Europese indicatoren bevestigen de eerdere verbetering

De wereld in beeld

1. Verenigde Staten

• 15 januari: mini-mijlpaal in de handelsoorlog
Op woensdag 15 januari ondertekenden de Amerikaanse president Trump en de Chinese vice-premier Liu-He een “eerste fase” van het handelsakkoord. Hierin staat dat China de komende twee jaar voor zo’n 200 miljard USD aan Amerikaanse producten gaat kopen. Alleen al voor landbouw gaat het om 50 miljard USD (o.m. sojabonen). Naast landbouw gaat het ook om diensten, energie en consumptiegoederen. De Amerikanen beloven om de heffingen die Trump zelf invoerde gedeeltelijk weer af te bouwen. Dat kan wel nog even duren zodat de VS een stok achter de deur houdt.

• Amerikaanse industrie slabakt
In de VS blijft er tweespalt tussen de verwerkende nijverheid en de dienstensectoren. Het ondernemersvertrouwen bij de aankoopdirecteuren uit de industrie staat nog steeds beneden 50, wat wijst op een groeivertraging. De ISM-indicator in de diensten staat boven 50, wat wijst op groei.

De reden voor deze tweespalt is dat het consumentenvertrouwen uitermate sterk is en goed standhoudt. Het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan noteert op 99 (einde augustus stond dit op 90). We merken dit vooral aan de kleinhandelsverkopen die op een hoog niveau noteren. Ook de vraag naar duurzame goederen steeg meer dan verwacht (2,4% versus 0,3% verwacht).

Dat heeft alles te maken met de sterke arbeidsmarkt. We zagen de werkgelegenheidscreatie in 2019 afnemen, maar ze staat nog steeds op een hoog niveau. De werkloosheidsgraad daalde naar 3,5%, zowat de natuurlijke werkloosheid in de VS (die werklozen maken weinig kans nog een job te vinden). Naast de lage werkloosheid zien we ook een groei van de uurlonen met ongeveer 3%, wat betekent dat er meer ruimte is om te spenderen. Daarom gaan onze macro-economen nog altijd uit van een groei van het reële BBP van 1,7% voor 2020 én 2021.

• Situatie in het Midden-Oosten snel de kop ingedrukt
De financiële markten werden begin dit jaar wereldwijd opgeschrikt door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De drone-aanval op generaal Soleimani beroerde de gemoederen. Er werd gevreesd voor een escalatie van het conflict, maar de VS had duidelijk alles onder controle. Er volgde een (zwakke) tegenaanval van Iran zonder noemenswaardige schade. De olieprijs steeg kortstondig naar meer dan 70 USD per vat om enkele dagen later terug te zakken.

Amerikaanse resultatenseizoen (vierde kwartaal 2019) gaat sterk van start
De resultaten van de financiële instellingen, die als eerste gepubliceerd werden, waren grotendeels beter dan verwacht. Ook andere Amerikaanse bedrijven presteerden beter dan de verwachtingen van de analisten.

Op heden hebben 40% van de Amerikaanse bedrijven en 15% van de Europese bedrijven hun resultaat gepubliceerd. De groei van de winst per aandeel staat op 6% in de VS, 4% beter dan verwacht. Opnieuw is de technologiesector de best presterende sector. In Europa hebben we te weinig resultaten om een duidelijk beeld te schetsen.

2. China

Het coronavirus en de impact op de Chinese groei
In december werden de eerste meldingen van het virus gemaakt in de miljoenenstad Wuhan. Het virus roept herinneringen op aan het SARS-tijdperk uit 2003 (648 doden op 8080 besmettingen). De incubatietijd bij SARS bedroeg twee tot tien dagen, wat het coronavirus betreft is het onduidelijk aangezien gezonde personen de ziekte kunnen doorgeven. Het virus verspreidt zich hierdoor snel (het aantal besmettingen verdubbelde om de twee dagen).

In tegenstelling tot 2003 treedt China veel proactiever op: er worden diverse maatregelen genomen waarbij meerdere steden in lockdown blijven, het verkeer tussen steden wordt ingeperkt, nieuwe ziekehuizen worden gebouwd en de Chinese vakantieperiode is verlengd om verdere verspreiding tegen te gaan.

De economische impact is moeilijk in te schatten, maar de diverse genomen maatregelen zullen zorgen voor een daling van de economische groei in het eerste kwartaal. De kleinhandelsverkopen en bijgevolg de consumptie zullen dalen. Dit kan een negatieve impact hebben op de industriële productie.

Tijdens de SARS-crisis van 2003 lag de Chinese groei tijdelijk lager, maar dit werd vrij snel gecompenseerd eenmaal de crisis voorbij was (na twee maanden).

De Chinese overheid kondigde compenserende maatregelen aan om het groeiherstel te bevorderen (een groter overheidstekort voor 2020 en de versoepeling van kredieten naar banken, een lagere beleidsrente of lagere reserves bij de banken).

Chinese groei stond al onder druk
De Chinese economie is in het vierde kwartaal van 2019 met 6% gegroeid tegenover een jaar eerder. Over heel 2019 bedroeg de economische groei 6,1%. Dat is een pak minder dan in 2018 (6,6%) en bovendien de laagste groei in 29 jaar, maar het cijfer ligt wel in lijn met de doelstelling van de Chinese overheid. In 2020 wordt geen groeiversnelling verwacht, eerder een vertraging tot minder dan 6%, onder meer omdat de handelsoorlog parten zal blijven spelen.

3. Eurozone

Positieve signalen voor de Europese economie
Het ondernemersvertrouwen in de verwerkende nijverheid in Europa suggereert enige verbetering. In de diverse landen zien we een duidelijke kentering. Net als in de Verenigde Staten blijft de particuliere consumptie in de eurozone veerkrachtig.

