op een jaar-op-jaarbasis in augustus (er zijn nog geen gegevens voor september) steeg met 5,6%.

Op lange termijn mag deze tweespalt niet doorgaan. China stapte geleidelijk over naar een economie gebaseerd op consumptie en diensten. Die overschakeling is immers nodig voor de houdbaarheid van een hoog groeipad op lange termijn.

3. Eurozone

Grote BBP groei verschillen tussen de verschillende landen

Diverse landen in de eurozone herzagen hun BBP-cijfers voor het tweede kwartaal, waardoor werd bevestigd dat de Europese economie sterk is teruggevallen in de eerste jaarhelft. We merken grote verschillen tussen de landen: de economische groei daalde in Duitsland met 9,7%, in Frankrijk met 13,8% en in Spanje zelfs met 18,5%.

Ook in de PMI’s merken we verschillen: het Franse PMI-bedrijfsvertrouwen wijst na een zomers herstel opnieuw in de richting van een economische krimp. We merken dat vooral de binnenlandse diensteneconomie bloedt, voornamelijk tengevolge van de nieuwe stijging van het aantal coronabesmettingen. De Duitse PMI’s tonen een min of meer gelijkaardig beeld. Met dat verschil dat een sterkere PMI voor de verwerkende nijverheid, zwakte (contractie) in de dienstensector compenseert. 

 

De groei in Europa wordt vooral getrokken door de kleinhandel. We zagen positieve cijfers tijdens de zomermaanden (juni/juli). In de landen die waar het aantal besmettingen snel steeg (Spanje, Frankrijk en Nederland, zagen we een verzwakking van het consumentenvertrouwen.

 

  

Europese industrie: traag verloop

De industriële productie is ook aan de beterhand in Europa, maar het herstel verloopt traag. Belangrijk is dat het ondernemersvertrouwen opnieuw toeneemt.

De financiële markten


1.  Beurzen 

Verenigde Staten

Aan de sterke stijging van de Amerikaanse beursindexen, waarbij de Nasdaq uitblonk, kwam abrupt een einde. Opnieuw waren de technologie-aandelen aan zet: zij zorgden voor een fors herstel van de beurzen maar waren ten prooi aan winstnemingen in de loop van september. Naar het einde van de maand zagen we een kentering.

 

In Europa is het herstel duidelijk minder fors gegeven het gebrek aan technologiewaarden. De Europese beurzen zitten duidelijk in een zijwaartse beweging.

De opkomende markten tonen hetzelfde beeld als Europa. Ook hier bevinden we ons in een zijwaartse beweging. Indien het economische herstel zich doorzet in China dan zullen de omringende landen hiervan profiteren. Dit kan een trigger zijn voor een verder herstel van de opkomende markten.

2.  Obligatiemarkten


In navolging van de Amerikaanse Centrale Bank overweegt ook de Europese Centrale Bank om tijdelijk een inflatiedoelstelling te tolereren van meer dan 2%. Dit betekent dat de beleidsrente nog voor minstens 4 à 5 jaren ultralaag (of zelfs negatief) zal blijven. Vooral de Europese overheidsrente kon de afgelopen maand hiervan profiteren. De Duitse tienjaarsrente zakte met 13 basispunten; de Italiaanse zelfs met 23 basispunten. De rentecurve vervlakte: de langetermijnrentes daalden forser dan de kortetermijnrentes. De Amerikaanse overheidsobligaties trappelden ter plaatse.
Wat de emerging market landen betreft zette de rentedaling van de afgelopen maanden zich verder. Turkije was de uitzondering. In een poging de koersval van de Turkse Lira te stutten, verhoogde de Centrale Bank haar beleidsrente met 2%. Die actie bracht geen zoden aan de dijk. De Lira zakte verder tot het laagste niveau ooit. Ook andere emerging market-landen zagen hun munten t.a.v. de EUR of USD depreciëren.

In de markt van de bedrijfsobligaties hebben de credit spreads blijkbaar hun bodem bereikt. Terwijl de obligaties van kwaliteitsvolle debiteuren zijwaarts bewogen, stegen de rendementen op high yield obligaties zowel in de eurozone als in de VS. De vrees voor een nieuwe groeivertraging ten gevolge van de oplopende coronabesmettingscijfers zorgde voor wat nervositeit bij obligatiebeleggers.
De onzekerheid rond brexit en de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen de komende maand verder op het marktsentiment wegen. Voorzichtigheid blijft geboden, zeker in het segment van de risicovolle bedrijfsobligaties.
 

Asset allocatie

Het zicht op een verder economisch herstel, gedragen door een stijging van de bedrijfswinsten en het verbeterende ondernemersvertrouwen, deed de strategen van KBC Asset Management beslissen om de aandelenvolging tijdens de zomermaanden op te trekken naar de norm.

De eerdere ‘trends’ blijven actueel.


Die trends zijn:

  • Digitalisering: bedrijfssoftware voor digitale transformatie, e-commerce, cloud infrastructuur, artificiële intelligentie, cyber security.
  • Medische technologie: onderzoek en ontwikkeling van beloftvolle geneesmiddelen, demografische evoluties, verouderende bevolking, verstedelijking.
  • Innovatie en productie: ook industrie kan via software meer toegevoegde waarde bieden.
  • Veranderend consumentengedrag: technologie creëert nieuwe consumententoepassingen. 

De opgelopen waardering op de beurzen zorgt er voor dat we wat voorzichtiger zijn. Daarom verkiezen we ook om niet-cyclische consumentengoederen en farmawaarden in de portefeuille op te nemen.

 

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.