Noorse kroon: ruimte voor beterschap

I did it Norway

Terwijl de meeste centrale banken de monetaire teugels volop laten vieren, staat Noorwegen op de rem. Eind vorige maand werd voor de vierde opeenvolgende keer de rente opgetrokken. Veel steun heeft de Noorse kroon daar echter nog niet van gekregen. De munt staat op het laagste niveau in tien jaar. Ondergewaardeerd klinkt het bij KBC die in een (middel)lange termijnperspectief ruimte ziet voor beterschap. 

 

De Noorse kroon heeft het al een tijd lastig. De zwakte van de kroon is ook wat verrassend gezien de economische prestatie van het land. Noorwegen heeft immers gezonde economische fundamenten met een extern overschot en gezonde overheidsfinanciën, al worden die natuurlijk ‘gesubsidieerd’ vanuit de oliereserve. Noorwegen bleef, zeker vergeleken met de EMU, vrij goed gespaard van de globale financiële crisis. Na een sterke periode ten tijde van de eurocrisis, verloor de kroon de voorbije jaren echter systematisch terrein. De trendmatige daling van de kroon kan deels worden verklaard door een hogere binnenlandse kostenontwikkeling. Als die niet wordt gecompenseerd door een relatieve productiviteitsverhoging vergeleken met de handelspartners, moet dit op termijn worden opgevangen door een verzwakking van de munt om de niet-olie economie competitief te houden.

Norges Bank

De Noorse centrale bank bewandelt het pad richting rentenormalisatie. Sinds september 2018 en voor de laatste keer in september 2019, is de beleidsrente opgetrokken met stapjes van 0,25% tot een niveau van 1,5%. Verdere stijgingen staan niet onmiddellijk op de agenda. Dit staat haaks op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die in september een hele reeks stimulusmaatregelen aankondigde en de depositorente verlaagde van -0.4 naar -0.5%. De Noorse Kroon (NOK) zou daardoor op korte termijn kunnen verstevigen, maar de wijzigingen van de olieprijs zullen ook een invloed hebben op de munt.

Oliegevoelig

De kroon is vrij gevoelig voor het algemene risicosentiment. Kleine munten met een beperkte liquiditeit worden dikwijls gemeden in tijden van verhoogde marktvolatiliteit of risico-aversie, zelfs al genieten ze hogere rentesteun en/of hebben ze sterke fundamenten. Een daling van olieprijs gaat ook vaak samen met globale risico-aversie. In het (recente) verleden was de reactiefunctie van de kroon zelfs wat asymmetrisch (gevoeliger voor lagere olieprijs dan voor olieprijsstijging). De Norges Bank neemt hier akte van en gaat er vanuit dat dit nog een tijd op de munt kan wegen. De centrale bank verwacht nog wel een herstel, maar het startpunt van dat herstel ligt steeds lager. M.a.w. ook de Norges Bank gaat er niet vanuit dat de munt het verlies van de voorbije jaren volledig gaat goedmaken.

De mening van KBC

In de buurt van EUR/NOK 10 is de kroon historisch gezien goedkoop en volgens veel fundamentele parameters ondergewaardeerd. Relatief hoge binnenlandse kosten maken echter dat een deel van de NOK-daling van de voorbije jaren niet volledig onterecht is. De aanhoudend instabiele globale context helpt ook niet. Meer nog dan sterke binnenlandse cijfers of vooruitzicht op verdere renteverhogingen door de Norges Bank, heeft de kroon waarschijnlijk vooral nood aan een daling van de algemene onzekerheid en/of een onverwachte stijging van de olieprijs. Een terugval beneden EUR/NOK 9,82 zou een indicatie zijn dat de kroon in rustiger vaarwater terecht komt. In geval van zo’n minder volatiele periode (bv. beperkt handelsakkoord, minder economische onzekerheid) is een koers van EUR/NOK 9,50 haalbaar.

Wenst u meer informatie over de Noorse kroon? Uw private banker of expert Beleggen KBC Private Banking vertelt er u graag meer over. 


Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.