Onze macro-economen verwachten een verbetering van de reële BBP-groei in 2020. Het gemiddelde groeicijfer zal op ongeveer 1% liggen. Voor 2021 zijn onze macro-economen optimistischer met een groei van 1,3%.

brexit : en nu?
Het VK verliet de Europese Unie einde januari. Dit betekent echter niet dat brexit van de baan is. Er moet m.n. nog een vrijhandelsovereenkomst met Europa worden onderhandeld. Normaliter duren onderhandelingen over een handelsakkoord enkele jaren. De Britten hopen het te klaren in elf maanden. Dit houdt in dat het akkoord tussen het VK en EU allicht beperkt en oppervlakkig zal zijn, zonder veel diepgang en met de focus op de goederenhandel. We vermoeden dat het dienstenverkeer grotendeels buiten beschouwing zal blijven.

De financiële markten

1. Beurzen

Verenigde Staten

De beurzen kregen begin dit jaar de aanval in Iran te verwerken. Er was een kortstondige daling van de Amerikaanse (en uiteraard ook de Euopese) beurzen. Het herstel volgde vrij snel, tot het coronavirus kwam. Op het moment van dit schrijven is het nog onduidelijk welke richting de beurzen zullen kiezen de volgende dagen of weken.

Ook in Europa zien we een gelijkaardig beeld.  

De opkomende markten blijven hun opmars verderzetten, dankzij beter dan verwachte groeicijfers in de diverse landen. Het thema ‘emerging markets’ werd recent opgenomen als satelliet voor 2020.

De redenen om nu in emerging markets te investeren zijn:

• de structureel hogere groeimogelijkheden en een versnellende economie in 2020;
• de aandelen in die regio zijn achtergebleven tegenover de brede markt;
• een sterker dan verwachte winstgroei zorgt voor een aantrekkelijke waardering.
 

2. Obligatiemarkten

De economische groei in de eurozone is sterk vertraagd maar kan wat aantrekken in 2020. De kerninflatie blijft hardnekkig laag (rond 1%). In september 2019 kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) daarom een hele reeks stimulusmaatregelen aan. De depositorente werd onder andere verlaagd van -0,4% naar -0,5% en het aankoopprogramma van obligaties werd weer opgestart. De ECB gaf ook aan dat dit extra soepel monetair beleid wordt aangehouden zolang de inflatie niet in de buurt van de 2% komt. Na een sterke versteviging in 2017 was de onderwaardering van de euro grotendeels weggewerkt. Toch blijft de euro nog relatief goedkoop en KBC Asset Management verwacht dat de eenheidsmunt standhoudt of licht sterker wordt tegenover de meeste munten. Maar voor een eurobelegger zijn de wisselkoersschommelingen onbelangrijk. Wat telt is de rentevergoeding op liquiditeiten en die blijft nog een tijd afwezig.

Amerikaanse overheidsobligaties hebben een zeer hoge kredietwaardigheid. De economische groei in de VS is weliswaar hoger dan in vele andere landen, maar lijdt ook onder de globale groeivertraging. Mede daardoor en onder zware druk van president Trump, verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) in 2019 voor het eerst in tien jaar de beleidsrente. Waarschijnlijk werd de laatste stap van 0,25% in oktober gezet naar een niveau van 1,50-1,75%. Een heel ander beeld dus dan de verstrakking van de voorgaande jaren, die haast op automatische piloot leek te staan. Gezien de relatief sterkere economie en hogere rentes verstevigde de USD in 2018 en 2019. De steun van het eerder krapper monetair beleid werd ondertussen afgezwakt. De munt is inmiddels vrij duur geworden. In september kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) ook een hele reeks stimulusmaatregelen aan. De depositorente werd onder andere verlaagd van -0,4% naar -0,5% en het aankoopprogramma van obligaties werd weer opgestart. De ECB gaat dat extra soepel monetair beleid aanhouden zolang de inflatie niet in de buurt van de 2% komt. Ook de euro verliest dus aan aantrekkingskracht. Een geleidelijke verzwakking van de dollar t.o.v. euro is daardoor op langere termijn waarschijnlijk. De tienjaarsrente in de VS is veel aantrekkelijker dan die uit de eurozone. De dure waardering van de USD tegenover de EUR en de grote schommelingsgraad van deze wisselkoers zetten echter aan tot een voorzichtige houding voor obligaties in dollar.

Asset allocatie

In de maand januari werd beslist om de weging van aandelen in de diverse portefeuilles op te trekken met 2,5% ten nadele van cash. Daarmee zitten we overwogen in aandelen. Die beslissing werd genomen vóór het uitbreken van het coronavirus.

De redenen hiervoor zijn:

  •  een mini-akkoord in de handelsoorlog (getekend 15-01-2020),
  •  een zachte brexit (de onderhandelingen moeten afgerond zijn einde 2020),
  •  de diverse Europese indicatoren bevestigen de eerdere verbetering.

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar:

1. Bedrijven die eigen aandelen inkopen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten). 
2. Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker wateraanbod en -infrastructuur. 
3. Nieuw accent: opkomende markten.

 

Waarom beleggen in opkomende markten?

  • Risico-appetijt bij de belegger is terug;
  • er is een stabilisatie in de grondstoffenmarkten;
  • aantrekkelijke waardering (koers-winstverhouding lager dan andere regio’s);
  • aantrekkende lokale economie (o.a. in Taiwan, Zuid-Korea);
  • geopolitieke risico’s zijn naar de achtergrond verdrongen.

Wat obligaties betreft zitten we nog steeds sterk onderwogen (-10%). We zien voorlopig geen aanleiding dit percentage te verhogen.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismaingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.