Internationale Dag tegen Kinderarbeid: ook KBC zegt neen tegen kinderarbeid.

Op 12 juni is het de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. De Verenigde Naties zetten op die dag alle kinderen in de kijker die door armoede gedwongen worden tot kinderarbeid en die op die manier geen kansen krijgen op onderwijs. Ook KBC zegt neen tegen kinderarbeid door alle bedrijven grondig door te lichten op mogelijke overtredingen.

De Verenigde Naties pleiten voor de effectieve afschaffing van kinderarbeid

De Verenigde Naties zetten zich al jaren in om de situatie van minderbedeelden te verbeteren. Daartoe beschreven ze al in 2000 ‘The UN Global Compact principles’, tien principes die gaan over mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Effectieve afschaffing van kinderarbeid is ook één van de doelstellingen. Hoewel deze principes al door meer dan 12.000 bedrijven en instellingen in 170 landen werden onderschreven, is het verbod op kinderarbeid 20 jaar later nog altijd geen evidentie.

Toch beschrijft Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, al in 1989 in haar Verdrag voor de Rechten van het Kind dat ieder kind beschermd moet worden tegen werk dat niet goed is voor de gezondheid, en ook dat het niet mag werken als het daardoor niet naar school kan.

Wereldwijd blijft kinderarbeid een groot maatschappelijk probleem

Volgens Unicef zijn er wereldwijd nog altijd meer dan 152 miljoen kinderen aan het werk. 73 miljoen werken onder gevaarlijke omstandigheden, 33 miljoen meisjes doen onbetaald huishoudelijk werk. Daardoor krijgen ze geen kans gewoon kind te zijn en zich te ontwikkelen. De kinderen werken meestal als huisslaven, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Hierdoor kunnen ze niet gewoon kind zijn en kunnen ze niet naar school gaan, maar worden zo bovendien vaak ziek, gewond, misbruikt of uitgebuit, soms met de dood tot gevolg. 

Kinderarbeid kent vele oorzaken zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Zo leeft in Bangladesh bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens, hoofzakelijk door de lage lonen. Doordat de ouders moeilijk rondkomen, wordt van de kinderen verwacht dat ze werken. Unicef stelt dat in Bangladesh momenteel ongeveer 1,7 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk zijn.

Kritische screening op overtredingen en uitsluitingsbeleid

Bij de bepaling van controverses op het vlak van duurzaamheid hanteert KBC de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties als leidraad. Het vijfde principe gaat over de effectieve afschaffing van kinderarbeid. Bedrijven die ernstige inbreuken plegen tegen een van deze tien principes, waaronder kinderarbeid, komen op de zwarte lijst terecht en worden uitgesloten.
Ook als individu kunt u een duit in het zakje doen, alleen al door kritisch te zijn. U kunt zich afvragen of kledij die tegen dumpingprijzen op de markt wordt gegooid wel eerlijk is verloond en vooral, wie deze kleren heeft gemaakt. Lageloonlanden op een kledinglabel kunnen een alarmbel doen rinkelen.

Een volwaardige portefeuille met duurzame beleggingen? Ja, dat kan.

Wenst u meer informatie over duurzaam beleggen? Uw private banker of wealth officer vertelt er u graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.