Duurzaam beleggen omdat we net als u geloven dat het beter kan

Beleggingen in steenkool en andere fossiele brandstoffen uit uw portefeuille schrappen? Dat is één manier om duurzaam te beleggen. Maar bij KBC gaat het verder dan dat: het milieu is een belangrijke pijler in onze duurzame fondsen. Maar we kijken ook naar de impact die bedrijven en landen hebben op de sociale kant van de maatschappij (het respecteren van de mensenrechten, gezondheid, arbeidsrecht …) en of een onderneming goed wordt bestuurd (bijvoorbeeld de mate van transparantie).


KBC Asset Management zette 27 jaar geleden de toon om als eerste in België een duurzaam fonds te lanceren. Vandaag is het aanbod uitgegroeid tot meer dan 50 duurzame fondsen, waarin voor elke soort belegger een gepaste oplossing zit. Duurzaam beleggen biedt interessante investeringskansen. U kan op drie manieren duurzaam beleggen, afhankelijk van waaraan u het meeste belang hecht:

  1. Best-in-Class-fondsen
    Dit is een strategie waarbij alleen ondernemingen (of landen) in het fonds worden opgenomen die bij de besten van de klas zijn op vlak van ecologie, sociaal zaken en het naleven van principes van deugdelijk bestuur. 

  2. Thematische fondsen
    In deze fondsen zetten we in op één specifiek thema. Zo worden bedrijven uit verschillende sectoren gekozen die een oplossing bieden voor één specifieke uitdaging zoals bijvoorbeeld waterschaarste. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die tabletten produceren om vuil water opnieuw drinkbaar te maken.

  3. Impact Investing
    In deze methodologie wordt vooral gekeken naar innovatieve bedrijven. Waar bij Best-in-Class-fondsen vooral wordt gekeken naar de manier waarop een bedrijf werkt, focussen we bij Impact Investing vooral op die bedrijven die met hun producten en/of diensten een positieve impact hebben op de maatschappij. De scope is breder dan bij thematische fondsen: zo kan er in één fonds zowel een producent van elektrische treinen als een verhuurder van assistentiewoningen zitten. 

Duurzaam beleggen is voortdurend in beweging

De maatschappij evolueert snel, en duurzaam beleggen moet mee evolueren. Net daarom laten we ons bijstaan door een raad van externe experten en professoren. Zij houden onze aanpak tegen het licht en dagen ons uit waar nodig. Zij reiken ook ideeën aan voor nieuwe thema’s en technologieën die oplossingen bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Duurzaam beleggen is veel meer dan een hype. We doen er alles aan om duurzamer om te gaan met onze planeet. Ook steeds meer beleggers hechten waarde aan de maatschappelijke impact van hun beleggingen. Bij nieuwe fondsen waarvan we een duurzame variant aanbieden kiest momenteel 40% voor de duurzame versie. Ook bedrijven zijn zich meer bewust van het feit dat ze duurzaam te werk moeten gaan om nog investeerders te vinden en aantrekkelijk te zijn als werkgever. Dat bewustzijn is duidelijk sterk toegenomen en we verwachten dat die trend zich de komende jaren nog verder zal versterken. Als duurzame belegger investeer je in bedrijven die winst maken en tegelijkertijd top zijn in duurzaam ondernemen. 

 

KBC weert de tabaksindustrie uit al haar beleggingsfondsen

En stopt ook de kredietverlening aan en het verzekeren van tabaksbedrijven. KBC ondertekent in dat kader de ‘Tobacco-Free Finance Pledge’, dat tot stand kwam in samenwerking met de Verenigde Naties.

Tabaksbedrijven waren in onze duurzame fondsen al uitgesloten. We trekken de lijn nu door naar al onze beleggingsfondsen. Er is namelijk een groeiend maatschappelijk draagvlak voor een kritischer benadering van de financiering van de tabaksindustrie. De negatieve invloed van tabaksgebruik op onze gezondheid en leefomgeving valt immers niet te ontkennen.

Een volwaardige portefeuille met duurzame beleggingen? Ja, dat kan.
Wenst u meer informatie over duurzaam beleggen? Uw private banker vertelt er u graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling en advies.