Europese economie kent moeilijke tijden

De wereld in beeld

1.  Verenigde Staten

 • De besprekingen in het kader van de handelsoorlog gaan de goede richting uit, hoewel …
  Normaliter zouden de president Trump en president Xi Jinping elkaar zien op de klimaattop van de Verenigde Naties in Chili. De sociale onrust in Chili gooide roet in het eten waardoor de top – en bijgevolg ook de ontmoeting – werden afgelast. De bijeenkomst zou er komen na het goede nieuws in de tweede week van oktober dat er opnieuw besprekingen waren tussen de handelsgezanten van de VS en China. Trump tweette dat er een gedeeltelijk handelsakkoord was. China reageerde prompt dat er wel nog enkele knelpunten moeten worden weggewerkt. Trump reageerde dan weer dat er mogelijk in december tariefverhogingen komen. En zo kregen we in de maand oktober opnieuw een welles nietes spelletje in de saga van de handelsoorlog. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 • Amerikaanse industrie vertoont zwakte
  Dinsdag 5 oktober werd het sentiment van de verwerkende industrie gepubliceerd. Waar de verwachtingen uitgingen van een cijfer van 50 punten, kelderde het sentiment naar 47,8 punten. Dit was veel lager dan de meest pessimistische schatting en de laagste score in 10 jaar. De productie, de exportorders en de werkgelegenheidscomponenten waren zwak waardoor de kans op een verdere economische afkoeling waarschijnlijker is geworden. Waar we voorheen zagen dat de verwerkende nijverheid onder druk stond, sijpelt het nu ook door naar de niet-verwerkende nijverheid.

  Het arbeidsmarktrapport in de VS was dan weer positief: de werkloosheidsgraad blijft uiterst laag op 3,5% (laagste niveau sedert 1969). Wel merken we dat er maandelijks minder banen worden gecreëerd, wat er kan op wijzen dat de Amerikaanse economie zich effectief in de laatste fase van de groeicyclus bevindt.

  De Amerikaanse consument laat het niet afweten ondanks de onzekerheid en het vertrouwensverlies in de bedrijfswereld. De kleinhandelsverkopen bleven tijdens de zomermaanden verrassend positief.

  Op politiek vlak is er een impeachment-onderzoek en dat zorgt, samen met de handelsoorlog, voor onrust bij de Amerikaanse consument en bij de ondernemer, waarbij de eerste er minder zwaar aan tilt dan de tweede.
 • Powell opnieuw aan zet
  De zwakke economische cijfers zetten de verwachtingen omtrent de rente op scherp. Woensdag 29 oktober verlaagde de Amerikaanse centrale bank de rente voor de derde keer dit jaar naar 1,5% - 1,75%. Tijdens de persconferentie kondigde Fed-voorzitter Powell aan dat er geen renteverlaging meer komt dit jaar. De macro-economen van KBC gaan er van uit dat er 2020 geen rentedalingen meer komen aangezien het ongebruikelijk is dat de centrale bank intervenieert in een verkiezingsjaar.  
 • Amerikaans resultatenseizoen gaat sterk van start
  Traditiegetrouw kloppen de Amerikaanse bedrijven de consensusverwachtingen van de analisten. Dit komt omdat die analisten de schattingen zeer laag zetten, waardoor meer dan 80% van de bedrijven die cijfers publiceerden, het beter deden dan de verwachtingen.
   

2. China

 • Chinese economie kende al betere tijden
  De Chinese economie staat meer en meer onder druk. Het is duidelijk dat de handelsoorlog China pijn begint te doen. Zowel de export als de import gingen lager dan verwacht. De Chinese groei kwam uit op 6,2% terwijl 6% verwacht werd. Het was de laagste groei in 30 jaar. De kleinhandelsverkopen en de investeringen waren beter dan verwacht.

  Het Chinese beleid kennende, mogen we snel maatregelen verwachten om de economische activiteit en de werkgelegenheid te ondersteunen. China probeert al een tijd om de groeivertraging te ‘begeleiden’ met een combinatie van selectieve fiscale en monetaire maatregelen (vooral verlagen van de reserveverplichtingen voor de banken). Ook extra investeringen staan op de agenda.  
   

3. Eurozone

 • Europese economie kent moeilijke tijden
  Net als in de VS kent de eurozone moeilijke tijden, in het bijzonder in de verwerkende nijverheid. Het ondernemersvertrouwen staat sterk onder druk, zowel in de hele eurozone als in diverse Europese landen. De voortdurende malaise in de verwerkende nijverheid sijpelt over naar de dienstenindustrie. Het vertrouwensverlies is er nog niet zo groot als in de industrie. 

  Onze macro-economen van KBC hebben de groeivooruitzichten voor Europa lichtjes naar beneden bijgesteld van 1,1% naar 1%. Die beperkte daling van de groeiprognose is een gevolg van de verwachting dat de Europese economie veerkrachtig is. Dit komt omdat de Europese consumptie een sterkhouder is. Het consumentenvertrouwen blijft stevig.

  De economische groei zal steun blijven krijgen van het begrotingsbeleid. In diverse landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland bevatten de begrotingsvoorstellen voor het komende jaar nieuwe stimuleringsmaatregelen. Overheidsconsumptie en investeringen blijven dus een positieve groeibijdrage leveren. Uiteraard wegen de handelsspanningen ook op de Europese economie.

 

 • PMI’s: stagnatie maar nog geen beterschap
  De samengestelde PMI-indicator (PMI = purchase manager index, een bevraging bij de aankoopdirecteuren) voor de eurozone steeg lichtjes van 50,1 in september tot 50,2. Het PMI voor de verwerkende industrie kwam uit op 47,6 (wat dus wijst op een vertraging), het PMI voor de dienstensector ging matig achteruit (van 51,8 naar 51,6).

  Binnen de eurozone zagen we een positieve verrassing in Frankrijk waar het Franse samengestelde PMI steeg van 50,9 naar 52,60. De Franse orderboekjes lopen stilaan vol. Een ander verhaal is Duitsland, dat achterop hinkt en waar ook de verwerkende nijverheid sterk geïmpacteerd is (het PMI staat op 41,9). Het PMI-diensten daalde er van 51,4 naar 51,2. 

 • Brexit over het jaar getild
  Er komen verkiezingen in het VK op 12 december. Optimisten zien dit als een laatste stap in de richting van een besluit voor de brexit. De Labour-oppositie gaf haar verzet tegen nieuwe verkiezingen op, nadat de EU de Britse vraag tot een uitstel positief beantwoordde. Zo was het risico op een no-dealbrexit bezworen. De EU was bereid de Britten voor de brexit nog maar eens een uitstel te gunnen, deze keer tot 31 januari 2020.   

De financiële markten

1. Beurzen

De handelsspanningen mogen dan wel wegen op de verwerkende nijverheid, op de beurzen is er in de VS weinig van te merken. Zo bereikte de S&P500 een nieuw record. Dit is een gevolg van het nog steeds goede consumentenvertrouwen én de resultaten in de het derde kwartaal, die beter zijn dan verwacht. Bovendien merken we dat bedrijven aandelen blijven inkopen wat koersondersteunend werkt.  

 

Ook in Europa zien we een gelijkaardig beeld. De dip van september hebben de Europese beurzen achter zich gelaten en ei zo na een nieuwe top neergezet. De brexit is al lang geen risico meer en het mogelijke herstel van de economie in 2020, dankzij de maatregelen van de ECB, tillen de beurzen hoger.
 

De opkomende markten blijven eveneens verder stijgen. De beleggers zijn wereldwijd bereid opnieuw meer risico op te nemen in hun portefeuille door de gunstige evolutie van de handelsoorlog en de afnemende vrees voor een recessie.  

2. Obligatiemarkten

Oktober 2019 was een goede maand wat betreft de risico-appetijt in de markt. Het (voorlopige) vermijden van een harde brexit en de hoop op een eerste gedeeltelijk handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China deden de waardering van risicovolle beleggingen opveren.

Aandelenkoersen stegen, de kredietspreads op bedrijfsobligaties daalden. Wat dat laatste betreft bevinden we ons opnieuw op de laagste niveaus van dit jaar.

Zowel de high yield als de meer veilige investment grade-bedrijfsobligaties leverden afgelopen maand mooie returns op.
Het groeiende optimisme in de markt zorgde er wel voor dat de rente op staatsobligaties steeg.

De rente op tienjarige obligaties stegen met 25 basispunten de afgelopen maand, zowel in Duitsland als in de VS.

De Europese en ook de Amerikaanse centrale bank hielden de afgelopen week beleidsbepalende vergaderingen. De ECB hing een vrij somber beeld op van de eurozone. De economische groei en de inflatieverwachtingen blijven te laag, wat een extra soepel monetair beleid met negatieve intrestvoeten ook de komende jaren verantwoordt.
De Federale Reserve van haar kant verlaagde opnieuw de beleidsrente met 25 basispunten, maar gaf meteen ook aan dat er niet meteen nieuwe bijkomende verlagingen moeten worden verwacht.

De groei- en renteverschillen tussen de Verenigde Staten en de eurozone zullen de komende maanden wellicht de USD blijven ondersteunen.
 

Asset allocatie  

 

Omwille van de sterke stijging van de financiële markten in het eerste kwartaal (zowel Europa als VS, waarbij de Europese beurzen in tegenstelling tot vroeger, niet achter bleven) en de zwakke Europese groei, blijven we 2.5% in de portefeuilles onderwogen t.o.v. de norm.

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar:

1. Bedrijven die eigen aandelen inkopen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten)
2. Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker wateraanbod en -infrastructuur.

 

Voor meer informatie over de beleggingsstrategie of de services van KBC Private Banking & Wealth kunt u contact nemen met een private banker of wealth officer.  

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.